Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Joventut i procés d’autonomia: desmitificar per acompanyar

Anna Robles i Miserachs

Resum


La tendència generalitzada que considera l’autonomia com a finalitat de
gran part dels objectius en polítiques de joventut ha sobredimensionat el concepte
fins a mitificar-lo. Acotar-ne la definició, revisar els diversos noms que rep el mateix
encàrrec així com contextualitzar el treball amb joves als efectes de la globalització,
l’impacte social de les TIC i un mercat laboral de difícil accés permet segregar els
trets més il·lusoris de la pretesa autonomia adulta dels elements veritablement útils
per a l’atenció i acompanyament de joves en el seu procés d’autonomia. Es tracta
d’una reflexió que recopila diversos plantejaments teòrics entorn del concepte d’autonomia
i que desemboca en una proposta pràctica que, tot i estar basada en l’experiència
en l’atenció a joves extutelats, pretén plantejar aspectes vàlids per a l’àmbit de
la joventut en conjunt.

Text complet: PDF