Les 30 revistes més consultades al 2008

 

Consultes
Enseñanza de las Ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas 535.217
Anuario de psicología 337.836
Annals de l'Institut d'Estudis Gironins 92.017
Papers. Revista de sociologia 81.697
Revista de geografia 76.552
Revista CIDOB d'afers internacionals 73.075
Educar 68.709
Gimbernat: revista catalana d'història de la medicina i de la ciència 58.699
Revista de Historia Industrial 51.371
InDret 49.084
Faventia 48.069
Manuscrits. Revista d'història moderna 47.915
Quark 47.290
Acta geológica hispánica 45.882
Enrahonar: quaderns de filosofia 44.470
Revista d'etnologia de Catalunya 43.667
Scientia gerundensis 39.986
Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura 37.807
Educació i cultura: revista mallorquina de pedagogia 36.497
Revista internacional de métodos numéricos para cálculo y diseño en ingeniería 34.865
Quaderns d'Italià 33.387
Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 32.931
Taula: quaderns de pensament 32.659
Item: revista de biblioteconomia i documentació 32.616
CONVIVIUM. Revista de filosofia 30.550
Miscel·lània penedesenca 27.240
Ausa 26.994
Bibliodoc: anuari de biblioteconomia, documentació i informació 26.570
Estudi General 26.518
Orsis: organismes i sistemes 24.173

 

« Les 30 revistes més consultades al 2009  Les 30 revistes més consultades al 2007 »