Les 30 revistes més consultades al 2006

 

Consultes
Revista CIDOB d'afers internacionals 12.346
Enseñanza de las Ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas 6.538
Item: revista de biblioteconomia i documentació 5.339
Ebre 38: revista internacional de la Guerra Civil, 1936-1939 4.714
Publicacions de la Secció de Matemàtiques 4.562
Ausa 3.786
Temes de disseny 3.460
Athenea digital 3.422
Quaderns agraris 2.793
Publicacions Matemàtiques 2.425
Recerca Musicològica 2.239
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 2.103
Papers. Revista de sociologia 2.095
Trípodos.com: revista digital de comunicació 2.011
Bibliodoc: anuari de biblioteconomia, documentació i informació 1.969
Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 1.965
Estudis Romànics 1.895
Quaderns d'Italià 1.877
Resclosa, La 1.640
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 1.479
Dossiers agraris 1.464
Llengua i literatura 1.262
Arxiu de textos catalans antics 1.230
DCidob 1.214
Anuario internacional CIDOB 1.146
Revista Catalana de Musicologia 1.118
Revista de Dret Històric Català 1.103
HMiC: Història Moderna i Contemporànea 1.061
Documents d'Anàlisi Geogràfica 996
Revista de la Societat Catalana de Química 970

 

« Les 30 revistes més consultades al 2007  Els 30 articles més consultats al 2013»