Consultes a les revistes en els darrers 5 anys

 
Revistes 2012 2013 2014 2015 2016
 
Consultes % Consultes % Consultes % Consultes % Consultes %
 
(con)textos: revista d'antropologia i investigació social 976 0,03 4.178 0,04 2.430 0,03 2.223 0,01 2.423 0,02
 
1611: revista de historia de la traducción 887 0,02 6.247 0,06 2.473 0,03 6.033 0,04 5.663 0,04
 
3zu: revista d'arquitectura 284 0,01 4.325 0,04 661 0,01 1.224 0,01 1.163 0,01
 
452ºF: revista de teoría de la literatura y literatura comparada 4.344 0,12 14.359 0,14 10.370 0,13 21.941 0,15 20.011 0,15
 
Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal - - 509 0,01 447 0,01 1.254 0,01 1.015 0,01
 
ACE: architecture, city and environment 1.334 0,04 19.329 0,19 7.190 0,09 16.755 0,11 17.334 0,13
 
Acta Artis: Estudis d'Art Modern - - - - 322 0,00 1.477 0,01 1.683 0,01
 
Acta Botanica Barcinonensia 11.140 0,31 16.763 0,17 13.704 0,17 16.752 0,11 19.110 0,14
 
Acta geológica hispánica 35.387 0,98 61.424 0,61 44.881 0,56 78.234 0,53 74.327 0,56
 
Acta historica et archaeologica mediaevalia 24.526 0,68 45.228 0,45 41.562 0,52 60.464 0,41 49.510 0,37
 
Actes d'història de la ciència i de la tècnica 712 0,02 16.123 0,16 3.495 0,04 13.485 0,09 7.418 0,06
 
Activitat parlamentària 3.203 0,09 15.187 0,15 6.140 0,08 16.716 0,11 38.687 0,29
 
adComunica - - - - - - - - 2.353 0,02
 
Affar 495 0,01 1.921 0,02 740 0,01 1.196 0,01 1.441 0,01
 
Afinidad. Revista de química teórica y aplicada - - 1.638 0,02 29.989 0,38 75.733 0,51 86.253 0,64
 
Aguaits 6.846 0,19 18.184 0,18 9.376 0,12 15.171 0,10 18.464 0,14
 
Aiguadolç, L' 4.760 0,13 22.646 0,22 9.093 0,11 18.888 0,13 20.487 0,15
 
Aloma: revista de psicologia... 21.153 0,59 44.784 0,44 47.923 0,60 92.818 0,63 107.847 0,81
 
Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura 39.877 1,10 54.457 0,54 92.339 1,16 206.669 1,39 202.968 1,52
 
Anales de la Escuela de Peritos Agrícolas y de Especialidades Agropecuarias y de los Servicios Técnicos de Agricultura 1.074 0,03 4.185 0,04 1.087 0,01 2.313 0,02 2.461 0,02
 
Anales de la Escuela de Peritos Agrícolas y Superior de Agricultura y de los Servicios Técnicos de Agricultura 742 0,02 3.672 0,04 6.845 0,09 11.987 0,08 7.126 0,05
 
Anales de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona 3.151 0,09 14.047 0,14 10.653 0,13 47.972 0,32 24.304 0,18
 
Anales de medicina y cirugía 64.314 1,78 124.573 1,23 152.026 1,91 277.793 1,87 252.650 1,89
 
Animal Biodiversity and Conservation 11.859 0,33 21.232 0,21 26.460 0,33 41.846 0,28 37.698 0,28
 
Annals d'arquitectura 370 0,01 6.479 0,06 1.482 0,02 4.076 0,03 3.869 0,03
 
Annals de l'Acadèmia de Medicina de Barcelona 1.176 0,03 6.392 0,06 8.466 0,11 15.076 0,10 18.208 0,14
 
Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos 19.931 0,55 42.782 0,42 44.332 0,56 60.079 0,41 51.590 0,39
 
Annals de l'Institut d'Estudis Gironins 34.369 0,95 60.590 0,60 44.813 0,56 71.294 0,48 73.337 0,55
 
Annals de medicina 4.800 0,13 31.218 0,31 8.003 0,10 31.557 0,21 18.864 0,14
 
Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès 14.946 0,41 29.461 0,29 16.917 0,21 35.297 0,24 25.293 0,19
 
Annals del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca - - - - 4.492 0,06 19.132 0,13 15.554 0,12
 
Annals del Periodisme Català - - 4.320 0,04 7.282 0,09 30.494 0,21 25.344 0,19
 
Anuari de filologia. Antiqua et Mediaevalia 53 0,00 520 0,01 304 0,00 861 0,01 1.183 0,01
 
Anuari de filologia. Estudis de lingüística 65 0,00 1.033 0,01 578 0,01 1.544 0,01 1.469 0,01
 
Anuari de filologia. Literatures contemporànies 49 0,00 939 0,01 371 0,00 1.148 0,01 1.178 0,01
 
Anuari de filologia. Llengües i literatures modernes 56 0,00 885 0,01 431 0,01 1.145 0,01 1.204 0,01
 
Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura: revista de recerca humanística i científica 889 0,02 10.173 0,10 2.256 0,03 6.442 0,04 5.512 0,04
 
Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 998 0,03 4.457 0,04 5.977 0,08 8.714 0,06 10.533 0,08
 
Anuari de la Societat Catalana d'Economia 1.330 0,04 41.756 0,41 4.658 0,06 41.656 0,28 9.991 0,07
 
Anuari de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics 220 0,01 1.136 0,01 285 0,00 685 0,00 1.061 0,01
 
Anuari de la Societat Catalana de Filosofia 2.007 0,06 87.101 0,86 4.902 0,06 54.418 0,37 12.659 0,09
 
Anuari del Conflicte Social - - - - 631 0,01 3.951 0,03 3.287 0,02
 
Anuari ornitològic de les Balears: revista d'observació estudi i conservació dels aucells 1.729 0,05 14.749 0,15 5.193 0,07 15.963 0,11 12.239 0,09
 
Anuari TRILCAT - - - - - - - - 242 0,00
 
Anuari Verdaguer 6.630 0,18 23.566 0,23 18.500 0,23 28.223 0,19 29.929 0,22
 
Anuario de hojas de Warmi 1.999 0,06 9.479 0,09 5.699 0,07 14.098 0,10 12.367 0,09
 
Anuario de la Inmigración en España - - - - - - 2.135 0,01 3.396 0,03
 
Anuario de psicología 327.961 9,08 876.761 8,67 556.505 7,00 720.247 4,86 645.181 4,82
 
Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales - - - - - - 1.657 0,01 1.451 0,01
 
Anuario internacional CIDOB 3.575 0,10 39.334 0,39 14.642 0,18 51.200 0,35 78.275 0,58
 
Anuario Lope de Vega - - - - - - 4.535 0,03 3.687 0,03
 
Aplec de treballs 12.636 0,35 36.173 0,36 17.554 0,22 34.388 0,23 24.718 0,18
 
APSalut - - - - 202 0,00 1.760 0,01 2.154 0,02
 
Apunts. Educació física i esports 759 0,02 7.220 0,07 4.916 0,06 15.478 0,10 25.971 0,19
 
Apunts. Educación física y deportes 989 0,03 11.192 0,11 15.809 0,20 43.183 0,29 138.242 1,03
 
Apunts. Medicina de l'esport 10.138 0,28 32.558 0,32 30.645 0,39 58.158 0,39 58.442 0,44
 
Ar@cne: revista electrónica de recursos en internet sobre geografía y ciencias sociales 1.007 0,03 9.317 0,09 2.742 0,03 7.449 0,05 6.186 0,05
 
Arc, L': quadern informatiu de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears 2.230 0,06 8.504 0,08 3.519 0,04 7.040 0,05 7.185 0,05
 
Arqueologia medieval: revista catalana d'arqueologia medieval 730 0,02 3.764 0,04 1.110 0,01 2.452 0,02 1.542 0,01
 
Arrabal 9.569 0,26 14.239 0,14 33.776 0,43 55.216 0,37 40.738 0,30
 
Arraona: revista d'història 6.941 0,19 27.001 0,27 14.772 0,19 31.571 0,21 27.720 0,21
 
Ars Brevis 20.828 0,58 63.513 0,63 35.186 0,44 62.043 0,42 82.289 0,61
 
Artnodes: revista d'art, ciència i tecnologia 636 0,02 5.772 0,06 2.227 0,03 4.906 0,03 5.406 0,04
 
Arxiu d'Etnografia de Catalunya - - - - 1.400 0,02 3.820 0,03 4.821 0,04
 
Arxiu de textos catalans antics 4.976 0,14 33.050 0,33 8.843 0,11 23.037 0,16 14.683 0,11
 
Arxius de l'Escola d'Agricultura de Barcelona 164 0,00 47 0,00 52 0,00 59 0,00 41 0,00
 
Arxius de l'Escola Superior d'Agricultura 506 0,01 13 0,00 19 0,00 84 0,00 89 0,00
 
Arxius de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona 2.475 0,07 4.873 0,05 4.319 0,05 9.342 0,06 14.485 0,11
 
Arxius de Miscel·lània Zoològica 1.295 0,04 3.480 0,03 2.071 0,03 2.395 0,02 2.437 0,02
 
Asiadémica : revista universitaria de estudios sobre Asia Oriental - - - - - - 10.852 0,07 93.837 0,70
 
Asparkía: investigació feminista 13.060 0,36 27.788 0,27 19.610 0,25 44.122 0,30 42.469 0,32
 
Assaig de teatre: revista de l'Associació d'Investigació i Experimentació Teatral 34.385 0,95 139.543 1,38 96.197 1,21 178.287 1,20 132.812 0,99
 
Astrolabio: revista internacional de filosofia 7.048 0,20 26.303 0,26 23.572 0,30 43.558 0,29 36.563 0,27
 
AT Arquitectes de Tarragona - - - - - - - - 3.600 0,03
 
Ítaca: quaderns catalans de cultura clàssica 2.579 0,07 8.025 0,08 3.674 0,05 8.411 0,06 8.282 0,06
 
Athenea digital 19.756 0,55 123.546 1,22 454.839 5,72 312.568 2,11 251.158 1,88
 
Atzavara, L': Butlletí de la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró 3.456 0,10 9.058 0,09 4.653 0,06 8.211 0,06 23.010 0,17
 
Aurora: papeles del Seminario María Zambrano 6.075 0,17 16.492 0,16 16.402 0,21 27.604 0,19 27.976 0,21
 
Ausa 25.300 0,70 65.865 0,65 53.066 0,67 90.727 0,61 89.699 0,67
 
Barcelona Quaderns d'Història 9.684 0,27 19.887 0,20 20.038 0,25 28.875 0,19 26.869 0,20
 
Beceroles 1.831 0,05 5.048 0,05 4.073 0,05 6.734 0,05 7.753 0,06
 
Bellaterra: journal of teaching and learning language and literature 814 0,02 4.200 0,04 5.358 0,07 11.507 0,08 13.201 0,10
 
Bells: Barcelona English Language and Literatura Studies 18.102 0,50 19.841 0,20 36.126 0,45 57.183 0,39 52.699 0,39
 
Biblio 3w: revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales 3.664 0,10 40.913 0,40 16.375 0,21 43.809 0,30 45.584 0,34
 
Bibliodoc: anuari de biblioteconomia, documentació i informació 10.055 0,28 14.316 0,14 9.366 0,12 15.752 0,11 16.804 0,13
 
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació 2.167 0,06 16.036 0,16 4.295 0,05 13.207 0,09 12.676 0,09
 
Bioètica & debat: tribuna abierta del Institut Borja de Bioètica 440 0,01 2.844 0,03 8.706 0,11 26.414 0,18 13.961 0,10
 
Bioètica & debat: tribuna oberta de l'Institut Borja de Bioètica 612 0,02 8.097 0,08 2.568 0,03 10.170 0,07 8.486 0,06
 
Biologia on-line - - - - 401 0,01 1.268 0,01 1.609 0,01
 
Boletín americanista 90.710 2,51 246.953 2,44 159.280 2,00 257.363 1,74 161.675 1,21
 
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 23.408 0,65 58.660 0,58 41.457 0,52 70.974 0,48 61.231 0,46
 
Boletín del Instituto de Estudios Helénicos - - - - 791 0,01 3.051 0,02 1.935 0,01
 
Boletín Intexter del Instituto de Investigación Textil y de Cooperación Industrial 1.520 0,04 23.963 0,24 5.116 0,06 20.411 0,14 17.034 0,13
 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 16.359 0,45 33.367 0,33 24.895 0,31 45.949 0,31 39.895 0,30
 
Brumal. Revista de Investigación sobre lo Fantástico = Research Journal on the fantastic - - - - - - 2.191 0,01 4.852 0,04
 
Buran 3.762 0,10 11.645 0,12 9.337 0,12 21.473 0,14 25.073 0,19
 
Butlletí de l'Associació Arqueològica de Girona 331 0,01 105 0,00 110 0,00 112 0,00 106 0,00
 
Butlletí de l'Associació de Bibliotecàries 382 0,01 2.218 0,02 326 0,00 1.285 0,01 1.796 0,01
 
Butlletí de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya 329 0,01 3.457 0,03 701 0,01 2.226 0,01 2.118 0,02
 
Butlletí de la Biblioteca Museu Balaguer 1.334 0,04 3.895 0,04 6.088 0,08 10.662 0,07 10.171 0,08
 
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 7.731 0,21 403.591 3,99 15.783 0,20 263.160 1,77 43.520 0,33
 
Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 5.927 0,16 22.127 0,22 20.316 0,26 37.912 0,26 29.085 0,22
 
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics 3.617 0,10 32.287 0,32 11.386 0,14 36.452 0,25 17.678 0,13
 
Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques 2.275 0,06 13.692 0,14 3.497 0,04 11.080 0,07 6.387 0,05
 
Butlletí de la Societat Catalana de Pedagogia 137 0,00 2.971 0,03 929 0,01 2.173 0,01 2.066 0,02
 
Butlletí de les Societats Catalanes de Física, Química, Matemàtiques i Tecnologia. Segona època 939 0,03 52.271 0,52 4.048 0,05 36.205 0,24 7.428 0,06
 
Butlletí del Centre d'Estudis Alcoverencs 4.760 0,13 30.805 0,30 12.970 0,16 33.460 0,23 27.143 0,20
 
Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta 2.843 0,08 17.067 0,17 8.289 0,10 19.735 0,13 16.040 0,12
 
Butlletí del Grup Català d'Anellament 3.359 0,09 8.390 0,08 6.337 0,08 7.925 0,05 9.172 0,07
 
Butlletí del Museu Nacional d'Art de Catalunya 2.868 0,08 9.154 0,09 4.112 0,05 7.142 0,05 6.144 0,05
 
Cabdells: revista d'investigació de l'Associació Cultural Centelles i Riusech 1.444 0,04 5.078 0,05 2.799 0,04 4.816 0,03 5.048 0,04
 
Caligrama: revista insular de filología 4.743 0,13 7.340 0,07 9.630 0,12 18.593 0,13 17.121 0,13
 
Calls - - 271 0,00 269 0,00 753 0,01 745 0,01
 
Campsentelles - - - - 1.169 0,01 6.297 0,04 6.163 0,05
 
Capçalera - - - - - - - - - -
 
Caplletra. Revista Internacional de Filologia - - 133 0,00 6.154 0,08 26.746 0,18 28.290 0,21
 
Carrer dels arbres. Revista anuari del Museu de Badalona - - - - - - 8.490 0,06 19.218 0,14
 
Catalònia 13.764 0,38 69.138 0,68 25.451 0,32 70.592 0,48 70.454 0,53
 
Catalan Historical Review 1.491 0,04 74.311 0,74 9.951 0,13 15.020 0,10 15.646 0,12
 
Catalan Journal of Linguistics 7.331 0,20 13.342 0,13 7.578 0,10 8.723 0,06 7.264 0,05
 
Catalan Review - - - - - - - - 9.242 0,07
 
Catalan Social Sciences Review 46 0,00 451 0,00 948 0,01 1.079 0,01 992 0,01
 
Catalan Working Papers in Linguistics 2.632 0,07 4.791 0,05 6.271 0,08 9.695 0,07 7.478 0,06
 
CEP 377 0,01 1.961 0,02 587 0,01 1.344 0,01 1.914 0,01
 
Cercles: revista d'història cultural 5.433 0,15 16.259 0,16 13.114 0,17 22.492 0,15 23.208 0,17
 
Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària 4.713 0,13 11.341 0,11 10.938 0,14 19.495 0,13 20.411 0,15
 
Cinema Comparat/ive Cinema - - 561 0,01 1.408 0,02 4.777 0,03 4.890 0,04
 
Cinematògraf 466 0,01 4.462 0,04 1.075 0,01 3.243 0,02 1.864 0,01
 
Cingles de Collsacabra, Els 516 0,01 20.143 0,20 7.419 0,09 24.370 0,16 22.762 0,17
 
Clivatge. Revista d'estudis i testimonis sobre els conflictes i els canvis socials - - - - 136 0,00 723 0,00 853 0,01
 
Col·lecció papers de relacions Govern-Parlament: recull anual 95 0,00 912 0,01 143 0,00 553 0,00 619 0,00
 
Collectanea Mathematica 9.767 0,27 33.028 0,33 21.634 0,27 39.675 0,27 41.697 0,31
 
Communication Papers - - - - 338 0,00 2.084 0,01 2.617 0,02
 
Comprendre. Revista catalana de Filosofia 4.577 0,13 8.352 0,08 3.788 0,05 9.564 0,06 9.400 0,07
 
Comunicació: revista de recerca i d'anàlisi 1.063 0,03 2.789 0,03 4.676 0,06 6.239 0,04 5.221 0,04
 
Coneixement i societat 488 0,01 4.348 0,04 822 0,01 2.910 0,02 8.092 0,06
 
Contributions to science 5.258 0,15 8.169 0,08 8.360 0,11 17.588 0,12 13.449 0,10
 
CONVIVIUM. Revista de filosofia 33.301 0,92 40.877 0,40 113.100 1,42 166.895 1,13 148.579 1,11
 
Cota zero: revista d'arqueologia i ciència 9.396 0,26 20.526 0,20 10.056 0,13 17.221 0,12 21.732 0,16
 
Crítica penal y poder: una publicación del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos 1.213 0,03 2.490 0,02 1.477 0,02 3.547 0,02 3.122 0,02
 
Cuadernos de Arqueología Mediterránea 37.546 1,04 12.277 0,12 9.215 0,12 11.557 0,08 10.666 0,08
 
Cuadernos de arquitectura 19.898 0,55 58.851 0,58 44.944 0,57 60.174 0,41 66.176 0,49
 
Cuadernos de arquitectura y urbanismo 13.797 0,38 39.555 0,39 33.702 0,42 58.658 0,40 57.149 0,43
 
Cuadernos de inteligencia competitiva, vigilancia estratégica, científica y tecnológica (QUIC&VECT) 1.063 0,03 1.015 0,01 2.548 0,03 2.751 0,02 2.281 0,02
 
Cuadernos de la Facultad de Derecho 8.552 0,24 10.255 0,10 30.793 0,39 60.689 0,41 62.995 0,47
 
Cultura, lenguaje y representación: revista de estudios culturales de la Universitat Jaume I 5.382 0,15 7.540 0,07 14.967 0,19 31.433 0,21 21.035 0,16
 
Cypsela: revista de prehistòria i protohistòria 19.488 0,54 24.592 0,24 19.806 0,25 26.746 0,18 24.632 0,18
 
D'art 8.521 0,24 15.760 0,16 19.582 0,25 40.502 0,27 25.931 0,19
 
Dante e l'Arte - - - - - - - - 597 0,00
 
Datatèxtil - - - - 3.405 0,04 15.516 0,10 16.546 0,12
 
DC: revista de crítica arquitectònica 950 0,03 10.238 0,10 4.109 0,05 10.754 0,07 8.999 0,07
 
DCidob 3.789 0,10 34.372 0,34 8.996 0,11 33.123 0,22 35.558 0,27
 
Del Penedès 1.862 0,05 11.188 0,11 6.535 0,08 15.520 0,10 12.824 0,10
 
Dialectologia: revista electrònica 1.592 0,04 4.858 0,05 13.298 0,17 19.913 0,13 17.909 0,13
 
Digital Education Review 221 0,01 2.122 0,02 1.902 0,02 6.801 0,05 6.084 0,05
 
Digithum: revista digital d'humanitats 701 0,02 3.689 0,04 2.020 0,03 4.605 0,03 5.874 0,04
 
DIM: Didáctica, Innovación y Multimedia 13.874 0,38 38.611 0,38 72.100 0,91 160.810 1,08 188.636 1,41
 
Disturbis - - - - - - 1.445 0,01 2.852 0,02
 
divèrsia - - - - - - 1.474 0,01 1.967 0,01
 
Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona 154 0,00 2.506 0,02 665 0,01 1.838 0,01 2.393 0,02
 
Documents d'Anàlisi Geogràfica 31.407 0,87 41.660 0,41 46.578 0,59 113.759 0,77 93.469 0,70
 
Documents de projectes d'arquitectura - - 2.737 0,03 1.907 0,02 5.521 0,04 4.977 0,04
 
Doletiana: revista de traducció, literatura i arts 395 0,01 2.251 0,02 1.413 0,02 1.880 0,01 2.096 0,02
 
Dossiers agraris 606 0,02 59.457 0,59 2.412 0,03 54.374 0,37 5.082 0,04
 
Dossiers feministes 8.362 0,23 14.067 0,14 41.105 0,52 67.007 0,45 73.484 0,55
 
Dovella 10.420 0,29 55.702 0,55 20.121 0,25 54.354 0,37 36.729 0,27
 
DP: Documents de Projectes d'Arquitectura 167 0,00 3.483 0,03 871 0,01 2.387 0,02 2.151 0,02
 
Drassana: revista del Museu Marítim 6.193 0,17 13.387 0,13 9.168 0,12 15.635 0,11 17.300 0,13
 
DUODA. Estudis de la diferència sexual 14.522 0,40 36.687 0,36 41.751 0,53 73.631 0,50 60.950 0,46
 
Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam 43.382 1,20 94.848 0,94 116.039 1,46 183.144 1,24 153.548 1,15
 
e-artDocuments 2.891 0,08 191 0,00 2.262 0,03 5.792 0,04 6.050 0,05
 
Ebre 38: revista internacional de la Guerra Civil, 1936-1939 11.516 0,32 13.200 0,13 11.879 0,15 16.142 0,11 14.662 0,11
 
Educació i cultura: revista mallorquina de pedagogia 11.323 0,31 15.251 0,15 26.242 0,33 55.737 0,38 72.778 0,54
 
Educació i Història: revista d'història de l'educació 3.630 0,10 32.774 0,32 15.474 0,19 50.881 0,34 26.570 0,20
 
Educació química 1.145 0,03 9.515 0,09 3.036 0,04 9.198 0,06 11.730 0,09
 
Educació social: revista d'intervenció sòcioeducativa 87.026 2,41 116.925 1,16 128.615 1,62 203.867 1,37 250.959 1,87
 
Educar 82.896 2,29 52.943 0,52 142.956 1,80 313.165 2,11 231.026 1,73
 
Eines per a l'esquerra nacional 2.621 0,07 12.972 0,13 7.796 0,10 20.512 0,14 21.156 0,16
 
Eivissa 4.626 0,13 23.794 0,24 12.234 0,15 33.057 0,22 29.173 0,22
 
ELCVIA: Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis 2.916 0,08 5.450 0,05 4.799 0,06 12.474 0,08 15.350 0,11
 
eLearn Center Research Paper Series 125 0,00 1.317 0,01 851 0,01 1.504 0,01 1.724 0,01
 
Emblecat, revista de l'Associació Catalana d'Estudis d'Emblemàtica. Art i societat - - - - - - - - 2.305 0,02
 
Empúries: revista de món clàssic i antiguitat tardana 28.328 0,78 68.568 0,68 46.952 0,59 71.630 0,48 64.781 0,48
 
Endins: publicació d'espeleologia 11.778 0,33 21.723 0,21 19.391 0,24 29.850 0,20 30.089 0,22
 
Enrahonar: quaderns de filosofia 52.956 1,47 43.401 0,43 92.722 1,17 155.180 1,05 97.388 0,73
 
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra 114.926 3,18 91.335 0,90 146.419 1,84 226.235 1,53 219.808 1,64
 
Enseñanza de las ciencias sociales: revista de investigación 21.957 0,61 29.463 0,29 23.513 0,30 43.398 0,29 44.378 0,33
 
Enseñanza de las Ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas 94.176 2,61 148.889 1,47 304.053 3,83 718.074 4,84 627.602 4,69
 
Entremons: UPF Journal of World History 184 0,01 1.330 0,01 855 0,01 1.681 0,01 2.085 0,02
 
Erol, L': revista cultural del Berguedà 18.156 0,50 62.376 0,62 37.913 0,48 78.935 0,53 72.118 0,54
 
Espai Despuig 209 0,01 1.617 0,02 652 0,01 1.588 0,01 1.666 0,01
 
Espai, L': revista de recerca i divulgació 1.206 0,03 5.049 0,05 2.415 0,03 5.307 0,04 5.260 0,04
 
Espais: revista del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 6.919 0,19 21.347 0,21 12.498 0,16 68.691 0,46 30.564 0,23
 
Estrat crític: revista d'arqueologia 1.928 0,05 9.621 0,10 9.084 0,11 13.577 0,09 11.211 0,08
 
Estudi del Moble 1.554 0,04 3.631 0,04 2.033 0,03 3.476 0,02 4.022 0,03
 
Estudi General 15.489 0,43 17.371 0,17 13.029 0,16 20.515 0,14 20.235 0,15
 
Estudios de fonética experimental 16.126 0,45 18.229 0,18 28.879 0,36 35.559 0,24 34.647 0,26
 
Estudios de lingüística del español 1.103 0,03 12.420 0,12 11.355 0,14 21.102 0,14 30.368 0,23
 
Estudis altafullencs 3.584 0,10 9.974 0,10 8.808 0,11 14.561 0,10 15.102 0,11
 
Estudis d'història agrària 7.193 0,20 17.590 0,17 15.595 0,20 21.738 0,15 19.997 0,15
 
Estudis de Literatura Oral Popular = Studies in Oral Folk Literature - - - - 892 0,01 2.735 0,02 2.784 0,02
 
Estudis del Baix Empordà - - - - 14.227 0,18 24.998 0,17 22.634 0,17
 
Estudis escènics: quaderns de l'Institut del Teatre 1.762 0,05 9.753 0,10 12.796 0,16 24.789 0,17 25.865 0,19
 
Estudis Romànics 20.115 0,56 53.309 0,53 48.566 0,61 140.623 0,95 85.759 0,64
 
Ex novo: revista d'història i humanitats 3.223 0,09 7.172 0,07 10.799 0,14 16.966 0,11 14.250 0,11
 
Fòrum: temes d'història i d'arqueologia tarragonines 1.562 0,04 3.842 0,04 1.964 0,02 2.442 0,02 2.499 0,02
 
FairPlay - - 1.936 0,02 2.336 0,03 4.414 0,03 5.769 0,04
 
Farmacéuticos Comunitarios - - - - - - - - - -
 
Faventia 18.768 0,52 52.252 0,52 34.556 0,43 82.784 0,56 63.935 0,48
 
Filmhistoria online 4.888 0,14 17.585 0,17 13.214 0,17 35.134 0,24 25.466 0,19
 
Finestrelles 2.700 0,07 10.831 0,11 8.531 0,11 17.278 0,12 17.819 0,13
 
Fonts: butlletí del Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell 3.695 0,10 27.451 0,27 9.059 0,11 47.033 0,32 20.648 0,15
 
Forma: revista d'estudis comparatius. Art, literatura, pensament 1.411 0,04 4.381 0,04 3.711 0,05 9.245 0,06 10.295 0,08
 
Formats: revista de comunicació audiovisual 3.223 0,09 8.797 0,09 18.544 0,23 22.630 0,15 17.521 0,13
 
Franquisme & Transició. Revista d'Història i de Cultura - - - - - - - - 148 0,00
 
Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria 7.953 0,22 30.523 0,30 25.663 0,32 47.266 0,32 43.231 0,32
 
Gazeta 346 0,01 1.888 0,02 769 0,01 1.905 0,01 1.592 0,01
 
Geo Crítica: cuadernos críticos de geografía humana 569 0,02 4.024 0,04 1.928 0,02 3.636 0,02 3.816 0,03
 
Geologica Acta 9.046 0,25 15.731 0,16 13.542 0,17 26.164 0,18 27.360 0,20
 
Gimbernat: revista catalana d'història de la medicina i de la ciència 26.231 0,73 48.423 0,48 52.756 0,66 86.816 0,59 73.235 0,55
 
Grafica: Documents de disseny gràfic = Documentos de diseño gráfico = Journal of graphic design - - - - - - 846 0,01 1.279 0,01
 
GRAFO working papers 31 0,00 151 0,00 56 0,00 473 0,00 576 0,00
 
Grama y cal: revista insular de filología 1.436 0,04 2.119 0,02 1.145 0,01 2.121 0,01 2.211 0,02
 
Haidé. Estudis Maragallians. Butlletí de l'Arxiu Joan Maragall 110 0,00 1.608 0,02 1.515 0,02 2.620 0,02 2.348 0,02
 
Her&Mus. Heritage and Museography - - - - - - - - 2.306 0,02
 
Hipertext.net 693 0,02 5.298 0,05 11.753 0,15 19.780 0,13 18.754 0,14
 
Historiae - - - - - - 3.314 0,02 4.156 0,03
 
HMiC: Història Moderna i Contemporànea 8.364 0,23 19.044 0,19 18.548 0,23 21.814 0,15 19.067 0,14
 
Ianua. Revista Philologica Romanica 449 0,01 2.474 0,02 704 0,01 1.799 0,01 2.298 0,02
 
Ide@sostenible: espacio de reflexión y comunicación en desarrollo sostenible 188 0,01 3.132 0,03 1.084 0,01 2.139 0,01 3.199 0,02
 
IDEES. Revista de temes contemporanis - - - - - - 5.046 0,03 5.852 0,04
 
Identidades: territorio, cultura, patrimonio 116 0,00 1.540 0,02 1.330 0,02 2.290 0,02 2.133 0,02
 
IDP: revista d'Internet, dret i política 1.613 0,04 5.297 0,05 5.739 0,07 10.150 0,07 10.362 0,08
 
Illes i imperis 6.759 0,19 18.440 0,18 17.924 0,23 25.615 0,17 25.540 0,19
 
Imago temporis: medium Aevum 2.876 0,08 7.314 0,07 4.437 0,06 7.824 0,05 8.999 0,07
 
In vitro veritas - - - - 821 0,01 3.819 0,03 5.325 0,04
 
Indi@logs. Spanish Journal of India Studies - - - - - - 141 0,00 1.059 0,01
 
InDret 72.319 2,00 72.726 0,72 83.300 1,05 202.730 1,37 221.888 1,66
 
InnovIB. Recursos i Recerca Educativa de les Illes Balears - - - - 314 0,00 1.879 0,01 1.839 0,01
 
Instrumentation viewpoint 270 0,01 6.323 0,06 2.009 0,03 7.848 0,05 17.934 0,13
 
Intangible Capital 416 0,01 5.410 0,05 2.651 0,03 6.783 0,05 9.479 0,07
 
Inter Asia Papers 1.709 0,05 4.003 0,04 2.477 0,03 3.760 0,03 3.299 0,02
 
Interactive educational multimedia: IEM 5.524 0,15 8.937 0,09 9.221 0,12 16.580 0,11 10.176 0,08
 
Intercambios, papeles de psicoanàlisis / Intercanvis, papers de psicoanàlisi - - - - - - - - 1.227 0,01
 
International Journal of Competitive Intelligence, Strategic, Scientific and Technology Watch (SCI&WATCH) 439 0,01 1.263 0,01 746 0,01 1.390 0,01 959 0,01
 
Inventari del Patrimoni Arqueològic, Arquitectònic i Artístic de la Segarra - - - - 362 0,00 2.596 0,02 2.570 0,02
 
Isogloss : a journal on variation of Romance and Iberian languages - - - - - - - - 484 0,00
 
Item: revista de biblioteconomia i documentació 17.345 0,48 33.699 0,33 25.788 0,32 34.817 0,23 44.121 0,33
 
IUSLabor 4.214 0,12 7.463 0,07 7.089 0,09 24.589 0,17 44.477 0,33
 
JOTSE: Journal of technology and science education 31 0,00 863 0,01 187 0,00 1.533 0,01 3.472 0,03
 
Journal of accessibility and design for all 7 0,00 609 0,01 199 0,00 424 0,00 756 0,01
 
Journal of Catalan Intellectual History = Revista d'història de la filosofia catalana - - - - 700 0,01 2.406 0,02 2.362 0,02
 
Journal of Conflictology 646 0,02 2.791 0,03 2.079 0,03 2.283 0,02 5.207 0,04
 
Journal of Evolutionary Studies in Business - - - - - - - - 432 0,00
 
Journal of Industrial Engineering and Management 347 0,01 5.841 0,06 2.641 0,03 8.006 0,05 11.741 0,09
 
Kataluna Esperantisto, llengua internacional i drets lingüístics - - 86 0,00 258 0,00 588 0,00 948 0,01
 
Kesse: butlletí del Cercle d'Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver - - - - - - 4.041 0,03 4.831 0,04
 
Language Value - - - - - - - - 2.383 0,02
 
Lauro: revista del Museu de Granollers 7.041 0,19 20.433 0,20 19.538 0,25 22.557 0,15 25.318 0,19
 
Law, Ethics and Philosophy - - - - - - 2.616 0,02 6.897 0,05
 
Lectora: revista de dones i textualitat 3.808 0,11 18.101 0,18 40.518 0,51 54.208 0,37 38.669 0,29
 
Links & Letters 8.259 0,23 25.726 0,25 21.409 0,27 36.705 0,25 34.931 0,26
 
Lo Floc - - - - - - - - 10.073 0,08
 
Locus Amoenus 7.800 0,22 13.850 0,14 23.171 0,29 35.147 0,24 29.214 0,22
 
LSC- Llengua, societat i comunicació 1.990 0,06 5.538 0,05 3.579 0,04 6.100 0,04 6.526 0,05
 
Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística 9.265 0,26 39.311 0,39 29.068 0,37 51.732 0,35 55.733 0,42
 
Llengua i literatura 12.654 0,35 30.201 0,30 28.210 0,35 42.778 0,29 35.200 0,26
 
Lletres de filosofia i humanitats 97 0,00 1.633 0,02 613 0,01 1.354 0,01 1.400 0,01
 
Llibre de la Festa Major de Torroella de Montgrí 4.923 0,14 25.585 0,25 21.999 0,28 44.824 0,30 34.895 0,26
 
Llibre de Tona - - - - - - - - 2.152 0,02
 
Lligams. Una lectura interdisciplinària de la història 592 0,02 2.784 0,03 786 0,01 1.956 0,01 2.893 0,02
 
Magnificat Cultura i Literatura Medievals - - - - - - - - 87 0,00
 
Maina 9.116 0,25 8.220 0,08 9.216 0,12 14.908 0,10 18.699 0,14
 
Manuscrits. Revista d'història moderna 27.095 0,75 28.335 0,28 40.190 0,51 84.923 0,57 58.770 0,44
 
Marges, Els: revista de llengua i literatura 24.949 0,69 61.589 0,61 52.807 0,66 80.535 0,54 91.575 0,68
 
Mascançà: revista d'estudis del Pla d'Urgell 1.216 0,03 2.890 0,03 3.394 0,04 6.179 0,04 17.225 0,13
 
Materia: revista d'art 6.673 0,18 9.477 0,09 13.039 0,16 16.657 0,11 17.573 0,13
 
Materials del Baix Llobregat 3.678 0,10 15.627 0,15 8.779 0,11 18.574 0,13 18.778 0,14
 
Mathware & soft computing 824 0,02 8.671 0,09 2.947 0,04 9.316 0,06 12.947 0,10
 
Mayurqa 24.857 0,69 27.278 0,27 31.739 0,40 69.797 0,47 54.237 0,41
 
Medi Ambient Tecnologia i Cultura - - - - - - 5.402 0,04 7.364 0,06
 
Medievalia - - - - 10.007 0,13 22.251 0,15 19.668 0,15
 
Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 9.332 0,26 15.870 0,16 20.243 0,25 31.406 0,21 27.063 0,20
 
Millars: Espai i història 9.457 0,26 14.863 0,15 44.994 0,57 30.068 0,20 24.970 0,19
 
Millars: geografia i història 1.320 0,04 3.372 0,03 1.448 0,02 2.298 0,02 2.620 0,02
 
Millars: revista del Colegio Universitario de Castellón de la Plana 2.395 0,07 3.671 0,04 1.479 0,02 2.591 0,02 2.813 0,02
 
Mirabilia: electronic journal of antiquity and middle ages - - - - - - 14.351 0,10 22.525 0,17
 
Mirmanda: revista de cultura 1.170 0,03 3.110 0,03 1.229 0,02 2.401 0,02 3.131 0,02
 
Miscel·lània cerverina 5.066 0,14 10.261 0,10 8.268 0,10 16.312 0,11 18.407 0,14
 
Miscel·lània d'estudis santjustencs 1.953 0,05 5.701 0,06 5.241 0,07 10.112 0,07 9.199 0,07
 
Miscel·lània del Centre d'Estudis Comarcal de la Ribera d'Ebre 2.827 0,08 8.524 0,08 5.693 0,07 14.634 0,10 14.336 0,11
 
Miscel·lània litúrgica catalana 2.490 0,07 9.369 0,09 5.476 0,07 12.346 0,08 9.195 0,07
 
Miscel·lània penedesenca 13.827 0,38 20.895 0,21 26.407 0,33 40.835 0,28 44.463 0,33
 
Miscel·lània Zoològica 26.440 0,73 44.088 0,44 28.180 0,35 42.776 0,29 44.780 0,33
 
Miscellanea Aqualatensia 5.482 0,15 12.046 0,12 9.497 0,12 17.141 0,12 14.416 0,11
 
Mitologías hoy - - - - 417 0,01 6.278 0,04 6.396 0,05
 
Monografies de Prehistòria i Arqueologia Castellonenques - - 1.485 0,01 635 0,01 2.616 0,02 3.522 0,03
 
Monografies del CEV - - - - 160 0,00 248 0,00 291 0,00
 
Monografies del Museu de Ciències Naturals 922 0,03 4.767 0,05 1.398 0,02 3.042 0,02 3.102 0,02
 
MonTi: Monografías de Traducción e Interpretación - - - - - - - - 2.370 0,02
 
Mot so razo 294 0,01 3.841 0,04 1.735 0,02 3.941 0,03 5.115 0,04
 
Movimiento humano 281 0,01 3.007 0,03 2.468 0,03 4.838 0,03 5.690 0,04
 
MUSAS. Revista de Investigación en Mujer, Salud y Sociedad - - - - - - - - 316 0,00
 
Nemus. Revista de l'Ateneu de Natura - - 409 0,00 293 0,00 958 0,01 1.568 0,01
 
Notes 8.768 0,24 30.773 0,30 18.140 0,23 38.668 0,26 32.512 0,24
 
Noubiaix: revista de la FEEMCAT i la SCM 89 0,00 710 0,01 685 0,01 2.724 0,02 3.408 0,03
 
Obra digital: e-monografies en l'àmbit de la comunicació digital 82 0,00 1.464 0,01 736 0,01 2.472 0,02 2.828 0,02
 
Observar 1.531 0,04 2.957 0,03 5.084 0,06 12.479 0,08 10.512 0,08
 
Omnis Cellula - - - - 1.704 0,02 8.080 0,05 6.743 0,05
 
On the w@terfront 7.159 0,20 15.791 0,16 21.813 0,27 34.346 0,23 41.637 0,31
 
Ontology studies 1.893 0,05 3.097 0,03 6.099 0,08 16.368 0,11 12.008 0,09
 
Oráfrica: revista de oralidad africana 4.478 0,12 5.004 0,05 22.848 0,29 11.103 0,07 8.149 0,06
 
Ordit, L': l'anuari del CREM 488 0,01 2.549 0,03 975 0,01 2.278 0,02 2.640 0,02
 
Orsis: organismes i sistemes 10.454 0,29 21.414 0,21 15.536 0,20 30.896 0,21 27.820 0,21
 
Oxímora: revista internacional d'Ètica i Política - - 906 0,01 841 0,01 2.318 0,02 2.600 0,02
 
P3T. Journal of Public Policies and Territory 18 0,00 2.311 0,02 715 0,01 1.366 0,01 1.100 0,01
 
Papers de la Càtedra Unesco 90 0,00 782 0,01 155 0,00 451 0,00 541 0,00
 
Papers del Montgrí 2.772 0,08 9.308 0,09 6.164 0,08 13.087 0,09 10.953 0,08
 
Papers: Regió Metropolitana de Barcelona: Territori, estratègies, planejament 5.083 0,14 11.161 0,11 7.329 0,09 12.881 0,09 12.690 0,09
 
Papers. Revista de sociologia 91.717 2,54 101.316 1,00 253.971 3,20 374.844 2,53 299.859 2,24
 
Paradigmes: economia productiva i coneixement 4.245 0,12 11.824 0,12 10.816 0,14 15.787 0,11 15.829 0,12
 
Paratge - - - - - - 15.431 0,10 23.512 0,18
 
Pedagogia i Treball Social: revista de ciències socials aplicades 352 0,01 1.117 0,01 631 0,01 1.726 0,01 1.678 0,01
 
Pedralbes: revista d'història moderna 36.987 1,02 61.181 0,61 48.803 0,61 79.733 0,54 71.190 0,53
 
Perifèria: revista de recerca i formació en antropologia 3.507 0,10 8.164 0,08 9.660 0,12 14.705 0,10 16.421 0,12
 
Periodística: revista acadèmica 1.609 0,04 10.662 0,11 3.889 0,05 9.787 0,07 5.967 0,04
 
Perspectivas Urbanas 256 0,01 2.613 0,03 950 0,01 2.560 0,02 3.928 0,03
 
Perspectives territorials 1.102 0,03 2.814 0,03 947 0,01 1.886 0,01 1.820 0,01
 
Phonica. Laboratori de Fonètica aplicada - - - - - - 2.773 0,02 2.333 0,02
 
Plecs d'història local - - - - 4.266 0,05 25.015 0,17 18.865 0,14
 
Podall - - - - 612 0,01 3.144 0,02 5.718 0,04
 
Ponències 2.195 0,06 15.079 0,15 27.142 0,34 24.441 0,16 26.599 0,20
 
Potestas - - - - - - - - 732 0,01
 
Publicacions de la Secció de Matemàtiques 2.387 0,07 11.586 0,11 4.447 0,06 12.798 0,09 13.847 0,10
 
Publicacions Matemàtiques 10.397 0,29 26.455 0,26 13.770 0,17 28.299 0,19 24.594 0,18
 
Pyrenae 33.028 0,91 48.239 0,48 46.595 0,59 73.823 0,50 67.732 0,51
 
Qüestiió: quaderns d'estadística i investigació operativa 4.300 0,12 15.648 0,15 6.769 0,09 25.110 0,17 21.568 0,16
 
Quadern de Prehistòria Catalana 496 0,01 2.288 0,02 650 0,01 1.726 0,01 1.713 0,01
 
Quadern de treball 929 0,03 5.998 0,06 2.790 0,04 8.365 0,06 6.049 0,05
 
Quaderns agraris 1.813 0,05 23.080 0,23 3.547 0,04 18.393 0,12 9.701 0,07
 
Quaderns d'arquitectura i urbanisme 21.477 0,59 129.396 1,28 65.183 0,82 117.783 0,79 110.415 0,82
 
Quaderns d'avaluació 660 0,02 2.498 0,02 1.051 0,01 3.318 0,02 3.425 0,03
 
Quaderns d'estudi 721 0,02 6.680 0,07 3.162 0,04 9.110 0,06 12.046 0,09
 
Quaderns d'història de l'enginyeria 347 0,01 5.641 0,06 1.507 0,02 4.522 0,03 5.121 0,04
 
Quaderns d'història tarraconense 3.007 0,08 6.069 0,06 4.402 0,06 8.358 0,06 8.548 0,06
 
Quaderns d'intel·ligència competitiva, vigilància estratègica, científica i tecnològica (QUIC&VECT) 238 0,01 1.178 0,01 205 0,00 548 0,00 561 0,00
 
Quaderns d'Italià 33.973 0,94 16.939 0,17 27.639 0,35 43.954 0,30 36.549 0,27
 
Quaderns de El Pregoner d'Urgell 1.831 0,05 4.730 0,05 5.346 0,07 9.464 0,06 9.638 0,07
 
Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia 17.624 0,49 19.274 0,19 27.768 0,35 42.379 0,29 41.402 0,31
 
Quaderns de la Fundació Dr. Antoni Esteve 2.169 0,06 7.934 0,08 18.881 0,24 51.253 0,35 77.015 0,58
 
Quaderns de la Selva 10.931 0,30 19.106 0,19 19.112 0,24 30.017 0,20 29.651 0,22
 
Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló - - 6.510 0,06 1.690 0,02 11.043 0,07 8.604 0,06
 
Quaderns de psicologia. International journal of psychology 10.844 0,30 17.686 0,17 21.100 0,27 44.768 0,30 45.031 0,34
 
Quaderns de Recerca en Urbanisme - - - - - - - - 997 0,01
 
Quaderns de Vilaniu 14.758 0,41 24.198 0,24 15.415 0,19 30.691 0,21 25.513 0,19
 
Quaderns del Museu Episcopal de Vic 1.391 0,04 3.958 0,04 2.128 0,03 3.313 0,02 2.893 0,02
 
Quaderns-e de l'Institut Català d'Antropologia 4.801 0,13 13.149 0,13 14.130 0,18 22.606 0,15 30.059 0,22
 
Quaderns: revista de traducció 11.986 0,33 43.830 0,43 31.033 0,39 70.875 0,48 46.325 0,35
 
Quark 5.459 0,15 15.577 0,15 10.555 0,13 17.680 0,12 22.771 0,17
 
Raïls 4.011 0,11 9.720 0,10 8.795 0,11 18.727 0,13 17.458 0,13
 
Ramon Llull Journal of Applied Ethics - - - - 553 0,01 3.008 0,02 5.077 0,04
 
Reboll: butlletí del Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà 1.720 0,05 14.792 0,15 2.996 0,04 12.048 0,08 9.942 0,07
 
Recerca 3.942 0,11 8.095 0,08 7.508 0,09 14.271 0,10 11.122 0,08
 
Recerca Musicològica 5.254 0,15 19.508 0,19 12.420 0,16 23.894 0,16 21.020 0,16
 
Recerca: revista de pensament i anàlisi 3.873 0,11 8.027 0,08 11.601 0,15 29.362 0,20 27.562 0,21
 
Recerques del Museu d'Alcoi 13.970 0,39 16.514 0,16 17.168 0,22 27.594 0,19 22.227 0,17
 
Recerques: història, economia, cultura 18.934 0,52 33.240 0,33 28.220 0,36 40.592 0,27 45.452 0,34
 
Recull (Associació Cultural Alt Gaià) 593 0,02 740 0,01 620 0,01 1.318 0,01 1.416 0,01
 
Recull (Associació Cultural Baixa Segarra) 1.203 0,03 4.909 0,05 1.548 0,02 4.179 0,03 4.509 0,03
 
Recull de treballs 1.902 0,05 5.927 0,06 3.596 0,05 9.050 0,06 9.821 0,07
 
Redes: revista hispana para el análisis de redes sociales 3.266 0,09 12.878 0,13 16.598 0,21 32.308 0,22 28.375 0,21
 
Reduccions 12.243 0,34 37.923 0,38 27.845 0,35 50.895 0,34 60.012 0,45
 
REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació 7.224 0,20 11.287 0,11 12.035 0,15 43.233 0,29 42.210 0,32
 
Rella, La 5.111 0,14 11.263 0,11 8.454 0,11 17.416 0,12 18.255 0,14
 
Resclosa, La 4.727 0,13 6.864 0,07 4.898 0,06 9.028 0,06 7.884 0,06
 
Revibec: Revista iberoamericana de economía ecológica 3.268 0,09 11.740 0,12 9.290 0,12 21.098 0,14 25.210 0,19
 
Revista Borja. Revista de l'Institut Internacional d'Estudis Borgians 1.951 0,05 5.405 0,05 3.625 0,05 6.877 0,05 10.305 0,08
 
Revista Catalana d'Ornitologia 3.866 0,11 6.168 0,06 4.080 0,05 3.919 0,03 5.363 0,04
 
Revista Catalana de Dret Ambiental - - - - 1.139 0,01 5.449 0,04 9.415 0,07
 
Revista catalana de dret públic - - 2.387 0,02 2.350 0,03 8.392 0,06 10.484 0,08
 
Revista Catalana de Dret Privat 2.443 0,07 4.245 0,04 4.157 0,05 10.228 0,07 14.398 0,11
 
Revista Catalana de Geografia 2.272 0,06 11.194 0,11 6.430 0,08 14.306 0,10 14.960 0,11
 
Revista Catalana de Micologia - - - - 4.354 0,05 12.404 0,08 12.392 0,09
 
Revista Catalana de Musicologia 644 0,02 3.926 0,04 863 0,01 3.626 0,02 3.552 0,03
 
Revista Catalana de Pedagogia 2.595 0,07 11.609 0,11 5.251 0,07 11.224 0,08 12.434 0,09
 
Revista Catalana de Psicoanàlisi - - - - - - - - 3.752 0,03
 
Revista Catalana de Seguretat Pública 31.162 0,86 35.622 0,35 46.124 0,58 66.035 0,45 58.459 0,44
 
Revista Catalana de Sociologia 2.944 0,08 55.216 0,55 8.500 0,11 38.550 0,26 19.415 0,14
 
Revista Catalana de Teologia 19.553 0,54 31.790 0,31 29.140 0,37 55.851 0,38 62.550 0,47
 
Revista CIDOB d'afers internacionals 62.944 1,74 179.712 1,78 135.441 1,70 228.511 1,54 240.192 1,79
 
Revista d'arqueologia de Ponent 4.176 0,12 15.026 0,15 12.444 0,16 25.433 0,17 23.379 0,17
 
Revista d'Ensenyament de la Psicologia: Teoria i Experiència (REPTE) 875 0,02 1.720 0,02 791 0,01 1.623 0,01 2.261 0,02
 
Revista d'estudis autonòmics i federals 2.473 0,07 7.356 0,07 8.744 0,11 16.794 0,11 16.311 0,12
 
Revista d'etnologia de Catalunya 22.988 0,64 52.687 0,52 35.611 0,45 55.029 0,37 57.744 0,43
 
Revista d'Innovació Docent Universitària 1.457 0,04 1.192 0,01 4.360 0,05 6.080 0,04 6.033 0,05
 
Revista de bioética y derecho 3.058 0,08 15.507 0,15 7.378 0,09 13.909 0,09 21.608 0,16
 
Revista de Dret Històric Català 2.869 0,08 16.908 0,17 4.924 0,06 18.269 0,12 11.176 0,08
 
Revista de educación y derecho 203 0,01 3.362 0,03 2.006 0,03 5.312 0,04 4.265 0,03
 
Revista de Estudios Globales y Arte Contemporáneo - - 86 0,00 363 0,00 1.397 0,01 1.780 0,01
 
Revista de física 2.017 0,06 80.919 0,80 4.629 0,06 53.922 0,36 10.923 0,08
 
Revista de geografia 28.105 0,78 26.114 0,26 83.010 1,04 67.962 0,46 59.940 0,45
 
Revista de Girona 86.080 2,38 269.860 2,67 137.096 1,73 242.978 1,64 204.998 1,53
 
Revista de Historia Industrial 48.709 1,35 57.080 0,56 157.127 1,98 157.034 1,06 147.489 1,10
 
Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona 6.784 0,19 7.927 0,08 13.871 0,17 26.427 0,18 20.863 0,16
 
Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 7.144 0,20 19.414 0,19 11.325 0,14 27.438 0,18 55.012 0,41
 
Revista de la Societat Catalana de Química 1.342 0,04 4.071 0,04 1.976 0,02 5.553 0,04 4.840 0,04
 
Revista de Llengua i Dret - - 2.033 0,02 1.292 0,02 5.677 0,04 11.463 0,09
 
Revista de Tecnologia 168 0,00 1.054 0,01 565 0,01 1.322 0,01 2.112 0,02
 
Revista del Centre de Lectura de Reus 23.395 0,65 123.334 1,22 37.180 0,47 96.048 0,65 97.344 0,73
 
Revista Iberoamericana de Urbanismo - - - - 333 0,00 1.523 0,01 2.610 0,02
 
Revista Internacional de Lenguas Extranjeras = International Journal of Foreign Languages - - 13 0,00 161 0,00 2.087 0,01 3.002 0,02
 
Revista internacional de métodos numéricos para cálculo y diseño en ingeniería 9.707 0,27 14.775 0,15 18.181 0,23 52.757 0,36 54.504 0,41
 
Revista Internacional de Organizaciones = International Journal of Organizations - - - - 439 0,01 4.205 0,03 9.077 0,07
 
Revista Internacional de sostenibilidad, tecnología y humanismo 286 0,01 2.629 0,03 1.118 0,01 3.103 0,02 6.382 0,05
 
RIDAS. Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio - - - - - - - - 740 0,01
 
Ripacurtia 2.702 0,07 3.676 0,04 2.257 0,03 3.722 0,03 3.819 0,03
 
Rubrica contemporanea - - - - - - 5.772 0,04 7.534 0,06
 
Rubricatum: revista del Museu de Gavà 1.463 0,04 6.902 0,07 8.804 0,11 14.038 0,09 11.379 0,09
 
RUSC: revista de universidad y sociedad del conocimiento 6.371 0,18 18.034 0,18 39.377 0,50 67.913 0,46 67.186 0,50
 
RUTA: revista universitària de treballs acadèmics 1.570 0,04 3.316 0,03 2.926 0,04 6.900 0,05 6.342 0,05
 
Síntesi. Quaderns dels Seminaris de Besalú - - - - - - - - 371 0,00
 
Sarrià: Revista d'investigació i assaig de la Marina Baixa - - - - 440 0,01 4.212 0,03 4.295 0,03
 
Scientia gerundensis 12.604 0,35 11.896 0,12 10.389 0,13 15.651 0,11 16.522 0,12
 
Scripta Biblica - - - - - - - - 4.395 0,03
 
Scripta Nova: Revista electrónica de geografía y ciencias sociales 12.831 0,36 57.193 0,57 20.856 0,26 53.781 0,36 62.068 0,46
 
Scriptura 21.474 0,59 18.907 0,19 43.031 0,54 58.121 0,39 52.260 0,39
 
Segell 370 0,01 4.530 0,04 1.520 0,02 5.277 0,04 6.646 0,05
 
Segle XX, revista catalana d'història - - - - 696 0,01 2.558 0,02 2.742 0,02
 
Senienc, Lo. Memòria, natura i llengua 1.233 0,03 4.128 0,04 3.361 0,04 7.359 0,05 8.202 0,06
 
Sessió Conjunta d'Entomologia 2.525 0,07 13.751 0,14 4.466 0,06 11.137 0,08 8.423 0,06
 
Sessió d'Estudis Mataronins 7.577 0,21 29.789 0,29 41.863 0,53 49.198 0,33 52.010 0,39
 
Shikar - - - - - - 522 0,00 2.290 0,02
 
Singladures: Revista d'història i patrimoni cultural de Vilassar de Mar i el Maresme 1.229 0,03 2.334 0,02 4.715 0,06 9.975 0,07 11.035 0,08
 
Sintagma: revista de lingüística 2.020 0,06 6.715 0,07 5.284 0,07 12.744 0,09 15.416 0,12
 
Sonograma Magazine 958 0,03 7.588 0,08 2.194 0,03 5.924 0,04 4.970 0,04
 
SORT (Statistics and Operations Research Transactions) 1.299 0,04 4.930 0,05 3.017 0,04 9.507 0,06 14.237 0,11
 
Sostenible? 251 0,01 5.226 0,05 1.612 0,02 5.994 0,04 10.386 0,08
 
Sot de l'Aubó, El 4.378 0,12 13.817 0,14 9.812 0,12 20.824 0,14 17.940 0,13
 
Studia aurea: revista de literatura española y teoría literaria del Renacimiento y Siglo de Oro 369 0,01 1.912 0,02 1.597 0,02 7.804 0,05 7.995 0,06
 
Suhayl. International Journal for the History of the Exact and Natural Sciences in Islamic Civilisation 2.486 0,07 5.910 0,06 7.957 0,10 13.274 0,09 9.736 0,07
 
Suports: revista catalana d'educació especial i atenció a la diversitat 11.802 0,33 15.695 0,16 16.095 0,20 24.622 0,17 26.670 0,20
 
SVMMA. Revista de Cultures Medievals - - 40 0,00 224 0,00 1.031 0,01 1.290 0,01
 
Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc 2.746 0,08 7.374 0,07 9.238 0,12 13.805 0,09 14.111 0,11
 
TAG - Revista institucional del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona - - - - - - 651 0,00 1.311 0,01
 
Tamid 1.613 0,04 2.160 0,02 1.972 0,02 4.896 0,03 3.368 0,03
 
Taula: quaderns de pensament 11.151 0,31 15.648 0,15 44.010 0,55 82.055 0,55 82.813 0,62
 
TECA. Tecnologia i Ciència dels Aliments 1.165 0,03 32.401 0,32 2.651 0,03 27.193 0,18 8.972 0,07
 
Temes de disseny 11.132 0,31 28.228 0,28 51.871 0,65 31.863 0,21 41.410 0,31
 
Temps d'Educacio 26.415 0,73 41.693 0,41 53.690 0,68 79.065 0,53 84.784 0,63
 
Terme 12.271 0,34 16.668 0,16 15.632 0,20 28.176 0,19 26.537 0,20
 
Terminàlia 800 0,02 5.953 0,06 2.161 0,03 7.514 0,05 6.333 0,05
 
Territoris: revista del Departament de Ciències de la Terra 6.039 0,17 6.348 0,06 8.469 0,11 17.321 0,12 15.847 0,12
 
Textos de docència Obsei 551 0,02 1.010 0,01 602 0,01 1.005 0,01 840 0,01
 
Tiempo devorado : revista de historia actual - - - - - - - - 732 0,01
 
Tiempos de América: revista de historia, cultura y territorio 5.738 0,16 10.477 0,10 16.284 0,20 30.474 0,21 26.717 0,20
 
Trípodos.com: revista digital de comunicació 14.987 0,41 18.648 0,18 25.990 0,33 36.711 0,25 38.712 0,29
 
Tradumàtica: traducció i tecnologies de la informació i la comunicació 2.874 0,08 8.346 0,08 8.131 0,10 13.768 0,09 13.670 0,10
 
Transfer: revista electrónica sobre traducción e interculturalidad 1.483 0,04 4.322 0,04 10.423 0,13 10.952 0,07 11.352 0,08
 
Treballs d'Arqueologia 6.743 0,19 10.288 0,10 11.886 0,15 32.203 0,22 14.366 0,11
 
Treballs de Comunicació 908 0,03 13.340 0,13 3.834 0,05 13.153 0,09 7.892 0,06
 
Treballs de Física 126 0,00 1.018 0,01 265 0,00 757 0,01 656 0,00
 
Treballs de geografia 3.278 0,09 5.147 0,05 5.025 0,06 8.740 0,06 10.057 0,08
 
Treballs de la Societat Catalana de Biologia 4.658 0,13 815.762 8,07 11.193 0,14 138.456 0,93 35.519 0,27
 
Treballs de la Societat Catalana de Geografia 13.762 0,38 224.489 2,22 37.765 0,48 251.115 1,69 63.930 0,48
 
Treballs de sociolingüística catalana 3.750 0,10 29.310 0,29 5.709 0,07 39.429 0,27 17.400 0,13
 
Treballs del Museu de Geologia de Barcelona 4.689 0,13 5.200 0,05 6.011 0,08 12.047 0,08 8.876 0,07
 
Treballs del Museu de Zoologia 407 0,01 631 0,01 777 0,01 1.013 0,01 784 0,01
 
Ull crític, L' 6.359 0,18 7.607 0,08 11.586 0,15 21.893 0,15 20.752 0,15
 
UNICUM - - - - - - 8.819 0,06 11.628 0,09
 
UOC Papers: revista sobre la societat del coneixement 794 0,02 5.113 0,05 2.537 0,03 9.481 0,06 9.442 0,07
 
UR: urbanismo 265 0,01 2.517 0,02 791 0,01 2.404 0,02 4.669 0,03
 
Urtx: revista cultural de l'Urgell 12.058 0,33 20.780 0,21 22.168 0,28 38.670 0,26 32.094 0,24
 
ViOli, Lo 783 0,02 4.583 0,05 2.310 0,03 7.092 0,05 9.568 0,07
 
Visions de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona 231 0,01 2.419 0,02 1.354 0,02 4.818 0,03 4.606 0,03
 
Xàbiga. Revista del museu de Xàbia - - 381 0,00 258 0,00 627 0,00 510 0,00
 


Coordinació

Patrocini