Consultes a les revistes en els darrers 5 anys

 
Revistes 2011 2012 2013 2014 2015
 
Consultes % Consultes % Consultes % Consultes % Consultes %
 
(con)textos: revista d'antropologia i investigació social 2.371 0,06 976 0,03 4.178 0,04 2.430 0,03 2.223 0,01
 
1611: revista de historia de la traducción 1.183 0,03 887 0,02 6.247 0,06 2.473 0,03 6.033 0,04
 
3zu: revista d'arquitectura 458 0,01 284 0,01 4.325 0,04 661 0,01 1.224 0,01
 
452ºF: revista de teoría de la literatura y literatura comparada 903 0,02 4.344 0,12 14.359 0,14 10.370 0,13 21.941 0,15
 
Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal - - - - 509 0,01 447 0,01 1.254 0,01
 
ACE: architecture, city and environment 1.102 0,03 1.334 0,04 19.329 0,19 7.190 0,09 16.755 0,11
 
Acta Artis: Estudis d'Art Modern - - - - - - 322 0,00 1.477 0,01
 
Acta Botanica Barcinonensia 12.051 0,30 11.140 0,31 16.763 0,17 13.704 0,17 16.752 0,11
 
Acta geológica hispánica 58.162 1,45 35.387 0,98 61.424 0,61 44.881 0,56 78.234 0,53
 
Acta historica et archaeologica mediaevalia 39.456 0,98 24.526 0,68 45.228 0,45 41.562 0,52 60.464 0,41
 
Actes d'història de la ciència i de la tècnica 888 0,02 712 0,02 16.123 0,16 3.495 0,04 13.485 0,09
 
Activitat parlamentària 8.435 0,21 3.203 0,09 15.187 0,15 6.140 0,08 16.716 0,11
 
Affar 742 0,02 495 0,01 1.921 0,02 740 0,01 1.196 0,01
 
Afinidad. Revista de química teórica y aplicada - - - - 1.638 0,02 29.989 0,38 75.733 0,51
 
Aguaits 7.114 0,18 6.846 0,19 18.184 0,18 9.376 0,12 15.171 0,10
 
Aiguadolç, L' 8.455 0,21 4.760 0,13 22.646 0,22 9.093 0,11 18.888 0,13
 
Aloma: revista de psicologia... 34.832 0,87 21.153 0,59 44.784 0,44 47.923 0,60 92.818 0,63
 
Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura 43.309 1,08 39.877 1,10 54.457 0,54 92.339 1,16 206.669 1,39
 
Anales de la Escuela de Peritos Agrícolas y de Especialidades Agropecuarias y de los Servicios Técnicos de Agricultura 1.381 0,03 1.074 0,03 4.185 0,04 1.087 0,01 2.313 0,02
 
Anales de la Escuela de Peritos Agrícolas y Superior de Agricultura y de los Servicios Técnicos de Agricultura 523 0,01 742 0,02 3.672 0,04 6.845 0,09 11.987 0,08
 
Anales de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona 4.550 0,11 3.151 0,09 14.047 0,14 10.653 0,13 47.972 0,32
 
Anales de medicina y cirugía 80.263 2,00 64.314 1,78 124.573 1,23 152.026 1,91 277.793 1,87
 
Animal Biodiversity and Conservation 12.676 0,32 11.859 0,33 21.232 0,21 26.460 0,33 41.846 0,28
 
Annals d'arquitectura 575 0,01 370 0,01 6.479 0,06 1.482 0,02 4.076 0,03
 
Annals de l'Acadèmia de Medicina de Barcelona 2.066 0,05 1.176 0,03 6.392 0,06 8.466 0,11 15.076 0,10
 
Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos 33.293 0,83 19.931 0,55 42.782 0,42 44.332 0,56 60.079 0,41
 
Annals de l'Institut d'Estudis Gironins 51.782 1,29 34.369 0,95 60.590 0,60 44.813 0,56 71.294 0,48
 
Annals de medicina 3.734 0,09 4.800 0,13 31.218 0,31 8.003 0,10 31.557 0,21
 
Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès 11.931 0,30 14.946 0,41 29.461 0,29 16.917 0,21 35.297 0,24
 
Annals del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca - - - - - - 4.492 0,06 19.132 0,13
 
Annals del Periodisme Català - - - - 4.320 0,04 7.282 0,09 30.494 0,21
 
Anuari de filologia. Antiqua et Mediaevalia - - 53 0,00 520 0,01 304 0,00 861 0,01
 
Anuari de filologia. Estudis de lingüística - - 65 0,00 1.033 0,01 578 0,01 1.544 0,01
 
Anuari de filologia. Literatures contemporànies - - 49 0,00 939 0,01 371 0,00 1.148 0,01
 
Anuari de filologia. Llengües i literatures modernes - - 56 0,00 885 0,01 431 0,01 1.145 0,01
 
Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura: revista de recerca humanística i científica 838 0,02 889 0,02 10.173 0,10 2.256 0,03 6.442 0,04
 
Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 1.369 0,03 998 0,03 4.457 0,04 5.977 0,08 8.714 0,06
 
Anuari de la Societat Catalana d'Economia 1.357 0,03 1.330 0,04 41.756 0,41 4.658 0,06 41.656 0,28
 
Anuari de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics 410 0,01 220 0,01 1.136 0,01 285 0,00 685 0,00
 
Anuari de la Societat Catalana de Filosofia 2.810 0,07 2.007 0,06 87.101 0,86 4.902 0,06 54.418 0,37
 
Anuari del Conflicte Social - - - - - - 631 0,01 3.951 0,03
 
Anuari ornitològic de les Balears: revista d'observació estudi i conservació dels aucells 3.277 0,08 1.729 0,05 14.749 0,15 5.193 0,07 15.963 0,11
 
Anuari Verdaguer 10.127 0,25 6.630 0,18 23.566 0,23 18.500 0,23 28.223 0,19
 
Anuario de hojas de Warmi 2.347 0,06 1.999 0,06 9.479 0,09 5.699 0,07 14.098 0,10
 
Anuario de la Inmigración en España - - - - - - - - 2.135 0,01
 
Anuario de psicología 345.995 8,64 327.961 9,08 876.761 8,67 556.505 7,00 720.247 4,86
 
Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales - - - - - - - - 1.657 0,01
 
Anuario internacional CIDOB 20.770 0,52 3.575 0,10 39.334 0,39 14.642 0,18 51.200 0,35
 
Anuario Lope de Vega - - - - - - - - 4.535 0,03
 
Aplec de treballs 13.582 0,34 12.636 0,35 36.173 0,36 17.554 0,22 34.388 0,23
 
APSalut - - - - - - 202 0,00 1.760 0,01
 
Apunts. Educació física i esports 28 0,00 759 0,02 7.220 0,07 4.916 0,06 15.478 0,10
 
Apunts. Educación física y deportes 27 0,00 989 0,03 11.192 0,11 15.809 0,20 43.183 0,29
 
Apunts. Medicina de l'esport 13.021 0,33 10.138 0,28 32.558 0,32 30.645 0,39 58.158 0,39
 
Ar@cne: revista electrónica de recursos en internet sobre geografía y ciencias sociales 2.053 0,05 1.007 0,03 9.317 0,09 2.742 0,03 7.449 0,05
 
Arc, L': quadern informatiu de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears 4.029 0,10 2.230 0,06 8.504 0,08 3.519 0,04 7.040 0,05
 
Arqueologia medieval: revista catalana d'arqueologia medieval - - 730 0,02 3.764 0,04 1.110 0,01 2.452 0,02
 
Arrabal 13.407 0,33 9.569 0,26 14.239 0,14 33.776 0,43 55.216 0,37
 
Arraona: revista d'història 9.445 0,24 6.941 0,19 27.001 0,27 14.772 0,19 31.571 0,21
 
Ars Brevis 23.815 0,59 20.828 0,58 63.513 0,63 35.186 0,44 62.043 0,42
 
Artnodes: revista d'art, ciència i tecnologia 687 0,02 636 0,02 5.772 0,06 2.227 0,03 4.906 0,03
 
Arxiu d'Etnografia de Catalunya - - - - - - 1.400 0,02 3.820 0,03
 
Arxiu de textos catalans antics 6.392 0,16 4.976 0,14 33.050 0,33 8.843 0,11 23.037 0,16
 
Arxius de l'Escola d'Agricultura de Barcelona 446 0,01 164 0,00 47 0,00 52 0,00 59 0,00
 
Arxius de l'Escola Superior d'Agricultura 862 0,02 506 0,01 13 0,00 19 0,00 84 0,00
 
Arxius de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona 3.744 0,09 2.475 0,07 4.873 0,05 4.319 0,05 9.342 0,06
 
Arxius de Miscel·lània Zoològica 2.516 0,06 1.295 0,04 3.480 0,03 2.071 0,03 2.395 0,02
 
Asiadémica : revista universitaria de estudios sobre Asia Oriental - - - - - - - - 10.852 0,07
 
Asparkía: investigació feminista 13.381 0,33 13.060 0,36 27.788 0,27 19.610 0,25 44.122 0,30
 
Assaig de teatre: revista de l'Associació d'Investigació i Experimentació Teatral 33.817 0,84 34.385 0,95 139.543 1,38 96.197 1,21 178.287 1,20
 
Astrolabio: revista internacional de filosofia 9.173 0,23 7.048 0,20 26.303 0,26 23.572 0,30 43.558 0,29
 
Ítaca: quaderns catalans de cultura clàssica 3.088 0,08 2.579 0,07 8.025 0,08 3.674 0,05 8.411 0,06
 
Athenea digital 32.654 0,81 19.756 0,55 123.546 1,22 454.839 5,72 312.568 2,11
 
Atzavara, L': Butlletí de la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró 8.658 0,22 3.456 0,10 9.058 0,09 4.653 0,06 8.211 0,06
 
Aurora: papeles del Seminario María Zambrano 6.930 0,17 6.075 0,17 16.492 0,16 16.402 0,21 27.604 0,19
 
Ausa 36.436 0,91 25.300 0,70 65.865 0,65 53.066 0,67 90.727 0,61
 
Barcelona Quaderns d'Història 15.368 0,38 9.684 0,27 19.887 0,20 20.038 0,25 28.875 0,19
 
Beceroles 1.710 0,04 1.831 0,05 5.048 0,05 4.073 0,05 6.734 0,05
 
Bellaterra: journal of teaching and learning language and literature 603 0,01 814 0,02 4.200 0,04 5.358 0,07 11.507 0,08
 
Bells: Barcelona English Language and Literatura Studies 23.164 0,58 18.102 0,50 19.841 0,20 36.126 0,45 57.183 0,39
 
Biblio 3w: revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales 5.198 0,13 3.664 0,10 40.913 0,40 16.375 0,21 43.809 0,30
 
Bibliodoc: anuari de biblioteconomia, documentació i informació 15.963 0,40 10.055 0,28 14.316 0,14 9.366 0,12 15.752 0,11
 
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació 2.562 0,06 2.167 0,06 16.036 0,16 4.295 0,05 13.207 0,09
 
Bioètica & debat: tribuna abierta del Institut Borja de Bioètica - - 440 0,01 2.844 0,03 8.706 0,11 26.414 0,18
 
Bioètica & debat: tribuna oberta de l'Institut Borja de Bioètica 47 0,00 612 0,02 8.097 0,08 2.568 0,03 10.170 0,07
 
Biologia on-line - - - - - - 401 0,01 1.268 0,01
 
Boletín americanista 92.766 2,32 90.710 2,51 246.953 2,44 159.280 2,00 257.363 1,74
 
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 32.891 0,82 23.408 0,65 58.660 0,58 41.457 0,52 70.974 0,48
 
Boletín del Instituto de Estudios Helénicos - - - - - - 791 0,01 3.051 0,02
 
Boletín Intexter del Instituto de Investigación Textil y de Cooperación Industrial 931 0,02 1.520 0,04 23.963 0,24 5.116 0,06 20.411 0,14
 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 28.288 0,71 16.359 0,45 33.367 0,33 24.895 0,31 45.949 0,31
 
Brumal. Revista de Investigación sobre lo Fantástico = Research Journal on the fantastic - - - - - - - - 2.191 0,01
 
Buran 8.320 0,21 3.762 0,10 11.645 0,12 9.337 0,12 21.473 0,14
 
Butlletí de l'Associació Arqueològica de Girona 609 0,02 331 0,01 105 0,00 110 0,00 112 0,00
 
Butlletí de l'Associació de Bibliotecàries 91 0,00 382 0,01 2.218 0,02 326 0,00 1.285 0,01
 
Butlletí de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya 486 0,01 329 0,01 3.457 0,03 701 0,01 2.226 0,01
 
Butlletí de la Biblioteca Museu Balaguer 1.297 0,03 1.334 0,04 3.895 0,04 6.088 0,08 10.662 0,07
 
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 8.223 0,21 7.731 0,21 403.591 3,99 15.783 0,20 263.160 1,77
 
Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 2.063 0,05 5.927 0,16 22.127 0,22 20.316 0,26 37.912 0,26
 
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics 5.061 0,13 3.617 0,10 32.287 0,32 11.386 0,14 36.452 0,25
 
Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques 2.731 0,07 2.275 0,06 13.692 0,14 3.497 0,04 11.080 0,07
 
Butlletí de la Societat Catalana de Pedagogia 211 0,01 137 0,00 2.971 0,03 929 0,01 2.173 0,01
 
Butlletí de les Societats Catalanes de Física, Química, Matemàtiques i Tecnologia. Segona època 2.815 0,07 939 0,03 52.271 0,52 4.048 0,05 36.205 0,24
 
Butlletí del Centre d'Estudis Alcoverencs 5.018 0,13 4.760 0,13 30.805 0,30 12.970 0,16 33.460 0,23
 
Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta 4.107 0,10 2.843 0,08 17.067 0,17 8.289 0,10 19.735 0,13
 
Butlletí del Grup Català d'Anellament 4.068 0,10 3.359 0,09 8.390 0,08 6.337 0,08 7.925 0,05
 
Butlletí del Museu Nacional d'Art de Catalunya 3.641 0,09 2.868 0,08 9.154 0,09 4.112 0,05 7.142 0,05
 
Cabdells: revista d'investigació de l'Associació Cultural Centelles i Riusech 3.722 0,09 1.444 0,04 5.078 0,05 2.799 0,04 4.816 0,03
 
Caligrama: revista insular de filología 7.707 0,19 4.743 0,13 7.340 0,07 9.630 0,12 18.593 0,13
 
Calls - - - - 271 0,00 269 0,00 753 0,01
 
Campsentelles - - - - - - 1.169 0,01 6.297 0,04
 
Caplletra. Revista Internacional de Filologia - - - - 133 0,00 6.154 0,08 26.746 0,18
 
Carrer dels arbres. Revista anuari del Museu de Badalona - - - - - - - - 8.490 0,06
 
Catalònia 31.496 0,79 13.764 0,38 69.138 0,68 25.451 0,32 70.592 0,48
 
Catalan Historical Review 1.601 0,04 1.491 0,04 74.311 0,74 9.951 0,13 15.020 0,10
 
Catalan Journal of Linguistics 6.967 0,17 7.331 0,20 13.342 0,13 7.578 0,10 8.723 0,06
 
Catalan Social Sciences Review - - 46 0,00 451 0,00 948 0,01 1.079 0,01
 
Catalan Working Papers in Linguistics 3.858 0,10 2.632 0,07 4.791 0,05 6.271 0,08 9.695 0,07
 
CEP 834 0,02 377 0,01 1.961 0,02 587 0,01 1.344 0,01
 
Cercles: revista d'història cultural 11.068 0,28 5.433 0,15 16.259 0,16 13.114 0,17 22.492 0,15
 
Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària 9.636 0,24 4.713 0,13 11.341 0,11 10.938 0,14 19.495 0,13
 
Cinema Comparat/ive Cinema - - - - 561 0,01 1.408 0,02 4.777 0,03
 
Cinematògraf 815 0,02 466 0,01 4.462 0,04 1.075 0,01 3.243 0,02
 
Cingles de Collsacabra, Els - - 516 0,01 20.143 0,20 7.419 0,09 24.370 0,16
 
Clivatge. Revista d'estudis i testimonis sobre els conflictes i els canvis socials - - - - - - 136 0,00 723 0,00
 
Col·lecció papers de relacions Govern-Parlament: recull anual 81 0,00 95 0,00 912 0,01 143 0,00 553 0,00
 
Collectanea Mathematica 12.135 0,30 9.767 0,27 33.028 0,33 21.634 0,27 39.675 0,27
 
Communication Papers - - - - - - 338 0,00 2.084 0,01
 
Comprendre. Revista catalana de Filosofia 3.858 0,10 4.577 0,13 8.352 0,08 3.788 0,05 9.564 0,06
 
Comunicació: revista de recerca i d'anàlisi 331 0,01 1.063 0,03 2.789 0,03 4.676 0,06 6.239 0,04
 
Coneixement i societat 384 0,01 488 0,01 4.348 0,04 822 0,01 2.910 0,02
 
Contributions to science 1.824 0,05 5.258 0,15 8.169 0,08 8.360 0,11 17.588 0,12
 
CONVIVIUM. Revista de filosofia 56.856 1,42 33.301 0,92 40.877 0,40 113.100 1,42 166.895 1,13
 
Cota zero: revista d'arqueologia i ciència 12.962 0,32 9.396 0,26 20.526 0,20 10.056 0,13 17.221 0,12
 
Crítica penal y poder: una publicación del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos - - 1.213 0,03 2.490 0,02 1.477 0,02 3.547 0,02
 
Cuadernos de Arqueología Mediterránea 12.496 0,31 37.546 1,04 12.277 0,12 9.215 0,12 11.557 0,08
 
Cuadernos de arquitectura 28.408 0,71 19.898 0,55 58.851 0,58 44.944 0,57 60.174 0,41
 
Cuadernos de arquitectura y urbanismo 22.426 0,56 13.797 0,38 39.555 0,39 33.702 0,42 58.658 0,40
 
Cuadernos de inteligencia competitiva, vigilancia estratégica, científica y tecnológica (QUIC&VECT) 2.305 0,06 1.063 0,03 1.015 0,01 2.548 0,03 2.751 0,02
 
Cuadernos de la Facultad de Derecho 13.435 0,34 8.552 0,24 10.255 0,10 30.793 0,39 60.689 0,41
 
Cultura, lenguaje y representación: revista de estudios culturales de la Universitat Jaume I 8.387 0,21 5.382 0,15 7.540 0,07 14.967 0,19 31.433 0,21
 
Cypsela: revista de prehistòria i protohistòria 25.570 0,64 19.488 0,54 24.592 0,24 19.806 0,25 26.746 0,18
 
D'art 22.157 0,55 8.521 0,24 15.760 0,16 19.582 0,25 40.502 0,27
 
Datatèxtil - - - - - - 3.405 0,04 15.516 0,10
 
DC: revista de crítica arquitectònica 1.129 0,03 950 0,03 10.238 0,10 4.109 0,05 10.754 0,07
 
DCidob 9.209 0,23 3.789 0,10 34.372 0,34 8.996 0,11 33.123 0,22
 
Del Penedès 3.774 0,09 1.862 0,05 11.188 0,11 6.535 0,08 15.520 0,10
 
Dialectologia: revista electrònica 1.182 0,03 1.592 0,04 4.858 0,05 13.298 0,17 19.913 0,13
 
Digital Education Review 477 0,01 221 0,01 2.122 0,02 1.902 0,02 6.801 0,05
 
Digithum: revista digital d'humanitats 955 0,02 701 0,02 3.689 0,04 2.020 0,03 4.605 0,03
 
DIM: Didáctica, Innovación y Multimedia 27.970 0,70 13.874 0,38 38.611 0,38 72.100 0,91 160.810 1,08
 
Disturbis - - - - - - - - 1.445 0,01
 
divèrsia - - - - - - - - 1.474 0,01
 
Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona 91 0,00 154 0,00 2.506 0,02 665 0,01 1.838 0,01
 
Documents d'Anàlisi Geogràfica 35.597 0,89 31.407 0,87 41.660 0,41 46.578 0,59 113.759 0,77
 
Documents de projectes d'arquitectura - - - - 2.737 0,03 1.907 0,02 5.521 0,04
 
Doletiana: revista de traducció, literatura i arts 855 0,02 395 0,01 2.251 0,02 1.413 0,02 1.880 0,01
 
Dossiers agraris 1.248 0,03 606 0,02 59.457 0,59 2.412 0,03 54.374 0,37
 
Dossiers feministes 10.531 0,26 8.362 0,23 14.067 0,14 41.105 0,52 67.007 0,45
 
Dovella 14.539 0,36 10.420 0,29 55.702 0,55 20.121 0,25 54.354 0,37
 
DP: Documents de Projectes d'Arquitectura 246 0,01 167 0,00 3.483 0,03 871 0,01 2.387 0,02
 
Drassana: revista del Museu Marítim 6.959 0,17 6.193 0,17 13.387 0,13 9.168 0,12 15.635 0,11
 
DUODA. Estudis de la diferència sexual 19.624 0,49 14.522 0,40 36.687 0,36 41.751 0,53 73.631 0,50
 
Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam 57.612 1,44 43.382 1,20 94.848 0,94 116.039 1,46 183.144 1,24
 
e-artDocuments 5.404 0,13 2.891 0,08 191 0,00 2.262 0,03 5.792 0,04
 
Ebre 38: revista internacional de la Guerra Civil, 1936-1939 20.423 0,51 11.516 0,32 13.200 0,13 11.879 0,15 16.142 0,11
 
Educació i cultura: revista mallorquina de pedagogia 18.083 0,45 11.323 0,31 15.251 0,15 26.242 0,33 55.737 0,38
 
Educació i Història: revista d'història de l'educació 2.366 0,06 3.630 0,10 32.774 0,32 15.474 0,19 50.881 0,34
 
Educació química 1.734 0,04 1.145 0,03 9.515 0,09 3.036 0,04 9.198 0,06
 
Educació social: revista d'intervenció sòcioeducativa 70.739 1,77 87.026 2,41 116.925 1,16 128.615 1,62 203.867 1,37
 
Educar 95.814 2,39 82.896 2,29 52.943 0,52 142.956 1,80 313.165 2,11
 
Eines per a l'esquerra nacional 8.033 0,20 2.621 0,07 12.972 0,13 7.796 0,10 20.512 0,14
 
Eivissa 8.350 0,21 4.626 0,13 23.794 0,24 12.234 0,15 33.057 0,22
 
ELCVIA: Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis 909 0,02 2.916 0,08 5.450 0,05 4.799 0,06 12.474 0,08
 
eLearn Center Research Paper Series 78 0,00 125 0,00 1.317 0,01 851 0,01 1.504 0,01
 
Empúries: revista de món clàssic i antiguitat tardana 35.089 0,88 28.328 0,78 68.568 0,68 46.952 0,59 71.630 0,48
 
Endins: publicació d'espeleologia 23.988 0,60 11.778 0,33 21.723 0,21 19.391 0,24 29.850 0,20
 
Enrahonar: quaderns de filosofia 42.402 1,06 52.956 1,47 43.401 0,43 92.722 1,17 155.180 1,05
 
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra 114.608 2,86 114.926 3,18 91.335 0,90 146.419 1,84 226.235 1,53
 
Enseñanza de las ciencias sociales: revista de investigación 21.811 0,54 21.957 0,61 29.463 0,29 23.513 0,30 43.398 0,29
 
Enseñanza de las Ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas 181.308 4,53 94.176 2,61 148.889 1,47 304.053 3,83 718.074 4,84
 
Entremons: UPF Journal of World History - - 184 0,01 1.330 0,01 855 0,01 1.681 0,01
 
Erol, L': revista cultural del Berguedà 29.839 0,74 18.156 0,50 62.376 0,62 37.913 0,48 78.935 0,53
 
Espai Despuig 409 0,01 209 0,01 1.617 0,02 652 0,01 1.588 0,01
 
Espai, L': revista de recerca i divulgació 1.446 0,04 1.206 0,03 5.049 0,05 2.415 0,03 5.307 0,04
 
Espais: revista del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 13.418 0,33 6.919 0,19 21.347 0,21 12.498 0,16 68.691 0,46
 
Estrat crític: revista d'arqueologia - - 1.928 0,05 9.621 0,10 9.084 0,11 13.577 0,09
 
Estudi del Moble 1.698 0,04 1.554 0,04 3.631 0,04 2.033 0,03 3.476 0,02
 
Estudi General 21.491 0,54 15.489 0,43 17.371 0,17 13.029 0,16 20.515 0,14
 
Estudios de fonética experimental 16.190 0,40 16.126 0,45 18.229 0,18 28.879 0,36 35.559 0,24
 
Estudios de lingüística del español 826 0,02 1.103 0,03 12.420 0,12 11.355 0,14 21.102 0,14
 
Estudis altafullencs 4.053 0,10 3.584 0,10 9.974 0,10 8.808 0,11 14.561 0,10
 
Estudis d'història agrària 11.073 0,28 7.193 0,20 17.590 0,17 15.595 0,20 21.738 0,15
 
Estudis de Literatura Oral Popular = Studies in Oral Folk Literature - - - - - - 892 0,01 2.735 0,02
 
Estudis del Baix Empordà - - - - - - 14.227 0,18 24.998 0,17
 
Estudis escènics: quaderns de l'Institut del Teatre - - 1.762 0,05 9.753 0,10 12.796 0,16 24.789 0,17
 
Estudis Romànics 15.610 0,39 20.115 0,56 53.309 0,53 48.566 0,61 140.623 0,95
 
Ex novo: revista d'història i humanitats 5.792 0,14 3.223 0,09 7.172 0,07 10.799 0,14 16.966 0,11
 
Fòrum: temes d'història i d'arqueologia tarragonines 2.617 0,07 1.562 0,04 3.842 0,04 1.964 0,02 2.442 0,02
 
FairPlay - - - - 1.936 0,02 2.336 0,03 4.414 0,03
 
Faventia 24.633 0,61 18.768 0,52 52.252 0,52 34.556 0,43 82.784 0,56
 
Filmhistoria online 2.697 0,07 4.888 0,14 17.585 0,17 13.214 0,17 35.134 0,24
 
Finestrelles 4.496 0,11 2.700 0,07 10.831 0,11 8.531 0,11 17.278 0,12
 
Fonts: butlletí del Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell 4.762 0,12 3.695 0,10 27.451 0,27 9.059 0,11 47.033 0,32
 
Forma: revista d'estudis comparatius. Art, literatura, pensament 1.294 0,03 1.411 0,04 4.381 0,04 3.711 0,05 9.245 0,06
 
Formats: revista de comunicació audiovisual 857 0,02 3.223 0,09 8.797 0,09 18.544 0,23 22.630 0,15
 
Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria 14.629 0,37 7.953 0,22 30.523 0,30 25.663 0,32 47.266 0,32
 
Gazeta 55 0,00 346 0,01 1.888 0,02 769 0,01 1.905 0,01
 
Geo Crítica: cuadernos críticos de geografía humana 905 0,02 569 0,02 4.024 0,04 1.928 0,02 3.636 0,02
 
Geologica Acta 12.824 0,32 9.046 0,25 15.731 0,16 13.542 0,17 26.164 0,18
 
Gimbernat: revista catalana d'història de la medicina i de la ciència 31.357 0,78 26.231 0,73 48.423 0,48 52.756 0,66 86.816 0,59
 
Grafica: Documents de disseny gràfic = Documentos de diseño gráfico = Journal of graphic design - - - - - - - - 846 0,01
 
GRAFO working papers - - 31 0,00 151 0,00 56 0,00 473 0,00
 
Grama y cal: revista insular de filología 3.970 0,10 1.436 0,04 2.119 0,02 1.145 0,01 2.121 0,01
 
Haidé. Estudis Maragallians. Butlletí de l'Arxiu Joan Maragall - - 110 0,00 1.608 0,02 1.515 0,02 2.620 0,02
 
Hipertext.net 542 0,01 693 0,02 5.298 0,05 11.753 0,15 19.780 0,13
 
Historiae - - - - - - - - 3.314 0,02
 
HMiC: Història Moderna i Contemporànea 12.716 0,32 8.364 0,23 19.044 0,19 18.548 0,23 21.814 0,15
 
Ianua. Revista Philologica Romanica 560 0,01 449 0,01 2.474 0,02 704 0,01 1.799 0,01
 
Ide@sostenible: espacio de reflexión y comunicación en desarrollo sostenible 308 0,01 188 0,01 3.132 0,03 1.084 0,01 2.139 0,01
 
IDEES. Revista de temes contemporanis - - - - - - - - 5.046 0,03
 
Identidades: territorio, cultura, patrimonio 155 0,00 116 0,00 1.540 0,02 1.330 0,02 2.290 0,02
 
IDP: revista d'Internet, dret i política 3.244 0,08 1.613 0,04 5.297 0,05 5.739 0,07 10.150 0,07
 
Illes i imperis 5.841 0,15 6.759 0,19 18.440 0,18 17.924 0,23 25.615 0,17
 
Imago temporis: medium Aevum 1.721 0,04 2.876 0,08 7.314 0,07 4.437 0,06 7.824 0,05
 
In vitro veritas - - - - - - 821 0,01 3.819 0,03
 
Indi@logs. Spanish Journal of India Studies - - - - - - - - 141 0,00
 
InDret 130.218 3,25 72.319 2,00 72.726 0,72 83.300 1,05 202.730 1,37
 
InnovIB. Recursos i Recerca Educativa de les Illes Balears - - - - - - 314 0,00 1.879 0,01
 
Instrumentation viewpoint 316 0,01 270 0,01 6.323 0,06 2.009 0,03 7.848 0,05
 
Intangible Capital 419 0,01 416 0,01 5.410 0,05 2.651 0,03 6.783 0,05
 
Inter Asia Papers 1.606 0,04 1.709 0,05 4.003 0,04 2.477 0,03 3.760 0,03
 
Interactive educational multimedia: IEM 7.099 0,18 5.524 0,15 8.937 0,09 9.221 0,12 16.580 0,11
 
International Journal of Competitive Intelligence, Strategic, Scientific and Technology Watch (SCI&WATCH) 1.127 0,03 439 0,01 1.263 0,01 746 0,01 1.390 0,01
 
Inventari del Patrimoni Arqueològic, Arquitectònic i Artístic de la Segarra - - - - - - 362 0,00 2.596 0,02
 
Item: revista de biblioteconomia i documentació 34.697 0,87 17.345 0,48 33.699 0,33 25.788 0,32 34.817 0,23
 
IUSLabor 29.415 0,73 4.214 0,12 7.463 0,07 7.089 0,09 24.589 0,17
 
JOTSE: Journal of technology and science education - - 31 0,00 863 0,01 187 0,00 1.533 0,01
 
Journal of accessibility and design for all - - 7 0,00 609 0,01 199 0,00 424 0,00
 
Journal of Catalan Intellectual History = Revista d'història de la filosofia catalana - - - - - - 700 0,01 2.406 0,02
 
Journal of Conflictology 185 0,00 646 0,02 2.791 0,03 2.079 0,03 2.283 0,02
 
Journal of Industrial Engineering and Management 178 0,00 347 0,01 5.841 0,06 2.641 0,03 8.006 0,05
 
Kataluna Esperantisto, llengua internacional i drets lingüístics - - - - 86 0,00 258 0,00 588 0,00
 
Kesse: butlletí del Cercle d'Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver - - - - - - - - 4.041 0,03
 
Lauro: revista del Museu de Granollers 11.611 0,29 7.041 0,19 20.433 0,20 19.538 0,25 22.557 0,15
 
Law, Ethics and Philosophy - - - - - - - - 2.616 0,02
 
Lectora: revista de dones i textualitat 7.889 0,20 3.808 0,11 18.101 0,18 40.518 0,51 54.208 0,37
 
Links & Letters 8.842 0,22 8.259 0,23 25.726 0,25 21.409 0,27 36.705 0,25
 
Locus Amoenus 19.896 0,50 7.800 0,22 13.850 0,14 23.171 0,29 35.147 0,24
 
LSC- Llengua, societat i comunicació 4.268 0,11 1.990 0,06 5.538 0,05 3.579 0,04 6.100 0,04
 
Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística 11.370 0,28 9.265 0,26 39.311 0,39 29.068 0,37 51.732 0,35
 
Llengua i literatura 11.821 0,29 12.654 0,35 30.201 0,30 28.210 0,35 42.778 0,29
 
Lletres de filosofia i humanitats - - 97 0,00 1.633 0,02 613 0,01 1.354 0,01
 
Llibre de la Festa Major de Torroella de Montgrí 9.747 0,24 4.923 0,14 25.585 0,25 21.999 0,28 44.824 0,30
 
Lligams. Una lectura interdisciplinària de la història 73 0,00 592 0,02 2.784 0,03 786 0,01 1.956 0,01
 
Maina 10.636 0,27 9.116 0,25 8.220 0,08 9.216 0,12 14.908 0,10
 
Manuscrits. Revista d'història moderna 34.565 0,86 27.095 0,75 28.335 0,28 40.190 0,51 84.923 0,57
 
Marges, Els: revista de llengua i literatura 35.732 0,89 24.949 0,69 61.589 0,61 52.807 0,66 80.535 0,54
 
Mascançà: revista d'estudis del Pla d'Urgell 630 0,02 1.216 0,03 2.890 0,03 3.394 0,04 6.179 0,04
 
Materia: revista d'art 9.686 0,24 6.673 0,18 9.477 0,09 13.039 0,16 16.657 0,11
 
Materials del Baix Llobregat 5.242 0,13 3.678 0,10 15.627 0,15 8.779 0,11 18.574 0,13
 
Mathware & soft computing 295 0,01 824 0,02 8.671 0,09 2.947 0,04 9.316 0,06
 
Mayurqa 28.853 0,72 24.857 0,69 27.278 0,27 31.739 0,40 69.797 0,47
 
Medi Ambient Tecnologia i Cultura - - - - - - - - 5.402 0,04
 
Medievalia - - - - - - 10.007 0,13 22.251 0,15
 
Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 15.307 0,38 9.332 0,26 15.870 0,16 20.243 0,25 31.406 0,21
 
Millars: Espai i història 10.972 0,27 9.457 0,26 14.863 0,15 44.994 0,57 30.068 0,20
 
Millars: geografia i història 1.804 0,04 1.320 0,04 3.372 0,03 1.448 0,02 2.298 0,02
 
Millars: revista del Colegio Universitario de Castellón de la Plana 5.095 0,13 2.395 0,07 3.671 0,04 1.479 0,02 2.591 0,02
 
Mirabilia: electronic journal of antiquity and middle ages - - - - - - - - 14.351 0,10
 
Mirmanda: revista de cultura - - 1.170 0,03 3.110 0,03 1.229 0,02 2.401 0,02
 
Miscel·lània cerverina 6.676 0,17 5.066 0,14 10.261 0,10 8.268 0,10 16.312 0,11
 
Miscel·lània d'estudis santjustencs 3.053 0,08 1.953 0,05 5.701 0,06 5.241 0,07 10.112 0,07
 
Miscel·lània del Centre d'Estudis Comarcal de la Ribera d'Ebre 425 0,01 2.827 0,08 8.524 0,08 5.693 0,07 14.634 0,10
 
Miscel·lània litúrgica catalana 3.066 0,08 2.490 0,07 9.369 0,09 5.476 0,07 12.346 0,08
 
Miscel·lània penedesenca 24.141 0,60 13.827 0,38 20.895 0,21 26.407 0,33 40.835 0,28
 
Miscel·lània Zoològica 35.406 0,88 26.440 0,73 44.088 0,44 28.180 0,35 42.776 0,29
 
Miscellanea Aqualatensia 10.300 0,26 5.482 0,15 12.046 0,12 9.497 0,12 17.141 0,12
 
Mitologías hoy - - - - - - 417 0,01 6.278 0,04
 
Monografies de Prehistòria i Arqueologia Castellonenques - - - - 1.485 0,01 635 0,01 2.616 0,02
 
Monografies del CEV - - - - - - 160 0,00 248 0,00
 
Monografies del Museu de Ciències Naturals 3.365 0,08 922 0,03 4.767 0,05 1.398 0,02 3.042 0,02
 
Mot so razo - - 294 0,01 3.841 0,04 1.735 0,02 3.941 0,03
 
Movimiento humano 40 0,00 281 0,01 3.007 0,03 2.468 0,03 4.838 0,03
 
Nemus. Revista de l'Ateneu de Natura - - - - 409 0,00 293 0,00 958 0,01
 
Notes 9.479 0,24 8.768 0,24 30.773 0,30 18.140 0,23 38.668 0,26
 
Noubiaix: revista de la FEEMCAT i la SCM - - 89 0,00 710 0,01 685 0,01 2.724 0,02
 
Obra digital: e-monografies en l'àmbit de la comunicació digital - - 82 0,00 1.464 0,01 736 0,01 2.472 0,02
 
Observar 2.023 0,05 1.531 0,04 2.957 0,03 5.084 0,06 12.479 0,08
 
Omnis Cellula - - - - - - 1.704 0,02 8.080 0,05
 
On the w@terfront 6.025 0,15 7.159 0,20 15.791 0,16 21.813 0,27 34.346 0,23
 
Ontology studies 550 0,01 1.893 0,05 3.097 0,03 6.099 0,08 16.368 0,11
 
Oráfrica: revista de oralidad africana 9.162 0,23 4.478 0,12 5.004 0,05 22.848 0,29 11.103 0,07
 
Ordit, L': l'anuari del CREM 777 0,02 488 0,01 2.549 0,03 975 0,01 2.278 0,02
 
Orsis: organismes i sistemes 12.176 0,30 10.454 0,29 21.414 0,21 15.536 0,20 30.896 0,21
 
Oxímora: revista internacional d�??�?tica i Política - - - - 906 0,01 841 0,01 2.318 0,02
 
P3T. Journal of Public Policies and Territory - - 18 0,00 2.311 0,02 715 0,01 1.366 0,01
 
Papers de la Càtedra Unesco 43 0,00 90 0,00 782 0,01 155 0,00 451 0,00
 
Papers del Montgrí 5.425 0,14 2.772 0,08 9.308 0,09 6.164 0,08 13.087 0,09
 
Papers: Regió Metropolitana de Barcelona: Territori, estratègies, planejament 8.363 0,21 5.083 0,14 11.161 0,11 7.329 0,09 12.881 0,09
 
Papers. Revista de sociologia 150.154 3,75 91.717 2,54 101.316 1,00 253.971 3,20 374.844 2,53
 
Paradigmes: economia productiva i coneixement 5.558 0,14 4.245 0,12 11.824 0,12 10.816 0,14 15.787 0,11
 
Paratge - - - - - - - - 15.431 0,10
 
Pedagogia i Treball Social: revista de ciències socials aplicades 115 0,00 352 0,01 1.117 0,01 631 0,01 1.726 0,01
 
Pedralbes: revista d'història moderna 49.100 1,23 36.987 1,02 61.181 0,61 48.803 0,61 79.733 0,54
 
Perifèria: revista de recerca i formació en antropologia 11.130 0,28 3.507 0,10 8.164 0,08 9.660 0,12 14.705 0,10
 
Periodística: revista acadèmica 1.346 0,03 1.609 0,04 10.662 0,11 3.889 0,05 9.787 0,07
 
Perspectivas Urbanas 261 0,01 256 0,01 2.613 0,03 950 0,01 2.560 0,02
 
Perspectives territorials 1.786 0,04 1.102 0,03 2.814 0,03 947 0,01 1.886 0,01
 
Phonica. Laboratori de Fonètica aplicada - - - - - - - - 2.773 0,02
 
Plecs d'història local - - - - - - 4.266 0,05 25.015 0,17
 
Podall - - - - - - 612 0,01 3.144 0,02
 
Ponències 5.890 0,15 2.195 0,06 15.079 0,15 27.142 0,34 24.441 0,16
 
Publicacions de la Secció de Matemàtiques 3.961 0,10 2.387 0,07 11.586 0,11 4.447 0,06 12.798 0,09
 
Publicacions Matemàtiques 10.826 0,27 10.397 0,29 26.455 0,26 13.770 0,17 28.299 0,19
 
Pyrenae 47.210 1,18 33.028 0,91 48.239 0,48 46.595 0,59 73.823 0,50
 
Qüestiió: quaderns d'estadística i investigació operativa 16.375 0,41 4.300 0,12 15.648 0,15 6.769 0,09 25.110 0,17
 
Quadern de Prehistòria Catalana 310 0,01 496 0,01 2.288 0,02 650 0,01 1.726 0,01
 
Quadern de treball 1.384 0,03 929 0,03 5.998 0,06 2.790 0,04 8.365 0,06
 
Quaderns agraris 2.113 0,05 1.813 0,05 23.080 0,23 3.547 0,04 18.393 0,12
 
Quaderns d'arquitectura i urbanisme 7.645 0,19 21.477 0,59 129.396 1,28 65.183 0,82 117.783 0,79
 
Quaderns d'avaluació 3.040 0,08 660 0,02 2.498 0,02 1.051 0,01 3.318 0,02
 
Quaderns d'estudi 1.826 0,05 721 0,02 6.680 0,07 3.162 0,04 9.110 0,06
 
Quaderns d'història de l'enginyeria 306 0,01 347 0,01 5.641 0,06 1.507 0,02 4.522 0,03
 
Quaderns d'història tarraconense 5.355 0,13 3.007 0,08 6.069 0,06 4.402 0,06 8.358 0,06
 
Quaderns d'intel·ligència competitiva, vigilància estratègica, científica i tecnològica (QUIC&VECT) 335 0,01 238 0,01 1.178 0,01 205 0,00 548 0,00
 
Quaderns d'Italià 33.635 0,84 33.973 0,94 16.939 0,17 27.639 0,35 43.954 0,30
 
Quaderns de El Pregoner d'Urgell 3.690 0,09 1.831 0,05 4.730 0,05 5.346 0,07 9.464 0,06
 
Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia 20.774 0,52 17.624 0,49 19.274 0,19 27.768 0,35 42.379 0,29
 
Quaderns de la Fundació Dr. Antoni Esteve - - 2.169 0,06 7.934 0,08 18.881 0,24 51.253 0,35
 
Quaderns de la Selva 13.077 0,33 10.931 0,30 19.106 0,19 19.112 0,24 30.017 0,20
 
Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló - - - - 6.510 0,06 1.690 0,02 11.043 0,07
 
Quaderns de psicologia. International journal of psychology 18.739 0,47 10.844 0,30 17.686 0,17 21.100 0,27 44.768 0,30
 
Quaderns de Vilaniu 19.855 0,50 14.758 0,41 24.198 0,24 15.415 0,19 30.691 0,21
 
Quaderns del Museu Episcopal de Vic 3.409 0,09 1.391 0,04 3.958 0,04 2.128 0,03 3.313 0,02
 
Quaderns-e de l'Institut Català d'Antropologia 7.067 0,18 4.801 0,13 13.149 0,13 14.130 0,18 22.606 0,15
 
Quaderns: revista de traducció 28.368 0,71 11.986 0,33 43.830 0,43 31.033 0,39 70.875 0,48
 
Quark 10.001 0,25 5.459 0,15 15.577 0,15 10.555 0,13 17.680 0,12
 
Raïls 5.178 0,13 4.011 0,11 9.720 0,10 8.795 0,11 18.727 0,13
 
Ramon Llull Journal of Applied Ethics - - - - - - 553 0,01 3.008 0,02
 
Reboll: butlletí del Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà 1.165 0,03 1.720 0,05 14.792 0,15 2.996 0,04 12.048 0,08
 
Recerca 4.979 0,12 3.942 0,11 8.095 0,08 7.508 0,09 14.271 0,10
 
Recerca Musicològica 6.741 0,17 5.254 0,15 19.508 0,19 12.420 0,16 23.894 0,16
 
Recerca: revista de pensament i anàlisi 9.603 0,24 3.873 0,11 8.027 0,08 11.601 0,15 29.362 0,20
 
Recerques del Museu d'Alcoi 14.865 0,37 13.970 0,39 16.514 0,16 17.168 0,22 27.594 0,19
 
Recerques: història, economia, cultura 18.558 0,46 18.934 0,52 33.240 0,33 28.220 0,36 40.592 0,27
 
Recull (Associació Cultural Alt Gaià) 440 0,01 593 0,02 740 0,01 620 0,01 1.318 0,01
 
Recull (Associació Cultural Baixa Segarra) 571 0,01 1.203 0,03 4.909 0,05 1.548 0,02 4.179 0,03
 
Recull de treballs 3.280 0,08 1.902 0,05 5.927 0,06 3.596 0,05 9.050 0,06
 
Redes: revista hispana para el análisis de redes sociales 3.571 0,09 3.266 0,09 12.878 0,13 16.598 0,21 32.308 0,22
 
Reduccions 24.048 0,60 12.243 0,34 37.923 0,38 27.845 0,35 50.895 0,34
 
REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació 10.280 0,26 7.224 0,20 11.287 0,11 12.035 0,15 43.233 0,29
 
Rella, La 4.638 0,12 5.111 0,14 11.263 0,11 8.454 0,11 17.416 0,12
 
Resclosa, La 4.839 0,12 4.727 0,13 6.864 0,07 4.898 0,06 9.028 0,06
 
Revibec: Revista iberoamericana de economía ecológica 11.457 0,29 3.268 0,09 11.740 0,12 9.290 0,12 21.098 0,14
 
Revista Borja. Revista de l'Institut Internacional d'Estudis Borgians 2.669 0,07 1.951 0,05 5.405 0,05 3.625 0,05 6.877 0,05
 
Revista Catalana d'Ornitologia 1.100 0,03 3.866 0,11 6.168 0,06 4.080 0,05 3.919 0,03
 
Revista Catalana de Dret Ambiental - - - - - - 1.139 0,01 5.449 0,04
 
Revista catalana de dret públic - - - - 2.387 0,02 2.350 0,03 8.392 0,06
 
Revista Catalana de Dret Privat 1.867 0,05 2.443 0,07 4.245 0,04 4.157 0,05 10.228 0,07
 
Revista Catalana de Geografia 3.436 0,09 2.272 0,06 11.194 0,11 6.430 0,08 14.306 0,10
 
Revista Catalana de Micologia - - - - - - 4.354 0,05 12.404 0,08
 
Revista Catalana de Musicologia 580 0,01 644 0,02 3.926 0,04 863 0,01 3.626 0,02
 
Revista Catalana de Pedagogia 1.727 0,04 2.595 0,07 11.609 0,11 5.251 0,07 11.224 0,08
 
Revista Catalana de Seguretat Pública 43.547 1,09 31.162 0,86 35.622 0,35 46.124 0,58 66.035 0,45
 
Revista Catalana de Sociologia 2.007 0,05 2.944 0,08 55.216 0,55 8.500 0,11 38.550 0,26
 
Revista Catalana de Teologia 31.356 0,78 19.553 0,54 31.790 0,31 29.140 0,37 55.851 0,38
 
Revista CIDOB d'afers internacionals 90.030 2,25 62.944 1,74 179.712 1,78 135.441 1,70 228.511 1,54
 
Revista d'arqueologia de Ponent - - 4.176 0,12 15.026 0,15 12.444 0,16 25.433 0,17
 
Revista d'Ensenyament de la Psicologia: Teoria i Experiència (REPTE) 1.576 0,04 875 0,02 1.720 0,02 791 0,01 1.623 0,01
 
Revista d'estudis autonòmics i federals - - 2.473 0,07 7.356 0,07 8.744 0,11 16.794 0,11
 
Revista d'etnologia de Catalunya 30.247 0,75 22.988 0,64 52.687 0,52 35.611 0,45 55.029 0,37
 
Revista d'Innovació Docent Universitària 1.985 0,05 1.457 0,04 1.192 0,01 4.360 0,05 6.080 0,04
 
Revista de bioética y derecho 8.050 0,20 3.058 0,08 15.507 0,15 7.378 0,09 13.909 0,09
 
Revista de Dret Històric Català 1.389 0,03 2.869 0,08 16.908 0,17 4.924 0,06 18.269 0,12
 
Revista de educación y derecho - - 203 0,01 3.362 0,03 2.006 0,03 5.312 0,04
 
Revista de Estudios Globales y Arte Contemporáneo - - - - 86 0,00 363 0,00 1.397 0,01
 
Revista de física 1.737 0,04 2.017 0,06 80.919 0,80 4.629 0,06 53.922 0,36
 
Revista de geografia 39.890 1,00 28.105 0,78 26.114 0,26 83.010 1,04 67.962 0,46
 
Revista de Girona 88.932 2,22 86.080 2,38 269.860 2,67 137.096 1,73 242.978 1,64
 
Revista de Historia Industrial 58.755 1,47 48.709 1,35 57.080 0,56 157.127 1,98 157.034 1,06
 
Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona 24.465 0,61 6.784 0,19 7.927 0,08 13.871 0,17 26.427 0,18
 
Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 12.416 0,31 7.144 0,20 19.414 0,19 11.325 0,14 27.438 0,18
 
Revista de la Societat Catalana de Química 837 0,02 1.342 0,04 4.071 0,04 1.976 0,02 5.553 0,04
 
Revista de Llengua i Dret - - - - 2.033 0,02 1.292 0,02 5.677 0,04
 
Revista de Tecnologia 114 0,00 168 0,00 1.054 0,01 565 0,01 1.322 0,01
 
Revista del Centre de Lectura de Reus 27.374 0,68 23.395 0,65 123.334 1,22 37.180 0,47 96.048 0,65
 
Revista Iberoamericana de Urbanismo - - - - - - 333 0,00 1.523 0,01
 
Revista Internacional de Lenguas Extranjeras = International Journal of Foreign Languages - - - - 13 0,00 161 0,00 2.087 0,01
 
Revista internacional de métodos numéricos para cálculo y diseño en ingeniería 8.281 0,21 9.707 0,27 14.775 0,15 18.181 0,23 52.757 0,36
 
Revista Internacional de Organizaciones = International Journal of Organizations - - - - - - 439 0,01 4.205 0,03
 
Revista Internacional de sostenibilidad, tecnología y humanismo 267 0,01 286 0,01 2.629 0,03 1.118 0,01 3.103 0,02
 
Ripacurtia 2.880 0,07 2.702 0,07 3.676 0,04 2.257 0,03 3.722 0,03
 
Rubrica contemporanea - - - - - - - - 5.772 0,04
 
Rubricatum: revista del Museu de Gavà 1.746 0,04 1.463 0,04 6.902 0,07 8.804 0,11 14.038 0,09
 
RUSC: revista de universidad y sociedad del conocimiento 8.713 0,22 6.371 0,18 18.034 0,18 39.377 0,50 67.913 0,46
 
RUTA: revista universitària de treballs acadèmics 2.212 0,06 1.570 0,04 3.316 0,03 2.926 0,04 6.900 0,05
 
Sarrià: Revista d�??investigació i assaig de la Marina Baixa - - - - - - 440 0,01 4.212 0,03
 
Scientia gerundensis 15.241 0,38 12.604 0,35 11.896 0,12 10.389 0,13 15.651 0,11
 
Scripta Nova: Revista electrónica de geografía y ciencias sociales 18.743 0,47 12.831 0,36 57.193 0,57 20.856 0,26 53.781 0,36
 
Scriptura 25.794 0,64 21.474 0,59 18.907 0,19 43.031 0,54 58.121 0,39
 
Segell 516 0,01 370 0,01 4.530 0,04 1.520 0,02 5.277 0,04
 
Segle XX, revista catalana d�??història - - - - - - 696 0,01 2.558 0,02
 
Senienc, Lo. Memòria, natura i llengua 2.466 0,06 1.233 0,03 4.128 0,04 3.361 0,04 7.359 0,05
 
Sessió Conjunta d'Entomologia 2.849 0,07 2.525 0,07 13.751 0,14 4.466 0,06 11.137 0,08
 
Sessió d'Estudis Mataronins 12.996 0,32 7.577 0,21 29.789 0,29 41.863 0,53 49.198 0,33
 
Shikar - - - - - - - - 522 0,00
 
Singladures: Revista d'història i patrimoni cultural de Vilassar de Mar i el Maresme 3.526 0,09 1.229 0,03 2.334 0,02 4.715 0,06 9.975 0,07
 
Sintagma: revista de lingüística 4.056 0,10 2.020 0,06 6.715 0,07 5.284 0,07 12.744 0,09
 
Sonograma Magazine - - 958 0,03 7.588 0,08 2.194 0,03 5.924 0,04
 
SORT (Statistics and Operations Research Transactions) 949 0,02 1.299 0,04 4.930 0,05 3.017 0,04 9.507 0,06
 
Sostenible? 243 0,01 251 0,01 5.226 0,05 1.612 0,02 5.994 0,04
 
Sot de l'Aubó, El 2.469 0,06 4.378 0,12 13.817 0,14 9.812 0,12 20.824 0,14
 
Studia aurea: revista de literatura española y teoría literaria del Renacimiento y Siglo de Oro 1.225 0,03 369 0,01 1.912 0,02 1.597 0,02 7.804 0,05
 
Suhayl. International Journal for the History of the Exact and Natural Sciences in Islamic Civilisation 1.906 0,05 2.486 0,07 5.910 0,06 7.957 0,10 13.274 0,09
 
Suports: revista catalana d'educació especial i atenció a la diversitat 17.571 0,44 11.802 0,33 15.695 0,16 16.095 0,20 24.622 0,17
 
SVMMA. Revista de Cultures Medievals - - - - 40 0,00 224 0,00 1.031 0,01
 
Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc 3.363 0,08 2.746 0,08 7.374 0,07 9.238 0,12 13.805 0,09
 
TAG - Revista institucional del Col·legi d�??Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d�??Edificació de Tarragona - - - - - - - - 651 0,00
 
Tamid 944 0,02 1.613 0,04 2.160 0,02 1.972 0,02 4.896 0,03
 
Taula: quaderns de pensament 20.037 0,50 11.151 0,31 15.648 0,15 44.010 0,55 82.055 0,55
 
TECA. Tecnologia i Ciència dels Aliments 1.297 0,03 1.165 0,03 32.401 0,32 2.651 0,03 27.193 0,18
 
Temes de disseny 10.805 0,27 11.132 0,31 28.228 0,28 51.871 0,65 31.863 0,21
 
Temps d'Educacio 35.916 0,90 26.415 0,73 41.693 0,41 53.690 0,68 79.065 0,53
 
Terme 11.367 0,28 12.271 0,34 16.668 0,16 15.632 0,20 28.176 0,19
 
Terminàlia 497 0,01 800 0,02 5.953 0,06 2.161 0,03 7.514 0,05
 
Territoris: revista del Departament de Ciències de la Terra 6.681 0,17 6.039 0,17 6.348 0,06 8.469 0,11 17.321 0,12
 
Textos de docència Obsei 1.145 0,03 551 0,02 1.010 0,01 602 0,01 1.005 0,01
 
Tiempos de América: revista de historia, cultura y territorio 8.705 0,22 5.738 0,16 10.477 0,10 16.284 0,20 30.474 0,21
 
Trípodos.com: revista digital de comunicació 17.332 0,43 14.987 0,41 18.648 0,18 25.990 0,33 36.711 0,25
 
Tradumàtica: traducció i tecnologies de la informació i la comunicació 4.361 0,11 2.874 0,08 8.346 0,08 8.131 0,10 13.768 0,09
 
Transfer: revista electrónica sobre traducción e interculturalidad 3.541 0,09 1.483 0,04 4.322 0,04 10.423 0,13 10.952 0,07
 
Treballs d'Arqueologia 8.768 0,22 6.743 0,19 10.288 0,10 11.886 0,15 32.203 0,22
 
Treballs de Comunicació 628 0,02 908 0,03 13.340 0,13 3.834 0,05 13.153 0,09
 
Treballs de Física 70 0,00 126 0,00 1.018 0,01 265 0,00 757 0,01
 
Treballs de geografia 5.358 0,13 3.278 0,09 5.147 0,05 5.025 0,06 8.740 0,06
 
Treballs de la Societat Catalana de Biologia 9.271 0,23 4.658 0,13 815.762 8,07 11.193 0,14 138.456 0,93
 
Treballs de la Societat Catalana de Geografia 13.537 0,34 13.762 0,38 224.489 2,22 37.765 0,48 251.115 1,69
 
Treballs de sociolingüística catalana 3.084 0,08 3.750 0,10 29.310 0,29 5.709 0,07 39.429 0,27
 
Treballs del Museu de Geologia de Barcelona 8.766 0,22 4.689 0,13 5.200 0,05 6.011 0,08 12.047 0,08
 
Treballs del Museu de Zoologia 895 0,02 407 0,01 631 0,01 777 0,01 1.013 0,01
 
Ull crític, L' 7.074 0,18 6.359 0,18 7.607 0,08 11.586 0,15 21.893 0,15
 
UNICUM - - - - - - - - 8.819 0,06
 
UOC Papers: revista sobre la societat del coneixement 1.716 0,04 794 0,02 5.113 0,05 2.537 0,03 9.481 0,06
 
UR: urbanismo 527 0,01 265 0,01 2.517 0,02 791 0,01 2.404 0,02
 
Urtx: revista cultural de l'Urgell 18.676 0,47 12.058 0,33 20.780 0,21 22.168 0,28 38.670 0,26
 
ViOli, Lo 1.127 0,03 783 0,02 4.583 0,05 2.310 0,03 7.092 0,05
 
Visions de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona - - 231 0,01 2.419 0,02 1.354 0,02 4.818 0,03
 
Xàbiga. Revista del museu de Xàbia - - - - 381 0,00 258 0,00 627 0,00
 


Coordinació

Patrocini