Consultes a les revistes en els darrers 5 anys

 
Revistes 2009 2010 2011 2012 2013
 
Consultes % Consultes % Consultes % Consultes % Consultes %
 
(con)textos: revista d'antropologia i investigació social 712 0,02 902 0,02 2.371 0,06 976 0,03 4.178 0,04
 
1611: revista de historia de la traducción 68 0,00 1.386 0,03 1.183 0,03 887 0,02 6.247 0,06
 
3zu: revista d'arquitectura 425 0,01 254 0,01 458 0,01 284 0,01 4.325 0,04
 
452ºF: revista de teoría de la literatura y literatura comparada - - - - 903 0,02 4.344 0,12 14.359 0,14
 
Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal - - - - - - - - 509 0,01
 
ACE: architecture, city and environment 943 0,03 590 0,01 1.102 0,03 1.334 0,04 19.329 0,19
 
Acta Botanica Barcinonensia 18.295 0,59 15.827 0,40 12.051 0,30 11.140 0,31 16.763 0,17
 
Acta geológica hispánica 64.688 2,08 76.743 1,92 58.162 1,45 35.387 0,98 61.424 0,61
 
Acta historica et archaeologica mediaevalia - - 2.075 0,05 39.456 0,98 24.526 0,68 45.228 0,45
 
Actes d'història de la ciència i de la tècnica - - - - 888 0,02 712 0,02 16.123 0,16
 
Activitat parlamentària 3.596 0,12 7.458 0,19 8.435 0,21 3.203 0,09 15.187 0,15
 
Affar 839 0,03 854 0,02 742 0,02 495 0,01 1.921 0,02
 
Afinidad. Revista de química teórica y aplicada - - - - - - - - 1.638 0,02
 
Aguaits 7.964 0,26 7.271 0,18 7.114 0,18 6.846 0,19 18.184 0,18
 
Aiguadolç, L' 8.293 0,27 7.828 0,20 8.455 0,21 4.760 0,13 22.646 0,22
 
Aloma: revista de psicologia... 18.764 0,60 32.013 0,80 34.832 0,87 21.153 0,59 44.784 0,44
 
Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura 33.158 1,07 55.265 1,38 43.309 1,08 39.877 1,10 54.457 0,54
 
Anales de la Escuela de Peritos Agrícolas y de Especialidades Agropecuarias y de los Servicios Técnicos de Agricultura - - - - 1.381 0,03 1.074 0,03 4.185 0,04
 
Anales de la Escuela de Peritos Agrícolas y Superior de Agricultura y de los Servicios Técnicos de Agricultura - - - - 523 0,01 742 0,02 3.672 0,04
 
Anales de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona - - - - 4.550 0,11 3.151 0,09 14.047 0,14
 
Anales de medicina y cirugía 15.104 0,49 43.835 1,09 80.263 2,00 64.314 1,78 124.573 1,23
 
Animal Biodiversity and Conservation 7.766 0,25 12.295 0,31 12.676 0,32 11.859 0,33 21.232 0,21
 
Annals d'arquitectura 679 0,02 317 0,01 575 0,01 370 0,01 6.479 0,06
 
Annals de l'Acadèmia de Medicina de Barcelona - - - - 2.066 0,05 1.176 0,03 6.392 0,06
 
Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos 19.036 0,61 38.531 0,96 33.293 0,83 19.931 0,55 42.782 0,42
 
Annals de l'Institut d'Estudis Gironins 55.407 1,78 61.361 1,53 51.782 1,29 34.369 0,95 60.590 0,60
 
Annals de medicina 7 0,00 1.230 0,03 3.734 0,09 4.800 0,13 31.218 0,31
 
Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès - - - - 11.931 0,30 14.946 0,41 29.461 0,29
 
Annals del Periodisme Català - - - - - - - - 4.320 0,04
 
Anuari de filologia. Antiqua et Mediaevalia - - - - - - 53 0,00 520 0,01
 
Anuari de filologia. Estudis de lingüística - - - - - - 65 0,00 1.033 0,01
 
Anuari de filologia. Literatures contemporànies - - - - - - 49 0,00 939 0,01
 
Anuari de filologia. Llengües i literatures modernes - - - - - - 56 0,00 885 0,01
 
Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura: revista de recerca humanística i científica - - 15 0,00 838 0,02 889 0,02 10.173 0,10
 
Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura - - 315 0,01 1.369 0,03 998 0,03 4.457 0,04
 
Anuari de la Societat Catalana d'Economia 184 0,01 330 0,01 1.357 0,03 1.330 0,04 41.756 0,41
 
Anuari de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics 105 0,00 313 0,01 410 0,01 220 0,01 1.136 0,01
 
Anuari de la Societat Catalana de Filosofia 703 0,02 2.864 0,07 2.810 0,07 2.007 0,06 87.101 0,86
 
Anuari ornitològic de les Balears: revista d'observació estudi i conservació dels aucells 1.867 0,06 3.622 0,09 3.277 0,08 1.729 0,05 14.749 0,15
 
Anuari Verdaguer 7.708 0,25 9.598 0,24 10.127 0,25 6.630 0,18 23.566 0,23
 
Anuario de hojas de Warmi - - 2.169 0,05 2.347 0,06 1.999 0,06 9.479 0,09
 
Anuario de psicología 360.632 11,62 327.840 8,19 345.995 8,64 327.961 9,08 876.761 8,67
 
Anuario internacional CIDOB 11.114 0,36 20.294 0,51 20.770 0,52 3.575 0,10 39.334 0,39
 
Aplec de treballs 9.829 0,32 12.197 0,30 13.582 0,34 12.636 0,35 36.173 0,36
 
Apunts. Educació física i esports - - - - 28 0,00 759 0,02 7.220 0,07
 
Apunts. Educación física y deportes - - - - 27 0,00 989 0,03 11.192 0,11
 
Apunts. Medicina de l'esport 1.753 0,06 1.706 0,04 13.021 0,33 10.138 0,28 32.558 0,32
 
Ar@cne: revista electrónica de recursos en internet sobre geografía y ciencias sociales 670 0,02 753 0,02 2.053 0,05 1.007 0,03 9.317 0,09
 
Arc, L': quadern informatiu de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears 5.888 0,19 6.093 0,15 4.029 0,10 2.230 0,06 8.504 0,08
 
Arqueologia medieval: revista catalana d'arqueologia medieval - - - - - - 730 0,02 3.764 0,04
 
Arrabal 928 0,03 16.579 0,41 13.407 0,33 9.569 0,26 14.239 0,14
 
Arraona: revista d'història - - 149 0,00 9.445 0,24 6.941 0,19 27.001 0,27
 
Ars Brevis 10.563 0,34 13.623 0,34 23.815 0,59 20.828 0,58 63.513 0,63
 
Artnodes: revista d'art, ciència i tecnologia 335 0,01 551 0,01 687 0,02 636 0,02 5.772 0,06
 
Arxiu d'Etnografia de Catalunya - - - - - - - - - -
 
Arxiu de textos catalans antics 4.336 0,14 3.440 0,09 6.392 0,16 4.976 0,14 33.050 0,33
 
Arxius de l'Escola d'Agricultura de Barcelona - - - - 446 0,01 164 0,00 47 0,00
 
Arxius de l'Escola Superior d'Agricultura - - - - 862 0,02 506 0,01 13 0,00
 
Arxius de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona 4.939 0,16 5.614 0,14 3.744 0,09 2.475 0,07 4.873 0,05
 
Arxius de Miscel·lània Zoològica 2.321 0,07 2.255 0,06 2.516 0,06 1.295 0,04 3.480 0,03
 
Asparkía: investigació feminista 10.562 0,34 14.608 0,36 13.381 0,33 13.060 0,36 27.788 0,27
 
Assaig de teatre: revista de l'Associació d'Investigació i Experimentació Teatral - - 12.802 0,32 33.817 0,84 34.385 0,95 139.543 1,38
 
Astrolabio: revista internacional de filosofia - - 2.210 0,06 9.173 0,23 7.048 0,20 26.303 0,26
 
Ítaca: quaderns catalans de cultura clàssica 1.192 0,04 1.315 0,03 3.088 0,08 2.579 0,07 8.025 0,08
 
Athenea digital 11.019 0,35 16.701 0,42 32.654 0,81 19.756 0,55 123.546 1,22
 
Atzavara, L': Butlletí de la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró 7.943 0,26 9.538 0,24 8.658 0,22 3.456 0,10 9.058 0,09
 
Aurora: papeles del Seminario María Zambrano - - 1.305 0,03 6.930 0,17 6.075 0,17 16.492 0,16
 
Ausa 53.105 1,71 46.400 1,16 36.436 0,91 25.300 0,70 65.865 0,65
 
Barcelona Quaderns d'Història 7.801 0,25 14.545 0,36 15.368 0,38 9.684 0,27 19.887 0,20
 
Beceroles 1.227 0,04 1.191 0,03 1.710 0,04 1.831 0,05 5.048 0,05
 
Bellaterra: journal of teaching and learning language and literature - - 272 0,01 603 0,01 814 0,02 4.200 0,04
 
Bells: Barcelona English Language and Literatura Studies 8.930 0,29 18.669 0,47 23.164 0,58 18.102 0,50 19.841 0,20
 
Biblio 3w: revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales 4.740 0,15 2.697 0,07 5.198 0,13 3.664 0,10 40.913 0,40
 
Bibliodoc: anuari de biblioteconomia, documentació i informació 18.536 0,60 16.695 0,42 15.963 0,40 10.055 0,28 14.316 0,14
 
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació 1.918 0,06 2.128 0,05 2.562 0,06 2.167 0,06 16.036 0,16
 
Bioètica & debat: tribuna abierta del Institut Borja de Bioètica - - - - - - 440 0,01 2.844 0,03
 
Bioètica & debat: tribuna oberta de l'Institut Borja de Bioètica - - - - 47 0,00 612 0,02 8.097 0,08
 
Biologia on-line - - - - - - - - - -
 
Boletín americanista 82.463 2,66 86.144 2,15 92.766 2,32 90.710 2,51 246.953 2,44
 
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 2.782 0,09 8.406 0,21 32.891 0,82 23.408 0,65 58.660 0,58
 
Boletín del Instituto de Estudios Helénicos - - - - - - - - - -
 
Boletín Intexter del Instituto de Investigación Textil y de Cooperación Industrial 1.214 0,04 625 0,02 931 0,02 1.520 0,04 23.963 0,24
 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears - - 10.459 0,26 28.288 0,71 16.359 0,45 33.367 0,33
 
Buran - - 2.872 0,07 8.320 0,21 3.762 0,10 11.645 0,12
 
Butlletí de l'Associació Arqueològica de Girona 38 0,00 195 0,00 609 0,02 331 0,01 105 0,00
 
Butlletí de l'Associació de Bibliotecàries 163 0,01 101 0,00 91 0,00 382 0,01 2.218 0,02
 
Butlletí de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya 410 0,01 547 0,01 486 0,01 329 0,01 3.457 0,03
 
Butlletí de la Biblioteca Museu Balaguer - - - - 1.297 0,03 1.334 0,04 3.895 0,04
 
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 3.155 0,10 2.637 0,07 8.223 0,21 7.731 0,21 403.591 3,99
 
Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi - - - - 2.063 0,05 5.927 0,16 22.127 0,22
 
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics 3.411 0,11 3.691 0,09 5.061 0,13 3.617 0,10 32.287 0,32
 
Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques 2.445 0,08 1.249 0,03 2.731 0,07 2.275 0,06 13.692 0,14
 
Butlletí de la Societat Catalana de Pedagogia 116 0,00 300 0,01 211 0,01 137 0,00 2.971 0,03
 
Butlletí de les Societats Catalanes de Física, Química, Matemàtiques i Tecnologia. Segona època 61 0,00 543 0,01 2.815 0,07 939 0,03 52.271 0,52
 
Butlletí del Centre d'Estudis Alcoverencs - - - - 5.018 0,13 4.760 0,13 30.805 0,30
 
Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta - - - - 4.107 0,10 2.843 0,08 17.067 0,17
 
Butlletí del Grup Català d'Anellament 4.147 0,13 5.078 0,13 4.068 0,10 3.359 0,09 8.390 0,08
 
Butlletí del Museu Nacional d'Art de Catalunya 2.066 0,07 2.424 0,06 3.641 0,09 2.868 0,08 9.154 0,09
 
Cabdells: revista d'investigació de l'Associació Cultural Centelles i Riusech - - 2.087 0,05 3.722 0,09 1.444 0,04 5.078 0,05
 
Caligrama: revista insular de filología 12.024 0,39 10.519 0,26 7.707 0,19 4.743 0,13 7.340 0,07
 
Calls - - - - - - - - 271 0,00
 
Caplletra. Revista Internacional de Filologia - - - - - - - - 133 0,00
 
Catalònia 9.649 0,31 37.929 0,95 31.496 0,79 13.764 0,38 69.138 0,68
 
Catalan Historical Review 484 0,02 1.774 0,04 1.601 0,04 1.491 0,04 74.311 0,74
 
Catalan Journal of Linguistics 1.435 0,05 4.145 0,10 6.967 0,17 7.331 0,20 13.342 0,13
 
Catalan Social Sciences Review - - - - - - 46 0,00 451 0,00
 
Catalan Working Papers in Linguistics 896 0,03 3.920 0,10 3.858 0,10 2.632 0,07 4.791 0,05
 
CEP 1.160 0,04 1.211 0,03 834 0,02 377 0,01 1.961 0,02
 
Cercles: revista d'història cultural - - 874 0,02 11.068 0,28 5.433 0,15 16.259 0,16
 
Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària 2.338 0,08 5.238 0,13 9.636 0,24 4.713 0,13 11.341 0,11
 
Cinema Comparat/ive Cinema - - - - - - - - 561 0,01
 
Cinematògraf 294 0,01 665 0,02 815 0,02 466 0,01 4.462 0,04
 
Cingles de Collsacabra, Els - - - - - - 516 0,01 20.143 0,20
 
Col·lecció papers de relacions Govern-Parlament: recull anual 67 0,00 151 0,00 81 0,00 95 0,00 912 0,01
 
Collectanea Mathematica 4.244 0,14 18.835 0,47 12.135 0,30 9.767 0,27 33.028 0,33
 
Comprendre. Revista catalana de Filosofia 2.750 0,09 3.410 0,09 3.858 0,10 4.577 0,13 8.352 0,08
 
Comunicació: revista de recerca i d'anàlisi - - - - 331 0,01 1.063 0,03 2.789 0,03
 
Coneixement i societat 430 0,01 353 0,01 384 0,01 488 0,01 4.348 0,04
 
Contributions to science 2.339 0,08 1.530 0,04 1.824 0,05 5.258 0,15 8.169 0,08
 
CONVIVIUM. Revista de filosofia 59.127 1,90 57.217 1,43 56.856 1,42 33.301 0,92 40.877 0,40
 
Cota zero: revista d'arqueologia i ciència 9.434 0,30 9.820 0,25 12.962 0,32 9.396 0,26 20.526 0,20
 
Crítica penal y poder: una publicación del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos - - - - - - 1.213 0,03 2.490 0,02
 
Cuadernos de Arqueología Mediterránea 11.922 0,38 11.732 0,29 12.496 0,31 37.546 1,04 12.277 0,12
 
Cuadernos de arquitectura 20.010 0,64 24.184 0,60 28.408 0,71 19.898 0,55 58.851 0,58
 
Cuadernos de arquitectura y urbanismo 12.198 0,39 18.335 0,46 22.426 0,56 13.797 0,38 39.555 0,39
 
Cuadernos de inteligencia competitiva, vigilancia estratégica, científica y tecnológica (QUIC&VECT) 101 0,00 1.820 0,05 2.305 0,06 1.063 0,03 1.015 0,01
 
Cuadernos de la Facultad de Derecho - - 3.248 0,08 13.435 0,34 8.552 0,24 10.255 0,10
 
Cultura, lenguaje y representación: revista de estudios culturales de la Universitat Jaume I 6.074 0,20 9.513 0,24 8.387 0,21 5.382 0,15 7.540 0,07
 
Cypsela: revista de prehistòria i protohistòria 1.005 0,03 7.468 0,19 25.570 0,64 19.488 0,54 24.592 0,24
 
D'art 15.167 0,49 26.642 0,67 22.157 0,55 8.521 0,24 15.760 0,16
 
Datatèxtil - - - - - - - - - -
 
DC: revista de crítica arquitectònica 788 0,03 440 0,01 1.129 0,03 950 0,03 10.238 0,10
 
DCidob 5.825 0,19 10.132 0,25 9.209 0,23 3.789 0,10 34.372 0,34
 
Del Penedès 2.990 0,10 4.891 0,12 3.774 0,09 1.862 0,05 11.188 0,11
 
Dialectologia: revista electrònica - - 404 0,01 1.182 0,03 1.592 0,04 4.858 0,05
 
Digital Education Review - - - - 477 0,01 221 0,01 2.122 0,02
 
Digithum: revista digital d'humanitats 454 0,01 731 0,02 955 0,02 701 0,02 3.689 0,04
 
DIM: Didáctica, Innovación y Multimedia 7.527 0,24 21.769 0,54 27.970 0,70 13.874 0,38 38.611 0,38
 
div�?rsia - - - - - - - - 458 0,00
 
Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona 107 0,00 156 0,00 91 0,00 154 0,00 2.506 0,02
 
Documents d'Anàlisi Geogràfica 10.240 0,33 24.200 0,60 35.597 0,89 31.407 0,87 41.660 0,41
 
Doletiana: revista de traducció, literatura i arts - - 212 0,01 855 0,02 395 0,01 2.251 0,02
 
Dossiers agraris 2.650 0,09 1.697 0,04 1.248 0,03 606 0,02 59.457 0,59
 
Dossiers feministes 6.894 0,22 10.458 0,26 10.531 0,26 8.362 0,23 14.067 0,14
 
Dovella 3.313 0,11 4.902 0,12 14.539 0,36 10.420 0,29 55.702 0,55
 
DP: Documents de Projectes d'Arquitectura 280 0,01 133 0,00 246 0,01 167 0,00 3.483 0,03
 
DPA: documents de projectes d�??arquitectura - - - - - - - - 2.737 0,03
 
Drassana: revista del Museu Marítim 4.572 0,15 6.257 0,16 6.959 0,17 6.193 0,17 13.387 0,13
 
DUODA. Estudis de la diferència sexual 18.329 0,59 22.984 0,57 19.624 0,49 14.522 0,40 36.687 0,36
 
Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam 33.309 1,07 72.869 1,82 57.612 1,44 43.382 1,20 94.848 0,94
 
e-artDocuments - - 2.406 0,06 5.404 0,13 2.891 0,08 191 0,00
 
Ebre 38: revista internacional de la Guerra Civil, 1936-1939 10.961 0,35 16.466 0,41 20.423 0,51 11.516 0,32 13.200 0,13
 
Educació i cultura: revista mallorquina de pedagogia 23.286 0,75 22.058 0,55 18.083 0,45 11.323 0,31 15.251 0,15
 
Educació i Història: revista d'història de l'educació 609 0,02 1.599 0,04 2.366 0,06 3.630 0,10 32.774 0,32
 
Educació química - - 979 0,02 1.734 0,04 1.145 0,03 9.515 0,09
 
Educació social: revista d'intervenció sòcioeducativa - - 6.076 0,15 28.183 0,70 26.173 0,72 60.574 0,60
 
Educación social: revista de intervención socioeducativa - - 9.303 0,23 42.556 1,06 60.853 1,68 56.351 0,56
 
Educar 12.653 0,41 48.258 1,20 95.814 2,39 82.896 2,29 52.943 0,52
 
Eines per a l'esquerra nacional 55 0,00 4.492 0,11 8.033 0,20 2.621 0,07 12.972 0,13
 
Eivissa 5.744 0,18 10.060 0,25 8.350 0,21 4.626 0,13 23.794 0,24
 
ELCVIA: Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis 423 0,01 1.061 0,03 909 0,02 2.916 0,08 5.450 0,05
 
eLearn Center Research Paper Series - - - - 78 0,00 125 0,00 1.317 0,01
 
Empúries: revista de món clàssic i antiguitat tardana 14.223 0,46 15.895 0,40 35.089 0,88 28.328 0,78 68.568 0,68
 
Endins: publicació d'espeleologia 15.972 0,51 24.018 0,60 23.988 0,60 11.778 0,33 21.723 0,21
 
Enrahonar: quaderns de filosofia 22.024 0,71 28.375 0,71 42.402 1,06 52.956 1,47 43.401 0,43
 
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra 119.086 3,84 99.120 2,47 114.608 2,86 114.926 3,18 91.335 0,90
 
Enseñanza de las ciencias sociales: revista de investigación 1.448 0,05 10.336 0,26 21.811 0,54 21.957 0,61 29.463 0,29
 
Enseñanza de las Ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas 401.004 12,92 279.439 6,98 181.308 4,53 94.176 2,61 148.889 1,47
 
Entremons: UPF Journal of World History - - - - - - 184 0,01 1.330 0,01
 
Erol, L': revista cultural del Berguedà - - 6.363 0,16 29.839 0,74 18.156 0,50 62.376 0,62
 
Espai Despuig 258 0,01 629 0,02 409 0,01 209 0,01 1.617 0,02
 
Espai, L': revista de recerca i divulgació - - 360 0,01 1.446 0,04 1.206 0,03 5.049 0,05
 
Espais: revista del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 8.154 0,26 15.116 0,38 13.418 0,33 6.919 0,19 21.347 0,21
 
Estrat crític: revista d'arqueologia - - - - - - 1.928 0,05 9.621 0,10
 
Estudi del Moble 1.044 0,03 1.666 0,04 1.698 0,04 1.554 0,04 3.631 0,04
 
Estudi General 17.256 0,56 19.882 0,50 21.491 0,54 15.489 0,43 17.371 0,17
 
Estudios de fonética experimental 32 0,00 3.859 0,10 16.190 0,40 16.126 0,45 18.229 0,18
 
Estudios de lingüística del español - - 179 0,00 826 0,02 1.103 0,03 12.420 0,12
 
Estudis altafullencs - - - - 4.053 0,10 3.584 0,10 9.974 0,10
 
Estudis d'història agrària 7.116 0,23 13.379 0,33 11.073 0,28 7.193 0,20 17.590 0,17
 
Estudis del Baix Empordà - - - - - - - - - -
 
Estudis escènics: quaderns de l'Institut del Teatre - - - - - - 1.762 0,05 9.753 0,10
 
Estudis Romànics 2.918 0,09 6.900 0,17 15.610 0,39 20.115 0,56 53.309 0,53
 
Ex novo: revista d'història i humanitats - - 4.591 0,11 5.792 0,14 3.223 0,09 7.172 0,07
 
Fòrum: temes d'història i d'arqueologia tarragonines 2.016 0,06 2.469 0,06 2.617 0,07 1.562 0,04 3.842 0,04
 
FairPlay - - - - - - - - 1.936 0,02
 
Faventia 30.301 0,98 30.845 0,77 24.633 0,61 18.768 0,52 52.252 0,52
 
Fenomen - - - - - - - - - -
 
Filmhistoria online - - - - 2.697 0,07 4.888 0,14 17.585 0,17
 
Finestrelles - - - - 4.496 0,11 2.700 0,07 10.831 0,11
 
Fonts: butlletí del Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell 1.158 0,04 4.601 0,11 4.762 0,12 3.695 0,10 27.451 0,27
 
Forma: revista d'estudis comparatius. Art, literatura, pensament - - 1.365 0,03 1.294 0,03 1.411 0,04 4.381 0,04
 
Formats: revista de comunicació audiovisual 501 0,02 1.597 0,04 857 0,02 3.223 0,09 8.797 0,09
 
Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria 11.196 0,36 18.819 0,47 14.629 0,37 7.953 0,22 30.523 0,30
 
Gazeta - - - - 55 0,00 346 0,01 1.888 0,02
 
Geo Crítica: cuadernos críticos de geografía humana 595 0,02 329 0,01 905 0,02 569 0,02 4.024 0,04
 
Geologica Acta 6.243 0,20 5.455 0,14 12.824 0,32 9.046 0,25 15.731 0,16
 
Gimbernat: revista catalana d'història de la medicina i de la ciència 35.947 1,16 37.094 0,93 31.357 0,78 26.231 0,73 48.423 0,48
 
GRAFO working papers - - - - - - 31 0,00 151 0,00
 
Grama y cal: revista insular de filología 5.023 0,16 5.458 0,14 3.970 0,10 1.436 0,04 2.119 0,02
 
Haidé. Estudis Maragallians. Butlletí de l'Arxiu Joan Maragall - - - - - - 110 0,00 1.608 0,02
 
Hipertext.net 729 0,02 1.099 0,03 542 0,01 693 0,02 5.298 0,05
 
HMiC: Història Moderna i Contemporànea 7.507 0,24 13.542 0,34 12.716 0,32 8.364 0,23 19.044 0,19
 
Ianua. Revista Philologica Romanica 433 0,01 594 0,01 560 0,01 449 0,01 2.474 0,02
 
Ide@sostenible: espacio de reflexión y comunicación en desarrollo sostenible 302 0,01 160 0,00 308 0,01 188 0,01 3.132 0,03
 
Identidades: territorio, cultura, patrimonio 116 0,00 78 0,00 155 0,00 116 0,00 1.540 0,02
 
IDP: revista d'Internet, dret i política 535 0,02 951 0,02 3.244 0,08 1.613 0,04 5.297 0,05
 
Illes i imperis 6.360 0,20 6.250 0,16 5.841 0,15 6.759 0,19 18.440 0,18
 
Imago temporis: medium Aevum - - - - 1.721 0,04 2.876 0,08 7.314 0,07
 
InDret 26.586 0,86 66.035 1,65 130.218 3,25 72.319 2,00 72.726 0,72
 
Instrumentation viewpoint 187 0,01 227 0,01 316 0,01 270 0,01 6.323 0,06
 
Intangible Capital 135 0,00 121 0,00 419 0,01 416 0,01 5.410 0,05
 
Inter Asia Papers 173 0,01 535 0,01 1.606 0,04 1.709 0,05 4.003 0,04
 
Interactive educational multimedia: IEM - - 551 0,01 7.099 0,18 5.524 0,15 8.937 0,09
 
International Journal of Competitive Intelligence, Strategic, Scientific and Technology Watch (SCI&WATCH) 234 0,01 585 0,01 1.127 0,03 439 0,01 1.263 0,01
 
Item: revista de biblioteconomia i documentació 38.934 1,25 38.719 0,97 34.697 0,87 17.345 0,48 33.699 0,33
 
IUSLabor 15.998 0,52 38.793 0,97 29.415 0,73 4.214 0,12 7.463 0,07
 
JOTSE: Journal of technology and science education - - - - - - 31 0,00 863 0,01
 
Journal of accessibility and design for all - - - - - - 7 0,00 609 0,01
 
Journal of Conflictology - - - - 185 0,00 646 0,02 2.791 0,03
 
Journal of Industrial Engineering and Management 5 0,00 86 0,00 178 0,00 347 0,01 5.841 0,06
 
Kataluna Esperantisto, llengua internacional i drets lingüístics - - - - - - - - 86 0,00
 
Lauro: revista del Museu de Granollers 9.972 0,32 11.608 0,29 11.611 0,29 7.041 0,19 20.433 0,20
 
Lectora: revista de dones i textualitat - - - - 7.889 0,20 3.808 0,11 18.101 0,18
 
Links & Letters 3.645 0,12 22.885 0,57 8.842 0,22 8.259 0,23 25.726 0,25
 
Locus Amoenus 8.201 0,26 14.968 0,37 19.896 0,50 7.800 0,22 13.850 0,14
 
LSC- Llengua, societat i comunicació 1.154 0,04 3.542 0,09 4.268 0,11 1.990 0,06 5.538 0,05
 
Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística 12.431 0,40 28.631 0,71 11.370 0,28 9.265 0,26 39.311 0,39
 
Llengua i literatura 6.913 0,22 4.452 0,11 11.821 0,29 12.654 0,35 30.201 0,30
 
Lletres de filosofia i humanitats - - - - - - 97 0,00 1.633 0,02
 
Llibre de la Festa Major de Torroella de Montgrí - - 1.943 0,05 9.747 0,24 4.923 0,14 25.585 0,25
 
Lligams. Una lectura interdisciplinària de la història - - - - 73 0,00 592 0,02 2.784 0,03
 
Maina 8.303 0,27 13.339 0,33 10.636 0,27 9.116 0,25 8.220 0,08
 
Manuscrits. Revista d'història moderna 19.056 0,61 29.454 0,74 34.565 0,86 27.095 0,75 28.335 0,28
 
Marges, Els: revista de llengua i literatura 11.099 0,36 26.324 0,66 35.732 0,89 24.949 0,69 61.589 0,61
 
Mascançà: revista d'estudis del Pla d'Urgell - - - - 630 0,02 1.216 0,03 2.890 0,03
 
Materia: revista d'art 7.752 0,25 9.695 0,24 9.686 0,24 6.673 0,18 9.477 0,09
 
Materials del Baix Llobregat 778 0,03 1.388 0,03 5.242 0,13 3.678 0,10 15.627 0,15
 
Mathware & soft computing 350 0,01 175 0,00 295 0,01 824 0,02 8.671 0,09
 
Mayurqa 12.629 0,41 28.686 0,72 28.853 0,72 24.857 0,69 27.278 0,27
 
Medievalia - - - - - - - - - -
 
Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 4.901 0,16 6.797 0,17 15.307 0,38 9.332 0,26 15.870 0,16
 
Millars: Espai i història 4.977 0,16 12.763 0,32 10.972 0,27 9.457 0,26 14.863 0,15
 
Millars: geografia i història 1.288 0,04 2.580 0,06 1.804 0,04 1.320 0,04 3.372 0,03
 
Millars: revista del Colegio Universitario de Castellón de la Plana 1.748 0,06 2.785 0,07 5.095 0,13 2.395 0,07 3.671 0,04
 
Mirmanda: revista de cultura - - - - - - 1.170 0,03 3.110 0,03
 
Miscel·lània cerverina 1.507 0,05 7.155 0,18 6.676 0,17 5.066 0,14 10.261 0,10
 
Miscel·lània d'estudis santjustencs 2.598 0,08 2.625 0,07 3.053 0,08 1.953 0,05 5.701 0,06
 
Miscel·lània del Centre d'Estudis Comarcal de la Ribera d'Ebre - - - - 425 0,01 2.827 0,08 8.524 0,08
 
Miscel·lània litúrgica catalana 1.014 0,03 2.178 0,05 3.066 0,08 2.490 0,07 9.369 0,09
 
Miscel·lània penedesenca 22.766 0,73 25.462 0,64 24.141 0,60 13.827 0,38 20.895 0,21
 
Miscel·lània Zoològica 30.417 0,98 42.586 1,06 35.406 0,88 26.440 0,73 44.088 0,44
 
Miscellanea Aqualatensia 5.576 0,18 12.971 0,32 10.300 0,26 5.482 0,15 12.046 0,12
 
Monografies de Prehistòria i Arqueologia Castellonenques - - - - - - - - 1.485 0,01
 
Monografies del CEV - - - - - - - - - -
 
Monografies del Museu de Ciències Naturals 7.164 0,23 4.762 0,12 3.365 0,08 922 0,03 4.767 0,05
 
Mot so razo - - - - - - 294 0,01 3.841 0,04
 
Movimiento humano - - - - 40 0,00 281 0,01 3.007 0,03
 
Nemus. Revista de l'Ateneu de Natura - - - - - - - - 409 0,00
 
Notes 5.221 0,17 11.509 0,29 9.479 0,24 8.768 0,24 30.773 0,30
 
Noubiaix: revista de la FEEMCAT i la SCM - - - - - - 89 0,00 710 0,01
 
Obra digital: e-monografies en l'àmbit de la comunicació digital - - - - - - 82 0,00 1.464 0,01
 
Observar - - 173 0,00 2.023 0,05 1.531 0,04 2.957 0,03
 
Omnis Cellula - - - - - - - - - -
 
On the w@terfront - - - - 6.025 0,15 7.159 0,20 15.791 0,16
 
Ontology studies - - - - 550 0,01 1.893 0,05 3.097 0,03
 
Oráfrica: revista de oralidad africana 3.238 0,10 13.561 0,34 9.162 0,23 4.478 0,12 5.004 0,05
 
Ordit, L': l'anuari del CREM - - - - 777 0,02 488 0,01 2.549 0,03
 
Orsis: organismes i sistemes 6.465 0,21 15.999 0,40 12.176 0,30 10.454 0,29 21.414 0,21
 
Oxímora: revista internacional d�??�?tica i Política - - - - - - - - 906 0,01
 
P3T. Journal of Public Policies and Territory - - - - - - 18 0,00 2.311 0,02
 
Papers de la Càtedra Unesco 57 0,00 86 0,00 43 0,00 90 0,00 782 0,01
 
Papers del Montgrí 4.566 0,15 6.029 0,15 5.425 0,14 2.772 0,08 9.308 0,09
 
Papers: Regió Metropolitana de Barcelona: Territori, estratègies, planejament 2.396 0,08 7.192 0,18 8.363 0,21 5.083 0,14 11.161 0,11
 
Papers. Revista de sociologia 61.628 1,99 86.178 2,15 150.154 3,75 91.717 2,54 101.316 1,00
 
Paradigmes: economia productiva i coneixement - - - - 5.558 0,14 4.245 0,12 11.824 0,12
 
Pedagogia i Treball Social: revista de ciències socials aplicades - - - - 115 0,00 352 0,01 1.117 0,01
 
Pedralbes: revista d'història moderna 26.111 0,84 46.673 1,17 49.100 1,23 36.987 1,02 61.181 0,61
 
Perifèria: revista de recerca i formació en antropologia - - 13.086 0,33 11.130 0,28 3.507 0,10 8.164 0,08
 
Periodística: revista acadèmica 5.111 0,16 843 0,02 1.346 0,03 1.609 0,04 10.662 0,11
 
Perspectivas Urbanas 359 0,01 193 0,00 261 0,01 256 0,01 2.613 0,03
 
Perspectives territorials 1.494 0,05 2.191 0,05 1.786 0,04 1.102 0,03 2.814 0,03
 
Ponències 4.047 0,13 6.189 0,15 5.890 0,15 2.195 0,06 15.079 0,15
 
Publicacions de la Secció de Matemàtiques 11.432 0,37 6.731 0,17 3.961 0,10 2.387 0,07 11.586 0,11
 
Publicacions Matemàtiques 5.140 0,17 10.880 0,27 10.826 0,27 10.397 0,29 26.455 0,26
 
Pyrenae - - 15.152 0,38 47.210 1,18 33.028 0,91 48.239 0,48
 
Qüestiió: quaderns d'estadística i investigació operativa 8.563 0,28 17.206 0,43 16.375 0,41 4.300 0,12 15.648 0,15
 
Quadern de Prehistòria Catalana - - 82 0,00 310 0,01 496 0,01 2.288 0,02
 
Quadern de treball 183 0,01 653 0,02 1.384 0,03 929 0,03 5.998 0,06
 
Quaderns agraris 4.274 0,14 2.204 0,06 2.113 0,05 1.813 0,05 23.080 0,23
 
Quaderns d'arquitectura i urbanisme - - - - 7.645 0,19 21.477 0,59 129.396 1,28
 
Quaderns d'avaluació 2.765 0,09 5.015 0,13 3.040 0,08 660 0,02 2.498 0,02
 
Quaderns d'estudi - - - - 1.826 0,05 721 0,02 6.680 0,07
 
Quaderns d'història de l'enginyeria 670 0,02 254 0,01 306 0,01 347 0,01 5.641 0,06
 
Quaderns d'història tarraconense 4.808 0,15 6.479 0,16 5.355 0,13 3.007 0,08 6.069 0,06
 
Quaderns d'intel·ligència competitiva, vigilància estratègica, científica i tecnològica (QUIC&VECT) 82 0,00 137 0,00 335 0,01 238 0,01 1.178 0,01
 
Quaderns d'Italià 35.827 1,15 45.473 1,14 33.635 0,84 33.973 0,94 16.939 0,17
 
Quaderns de El Pregoner d'Urgell - - - - 3.690 0,09 1.831 0,05 4.730 0,05
 
Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia 14.282 0,46 16.491 0,41 20.774 0,52 17.624 0,49 19.274 0,19
 
Quaderns de la Fundació Dr. Antoni Esteve - - - - - - 2.169 0,06 7.934 0,08
 
Quaderns de la Selva 9.829 0,32 12.124 0,30 13.077 0,33 10.931 0,30 19.106 0,19
 
Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló - - - - - - - - 6.510 0,06
 
Quaderns de psicologia. International journal of psychology - - 5.216 0,13 18.739 0,47 10.844 0,30 17.686 0,17
 
Quaderns de Vilaniu 6.962 0,22 17.557 0,44 19.855 0,50 14.758 0,41 24.198 0,24
 
Quaderns del Museu Episcopal de Vic 523 0,02 2.951 0,07 3.409 0,09 1.391 0,04 3.958 0,04
 
Quaderns-e de l'Institut Català d'Antropologia 7.534 0,24 9.193 0,23 7.067 0,18 4.801 0,13 13.149 0,13
 
Quaderns: revista de traducció 5.757 0,19 20.233 0,51 28.368 0,71 11.986 0,33 43.830 0,43
 
Quark 22.022 0,71 14.712 0,37 10.001 0,25 5.459 0,15 15.577 0,15
 
Raïls 5.575 0,18 6.032 0,15 5.178 0,13 4.011 0,11 9.720 0,10
 
Reboll: butlletí del Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà - - - - 1.165 0,03 1.720 0,05 14.792 0,15
 
Recerca 5.099 0,16 5.621 0,14 4.979 0,12 3.942 0,11 8.095 0,08
 
Recerca Musicològica 2.136 0,07 7.332 0,18 6.741 0,17 5.254 0,15 19.508 0,19
 
Recerca: revista de pensament i anàlisi 7.814 0,25 10.730 0,27 9.603 0,24 3.873 0,11 8.027 0,08
 
Recerques del Museu d'Alcoi - - 10.407 0,26 14.865 0,37 13.970 0,39 16.514 0,16
 
Recerques: història, economia, cultura 694 0,02 4.146 0,10 18.558 0,46 18.934 0,52 33.240 0,33
 
Recull (Associació Cultural Alt Gaià) - - - - 440 0,01 593 0,02 740 0,01
 
Recull (Associació Cultural Baixa Segarra) - - - - 571 0,01 1.203 0,03 4.909 0,05
 
Recull de treballs 667 0,02 3.682 0,09 3.280 0,08 1.902 0,05 5.927 0,06
 
Redes: revista hispana para el análisis de redes sociales 3.225 0,10 1.732 0,04 3.571 0,09 3.266 0,09 12.878 0,13
 
Reduccions 27.136 0,87 17.974 0,45 24.048 0,60 12.243 0,34 37.923 0,38
 
REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació 5.060 0,16 11.153 0,28 10.280 0,26 7.224 0,20 11.287 0,11
 
Rella, La 3.263 0,11 4.212 0,11 4.638 0,12 5.111 0,14 11.263 0,11
 
Resclosa, La 3.874 0,12 4.516 0,11 4.839 0,12 4.727 0,13 6.864 0,07
 
Revibec: Revista iberoamericana de economía ecológica 1.350 0,04 11.363 0,28 11.457 0,29 3.268 0,09 11.740 0,12
 
Revista Borja. Revista de l'Institut Internacional d'Estudis Borgians - - 1.772 0,04 2.669 0,07 1.951 0,05 5.405 0,05
 
Revista Catalana d'Ornitologia 866 0,03 875 0,02 1.100 0,03 3.866 0,11 6.168 0,06
 
Revista Catalana de Dret Ambiental - - - - - - - - - -
 
Revista catalana de dret públic - - - - - - - - 2.387 0,02
 
Revista Catalana de Dret Privat 1.106 0,04 2.153 0,05 1.867 0,05 2.443 0,07 4.245 0,04
 
Revista Catalana de Geografia 3.101 0,10 4.424 0,11 3.436 0,09 2.272 0,06 11.194 0,11
 
Revista Catalana de Micologia - - - - - - - - - -
 
Revista Catalana de Musicologia 613 0,02 376 0,01 580 0,01 644 0,02 3.926 0,04
 
Revista Catalana de Pedagogia 837 0,03 1.347 0,03 1.727 0,04 2.595 0,07 11.609 0,11
 
Revista Catalana de Seguretat Pública 12.370 0,40 25.866 0,65 43.547 1,09 31.162 0,86 35.622 0,35
 
Revista Catalana de Sociologia 1.644 0,05 1.687 0,04 2.007 0,05 2.944 0,08 55.216 0,55
 
Revista Catalana de Teologia 21.442 0,69 26.673 0,67 31.356 0,78 19.553 0,54 31.790 0,31
 
Revista CIDOB d'afers internacionals 57.562 1,85 79.299 1,98 90.030 2,25 62.944 1,74 179.712 1,78
 
Revista d'arqueologia de Ponent - - - - - - 4.176 0,12 15.026 0,15
 
Revista d'Ensenyament de la Psicologia: Teoria i Experiència (REPTE) 643 0,02 777 0,02 1.576 0,04 875 0,02 1.720 0,02
 
Revista d'estudis autonòmics i federals - - - - - - 2.473 0,07 7.356 0,07
 
Revista d'etnologia de Catalunya 29.737 0,96 29.494 0,74 30.247 0,75 22.988 0,64 52.687 0,52
 
Revista d'Innovació Docent Universitària 217 0,01 135 0,00 1.985 0,05 1.457 0,04 1.192 0,01
 
Revista de bioética y derecho 7.543 0,24 8.118 0,20 8.050 0,20 3.058 0,08 15.507 0,15
 
Revista de Dret Històric Català 1.391 0,04 1.420 0,04 1.389 0,03 2.869 0,08 16.908 0,17
 
Revista de educación y derecho - - - - - - 203 0,01 3.362 0,03
 
Revista de Estudios Globales y Arte Contemporáneo - - - - - - - - 86 0,00
 
Revista de física 157 0,01 966 0,02 1.737 0,04 2.017 0,06 80.919 0,80
 
Revista de geografia 43.587 1,40 43.104 1,08 39.890 1,00 28.105 0,78 26.114 0,26
 
Revista de Girona 54.681 1,76 93.384 2,33 88.932 2,22 86.080 2,38 269.860 2,67
 
Revista de Historia Industrial 25.694 0,83 41.577 1,04 58.755 1,47 48.709 1,35 57.080 0,56
 
Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona 11.692 0,38 20.297 0,51 24.465 0,61 6.784 0,19 7.927 0,08
 
Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 13.838 0,45 15.983 0,40 12.416 0,31 7.144 0,20 19.414 0,19
 
Revista de la Societat Catalana de Química 1.684 0,05 1.063 0,03 837 0,02 1.342 0,04 4.071 0,04
 
Revista de Llengua i Dret - - - - - - - - 2.033 0,02
 
Revista de Tecnologia 125 0,00 107 0,00 114 0,00 168 0,00 1.054 0,01
 
Revista del Centre de Lectura de Reus 4.657 0,15 12.860 0,32 27.374 0,68 23.395 0,65 123.334 1,22
 
Revista Iberoamericana de Urbanismo - - - - - - - - - -
 
Revista Internacional de Lenguas Extranjeras = International Journal of Foreign Languages - - - - - - - - 13 0,00
 
Revista internacional de métodos numéricos para cálculo y diseño en ingeniería 43.997 1,42 21.686 0,54 8.281 0,21 9.707 0,27 14.775 0,15
 
Revista Internacional de Organizaciones = International Journal of Organizations - - - - - - - - - -
 
Revista Internacional de sostenibilidad, tecnología y humanismo 142 0,00 115 0,00 267 0,01 286 0,01 2.629 0,03
 
Ripacurtia 2.275 0,07 3.383 0,08 2.880 0,07 2.702 0,07 3.676 0,04
 
Rubricatum: revista del Museu de Gavà - - 745 0,02 1.746 0,04 1.463 0,04 6.902 0,07
 
RUSC: revista de universidad y sociedad del conocimiento 5.362 0,17 13.981 0,35 8.713 0,22 6.371 0,18 18.034 0,18
 
RUTA: revista universitària de treballs acadèmics 199 0,01 2.259 0,06 2.212 0,06 1.570 0,04 3.316 0,03
 
Scientia gerundensis 21.227 0,68 19.589 0,49 15.241 0,38 12.604 0,35 11.896 0,12
 
Scripta Nova: Revista electrónica de geografía y ciencias sociales 47.701 1,54 12.081 0,30 18.743 0,47 12.831 0,36 57.193 0,57
 
Scriptura 20.257 0,65 25.524 0,64 25.794 0,64 21.474 0,59 18.907 0,19
 
Segell 336 0,01 454 0,01 516 0,01 370 0,01 4.530 0,04
 
Segle XX, revista catalana d�??història - - - - - - - - - -
 
Senienc, Lo. Memòria, natura i llengua 1.682 0,05 2.934 0,07 2.466 0,06 1.233 0,03 4.128 0,04
 
Sessió Conjunta d'Entomologia 2.518 0,08 2.332 0,06 2.849 0,07 2.525 0,07 13.751 0,14
 
Sessió d'Estudis Mataronins 6.845 0,22 15.469 0,39 12.996 0,32 7.577 0,21 29.789 0,29
 
Singladures: Revista d'història i patrimoni cultural de Vilassar de Mar i el Maresme - - - - 3.526 0,09 1.229 0,03 2.334 0,02
 
Sintagma: revista de lingüística 3.563 0,11 3.059 0,08 4.056 0,10 2.020 0,06 6.715 0,07
 
Sonograma Magazine - - - - - - 958 0,03 7.588 0,08
 
SORT (Statistics and Operations Research Transactions) 860 0,03 1.245 0,03 949 0,02 1.299 0,04 4.930 0,05
 
Sostenible? 449 0,01 218 0,01 243 0,01 251 0,01 5.226 0,05
 
Sot de l'Aubó, El - - - - 2.469 0,06 4.378 0,12 13.817 0,14
 
Studia aurea: revista de literatura española y teoría literaria del Renacimiento y Siglo de Oro - - 379 0,01 1.225 0,03 369 0,01 1.912 0,02
 
Suhayl. International Journal for the History of the Exact and Natural Sciences in Islamic Civilisation - - 286 0,01 1.906 0,05 2.486 0,07 5.910 0,06
 
Suports: revista catalana d'educació especial i atenció a la diversitat 11.495 0,37 21.098 0,53 17.571 0,44 11.802 0,33 15.695 0,16
 
SVMMA. Revista de Cultures Medievals - - - - - - - - 40 0,00
 
Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc - - 234 0,01 3.363 0,08 2.746 0,08 7.374 0,07
 
Tamid 561 0,02 570 0,01 944 0,02 1.613 0,04 2.160 0,02
 
Taula: quaderns de pensament 26.597 0,86 21.972 0,55 20.037 0,50 11.151 0,31 15.648 0,15
 
TECA. Tecnologia i Ciència dels Aliments 739 0,02 604 0,02 1.297 0,03 1.165 0,03 32.401 0,32
 
Temes de disseny 11.051 0,36 10.301 0,26 10.805 0,27 11.132 0,31 28.228 0,28
 
Temps d'Educacio 5.186 0,17 23.858 0,60 35.916 0,90 26.415 0,73 41.693 0,41
 
Terme 5.153 0,17 8.454 0,21 11.367 0,28 12.271 0,34 16.668 0,16
 
Terminàlia - - 57 0,00 497 0,01 800 0,02 5.953 0,06
 
Territoris: revista del Departament de Ciències de la Terra 2.093 0,07 7.359 0,18 6.681 0,17 6.039 0,17 6.348 0,06
 
Textos de docència Obsei - - - - 1.145 0,03 551 0,02 1.010 0,01
 
Tiempos de América: revista de historia, cultura y territorio 10.759 0,35 13.100 0,33 8.705 0,22 5.738 0,16 10.477 0,10
 
Trípodos.com: revista digital de comunicació 3.562 0,11 10.328 0,26 17.332 0,43 14.987 0,41 18.648 0,18
 
Tradumàtica: traducció i tecnologies de la informació i la comunicació 928 0,03 2.371 0,06 4.361 0,11 2.874 0,08 8.346 0,08
 
Transfer: revista electrónica sobre traducción e interculturalidad - - 738 0,02 3.541 0,09 1.483 0,04 4.322 0,04
 
Treballs d'Arqueologia 2.036 0,07 5.464 0,14 8.768 0,22 6.743 0,19 10.288 0,10
 
Treballs de Comunicació 950 0,03 417 0,01 628 0,02 908 0,03 13.340 0,13
 
Treballs de Física 79 0,00 48 0,00 70 0,00 126 0,00 1.018 0,01
 
Treballs de geografia 3.857 0,12 5.463 0,14 5.358 0,13 3.278 0,09 5.147 0,05
 
Treballs de la Societat Catalana de Biologia 2.427 0,08 5.175 0,13 9.271 0,23 4.658 0,13 815.762 8,07
 
Treballs de la Societat Catalana de Geografia 2.667 0,09 10.361 0,26 13.537 0,34 13.762 0,38 224.489 2,22
 
Treballs de sociolingüística catalana 4.915 0,16 5.570 0,14 3.084 0,08 3.750 0,10 29.310 0,29
 
Treballs del Museu de Geologia de Barcelona 4.436 0,14 9.748 0,24 8.766 0,22 4.689 0,13 5.200 0,05
 
Treballs del Museu de Zoologia 1.715 0,06 1.149 0,03 895 0,02 407 0,01 631 0,01
 
Ull crític, L' - - - - 7.074 0,18 6.359 0,18 7.607 0,08
 
UOC Papers: revista sobre la societat del coneixement 594 0,02 871 0,02 1.716 0,04 794 0,02 5.113 0,05
 
UR: urbanismo 719 0,02 303 0,01 527 0,01 265 0,01 2.517 0,02
 
Urtx: revista cultural de l'Urgell - - 6.241 0,16 18.676 0,47 12.058 0,33 20.780 0,21
 
ViOli, Lo 628 0,02 1.275 0,03 1.127 0,03 783 0,02 4.583 0,05
 
Visions de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona - - - - - - 231 0,01 2.419 0,02
 
Xàbiga. Revista del museu de Xàbia - - - - - - - - 381 0,00
 


Coordinació

Patrocini