Consultes a les revistes en els darrers 5 anys

 
Revistes 2010 2011 2012 2013 2014
 
Consultes % Consultes % Consultes % Consultes % Consultes %
 
(con)textos: revista d'antropologia i investigació social 902 0,02 2.371 0,06 976 0,03 4.178 0,04 2.430 0,03
 
1611: revista de historia de la traducción 1.386 0,03 1.183 0,03 887 0,02 6.247 0,06 2.473 0,03
 
3zu: revista d'arquitectura 254 0,01 458 0,01 284 0,01 4.325 0,04 661 0,01
 
452ºF: revista de teoría de la literatura y literatura comparada - - 903 0,02 4.344 0,12 14.359 0,14 10.370 0,13
 
Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal - - - - - - 509 0,01 447 0,01
 
ACE: architecture, city and environment 590 0,01 1.102 0,03 1.334 0,04 19.329 0,19 7.190 0,09
 
Acta Artis: Estudis d'Art Modern - - - - - - - - 322 0,00
 
Acta Botanica Barcinonensia 15.827 0,40 12.051 0,30 11.140 0,31 16.763 0,17 13.704 0,17
 
Acta geológica hispánica 76.743 1,92 58.162 1,45 35.387 0,98 61.424 0,61 44.881 0,56
 
Acta historica et archaeologica mediaevalia 2.075 0,05 39.456 0,98 24.526 0,68 45.228 0,45 41.562 0,52
 
Actes d'història de la ciència i de la tècnica - - 888 0,02 712 0,02 16.123 0,16 3.495 0,04
 
Activitat parlamentària 7.458 0,19 8.435 0,21 3.203 0,09 15.187 0,15 6.140 0,08
 
Affar 854 0,02 742 0,02 495 0,01 1.921 0,02 740 0,01
 
Afinidad. Revista de química teórica y aplicada - - - - - - 1.638 0,02 29.989 0,38
 
Aguaits 7.271 0,18 7.114 0,18 6.846 0,19 18.184 0,18 9.376 0,12
 
Aiguadolç, L' 7.828 0,20 8.455 0,21 4.760 0,13 22.646 0,22 9.093 0,11
 
Aloma: revista de psicologia... 32.013 0,80 34.832 0,87 21.153 0,59 44.784 0,44 47.923 0,60
 
Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura 55.265 1,38 43.309 1,08 39.877 1,10 54.457 0,54 92.339 1,16
 
Anales de la Escuela de Peritos Agrícolas y de Especialidades Agropecuarias y de los Servicios Técnicos de Agricultura - - 1.381 0,03 1.074 0,03 4.185 0,04 1.087 0,01
 
Anales de la Escuela de Peritos Agrícolas y Superior de Agricultura y de los Servicios Técnicos de Agricultura - - 523 0,01 742 0,02 3.672 0,04 6.845 0,09
 
Anales de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona - - 4.550 0,11 3.151 0,09 14.047 0,14 10.653 0,13
 
Anales de medicina y cirugía 43.835 1,09 80.263 2,00 64.314 1,78 124.573 1,23 152.026 1,91
 
Animal Biodiversity and Conservation 12.295 0,31 12.676 0,32 11.859 0,33 21.232 0,21 26.460 0,33
 
Annals d'arquitectura 317 0,01 575 0,01 370 0,01 6.479 0,06 1.482 0,02
 
Annals de l'Acadèmia de Medicina de Barcelona - - 2.066 0,05 1.176 0,03 6.392 0,06 8.466 0,11
 
Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos 38.531 0,96 33.293 0,83 19.931 0,55 42.782 0,42 44.332 0,56
 
Annals de l'Institut d'Estudis Gironins 61.361 1,53 51.782 1,29 34.369 0,95 60.590 0,60 44.813 0,56
 
Annals de medicina 1.230 0,03 3.734 0,09 4.800 0,13 31.218 0,31 8.003 0,10
 
Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès - - 11.931 0,30 14.946 0,41 29.461 0,29 16.917 0,21
 
Annals del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca - - - - - - - - 4.492 0,06
 
Annals del Periodisme Català - - - - - - 4.320 0,04 7.282 0,09
 
Anuari de filologia. Antiqua et Mediaevalia - - - - 53 0,00 520 0,01 304 0,00
 
Anuari de filologia. Estudis de lingüística - - - - 65 0,00 1.033 0,01 578 0,01
 
Anuari de filologia. Literatures contemporànies - - - - 49 0,00 939 0,01 371 0,00
 
Anuari de filologia. Llengües i literatures modernes - - - - 56 0,00 885 0,01 431 0,01
 
Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura: revista de recerca humanística i científica 15 0,00 838 0,02 889 0,02 10.173 0,10 2.256 0,03
 
Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 315 0,01 1.369 0,03 998 0,03 4.457 0,04 5.977 0,08
 
Anuari de la Societat Catalana d'Economia 330 0,01 1.357 0,03 1.330 0,04 41.756 0,41 4.658 0,06
 
Anuari de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics 313 0,01 410 0,01 220 0,01 1.136 0,01 285 0,00
 
Anuari de la Societat Catalana de Filosofia 2.864 0,07 2.810 0,07 2.007 0,06 87.101 0,86 4.902 0,06
 
Anuari del Conflicte Social - - - - - - - - 631 0,01
 
Anuari ornitològic de les Balears: revista d'observació estudi i conservació dels aucells 3.622 0,09 3.277 0,08 1.729 0,05 14.749 0,15 5.193 0,07
 
Anuari Verdaguer 9.598 0,24 10.127 0,25 6.630 0,18 23.566 0,23 18.500 0,23
 
Anuario de hojas de Warmi 2.169 0,05 2.347 0,06 1.999 0,06 9.479 0,09 5.699 0,07
 
Anuario de psicología 327.840 8,19 345.995 8,64 327.961 9,08 876.761 8,67 556.505 7,00
 
Anuario internacional CIDOB 20.294 0,51 20.770 0,52 3.575 0,10 39.334 0,39 14.642 0,18
 
Aplec de treballs 12.197 0,30 13.582 0,34 12.636 0,35 36.173 0,36 17.554 0,22
 
APSalut - - - - - - - - 202 0,00
 
Apunts. Educació física i esports - - 28 0,00 759 0,02 7.220 0,07 4.916 0,06
 
Apunts. Educación física y deportes - - 27 0,00 989 0,03 11.192 0,11 15.809 0,20
 
Apunts. Medicina de l'esport 1.706 0,04 13.021 0,33 10.138 0,28 32.558 0,32 30.645 0,39
 
Ar@cne: revista electrónica de recursos en internet sobre geografía y ciencias sociales 753 0,02 2.053 0,05 1.007 0,03 9.317 0,09 2.742 0,03
 
Arc, L': quadern informatiu de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears 6.093 0,15 4.029 0,10 2.230 0,06 8.504 0,08 3.519 0,04
 
Arqueologia medieval: revista catalana d'arqueologia medieval - - - - 730 0,02 3.764 0,04 1.110 0,01
 
Arrabal 16.579 0,41 13.407 0,33 9.569 0,26 14.239 0,14 33.776 0,43
 
Arraona: revista d'història 149 0,00 9.445 0,24 6.941 0,19 27.001 0,27 14.772 0,19
 
Ars Brevis 13.623 0,34 23.815 0,59 20.828 0,58 63.513 0,63 35.186 0,44
 
Artnodes: revista d'art, ciència i tecnologia 551 0,01 687 0,02 636 0,02 5.772 0,06 2.227 0,03
 
Arxiu d'Etnografia de Catalunya - - - - - - - - 1.400 0,02
 
Arxiu de textos catalans antics 3.440 0,09 6.392 0,16 4.976 0,14 33.050 0,33 8.843 0,11
 
Arxius de l'Escola d'Agricultura de Barcelona - - 446 0,01 164 0,00 47 0,00 52 0,00
 
Arxius de l'Escola Superior d'Agricultura - - 862 0,02 506 0,01 13 0,00 19 0,00
 
Arxius de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona 5.614 0,14 3.744 0,09 2.475 0,07 4.873 0,05 4.319 0,05
 
Arxius de Miscel·lània Zoològica 2.255 0,06 2.516 0,06 1.295 0,04 3.480 0,03 2.071 0,03
 
Asparkía: investigació feminista 14.608 0,36 13.381 0,33 13.060 0,36 27.788 0,27 19.610 0,25
 
Assaig de teatre: revista de l'Associació d'Investigació i Experimentació Teatral 12.802 0,32 33.817 0,84 34.385 0,95 139.543 1,38 96.197 1,21
 
Astrolabio: revista internacional de filosofia 2.210 0,06 9.173 0,23 7.048 0,20 26.303 0,26 23.572 0,30
 
Ítaca: quaderns catalans de cultura clàssica 1.315 0,03 3.088 0,08 2.579 0,07 8.025 0,08 3.674 0,05
 
Athenea digital 16.701 0,42 32.654 0,81 19.756 0,55 123.546 1,22 454.839 5,72
 
Atzavara, L': Butlletí de la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró 9.538 0,24 8.658 0,22 3.456 0,10 9.058 0,09 4.653 0,06
 
Aurora: papeles del Seminario María Zambrano 1.305 0,03 6.930 0,17 6.075 0,17 16.492 0,16 16.402 0,21
 
Ausa 46.400 1,16 36.436 0,91 25.300 0,70 65.865 0,65 53.066 0,67
 
Barcelona Quaderns d'Història 14.545 0,36 15.368 0,38 9.684 0,27 19.887 0,20 20.038 0,25
 
Beceroles 1.191 0,03 1.710 0,04 1.831 0,05 5.048 0,05 4.073 0,05
 
Bellaterra: journal of teaching and learning language and literature 272 0,01 603 0,01 814 0,02 4.200 0,04 5.358 0,07
 
Bells: Barcelona English Language and Literatura Studies 18.669 0,47 23.164 0,58 18.102 0,50 19.841 0,20 36.126 0,45
 
Biblio 3w: revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales 2.697 0,07 5.198 0,13 3.664 0,10 40.913 0,40 16.375 0,21
 
Bibliodoc: anuari de biblioteconomia, documentació i informació 16.695 0,42 15.963 0,40 10.055 0,28 14.316 0,14 9.366 0,12
 
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació 2.128 0,05 2.562 0,06 2.167 0,06 16.036 0,16 4.295 0,05
 
Bioètica & debat: tribuna abierta del Institut Borja de Bioètica - - - - 440 0,01 2.844 0,03 8.706 0,11
 
Bioètica & debat: tribuna oberta de l'Institut Borja de Bioètica - - 47 0,00 612 0,02 8.097 0,08 2.568 0,03
 
Biologia on-line - - - - - - - - 401 0,01
 
Boletín americanista 86.144 2,15 92.766 2,32 90.710 2,51 246.953 2,44 159.280 2,00
 
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 8.406 0,21 32.891 0,82 23.408 0,65 58.660 0,58 41.457 0,52
 
Boletín del Instituto de Estudios Helénicos - - - - - - - - 791 0,01
 
Boletín Intexter del Instituto de Investigación Textil y de Cooperación Industrial 625 0,02 931 0,02 1.520 0,04 23.963 0,24 5.116 0,06
 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 10.459 0,26 28.288 0,71 16.359 0,45 33.367 0,33 24.895 0,31
 
Buran 2.872 0,07 8.320 0,21 3.762 0,10 11.645 0,12 9.337 0,12
 
Butlletí de l'Associació Arqueològica de Girona 195 0,00 609 0,02 331 0,01 105 0,00 110 0,00
 
Butlletí de l'Associació de Bibliotecàries 101 0,00 91 0,00 382 0,01 2.218 0,02 326 0,00
 
Butlletí de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya 547 0,01 486 0,01 329 0,01 3.457 0,03 701 0,01
 
Butlletí de la Biblioteca Museu Balaguer - - 1.297 0,03 1.334 0,04 3.895 0,04 6.088 0,08
 
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 2.637 0,07 8.223 0,21 7.731 0,21 403.591 3,99 15.783 0,20
 
Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi - - 2.063 0,05 5.927 0,16 22.127 0,22 20.316 0,26
 
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics 3.691 0,09 5.061 0,13 3.617 0,10 32.287 0,32 11.386 0,14
 
Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques 1.249 0,03 2.731 0,07 2.275 0,06 13.692 0,14 3.497 0,04
 
Butlletí de la Societat Catalana de Pedagogia 300 0,01 211 0,01 137 0,00 2.971 0,03 929 0,01
 
Butlletí de les Societats Catalanes de Física, Química, Matemàtiques i Tecnologia. Segona època 543 0,01 2.815 0,07 939 0,03 52.271 0,52 4.048 0,05
 
Butlletí del Centre d'Estudis Alcoverencs - - 5.018 0,13 4.760 0,13 30.805 0,30 12.970 0,16
 
Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta - - 4.107 0,10 2.843 0,08 17.067 0,17 8.289 0,10
 
Butlletí del Grup Català d'Anellament 5.078 0,13 4.068 0,10 3.359 0,09 8.390 0,08 6.337 0,08
 
Butlletí del Museu Nacional d'Art de Catalunya 2.424 0,06 3.641 0,09 2.868 0,08 9.154 0,09 4.112 0,05
 
Cabdells: revista d'investigació de l'Associació Cultural Centelles i Riusech 2.087 0,05 3.722 0,09 1.444 0,04 5.078 0,05 2.799 0,04
 
Caligrama: revista insular de filología 10.519 0,26 7.707 0,19 4.743 0,13 7.340 0,07 9.630 0,12
 
Calls - - - - - - 271 0,00 269 0,00
 
Campsentelles - - - - - - - - 1.169 0,01
 
Caplletra. Revista Internacional de Filologia - - - - - - 133 0,00 6.154 0,08
 
Catalònia 37.929 0,95 31.496 0,79 13.764 0,38 69.138 0,68 25.451 0,32
 
Catalan Historical Review 1.774 0,04 1.601 0,04 1.491 0,04 74.311 0,74 9.951 0,13
 
Catalan Journal of Linguistics 4.145 0,10 6.967 0,17 7.331 0,20 13.342 0,13 7.578 0,10
 
Catalan Social Sciences Review - - - - 46 0,00 451 0,00 948 0,01
 
Catalan Working Papers in Linguistics 3.920 0,10 3.858 0,10 2.632 0,07 4.791 0,05 6.271 0,08
 
CEP 1.211 0,03 834 0,02 377 0,01 1.961 0,02 587 0,01
 
Cercles: revista d'història cultural 874 0,02 11.068 0,28 5.433 0,15 16.259 0,16 13.114 0,17
 
Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària 5.238 0,13 9.636 0,24 4.713 0,13 11.341 0,11 10.938 0,14
 
Cinema Comparat/ive Cinema - - - - - - 561 0,01 1.408 0,02
 
Cinematògraf 665 0,02 815 0,02 466 0,01 4.462 0,04 1.075 0,01
 
Cingles de Collsacabra, Els - - - - 516 0,01 20.143 0,20 7.419 0,09
 
Clivatge. Revista d'estudis i testimonis sobre els conflictes i els canvis socials - - - - - - - - 136 0,00
 
Col·lecció papers de relacions Govern-Parlament: recull anual 151 0,00 81 0,00 95 0,00 912 0,01 143 0,00
 
Collectanea Mathematica 18.835 0,47 12.135 0,30 9.767 0,27 33.028 0,33 21.634 0,27
 
Communication Papers - - - - - - - - 338 0,00
 
Comprendre. Revista catalana de Filosofia 3.410 0,09 3.858 0,10 4.577 0,13 8.352 0,08 3.788 0,05
 
Comunicació: revista de recerca i d'anàlisi - - 331 0,01 1.063 0,03 2.789 0,03 4.676 0,06
 
Coneixement i societat 353 0,01 384 0,01 488 0,01 4.348 0,04 822 0,01
 
Contributions to science 1.530 0,04 1.824 0,05 5.258 0,15 8.169 0,08 8.360 0,11
 
CONVIVIUM. Revista de filosofia 57.217 1,43 56.856 1,42 33.301 0,92 40.877 0,40 113.100 1,42
 
Cota zero: revista d'arqueologia i ciència 9.820 0,25 12.962 0,32 9.396 0,26 20.526 0,20 10.056 0,13
 
Crítica penal y poder: una publicación del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos - - - - 1.213 0,03 2.490 0,02 1.477 0,02
 
Cuadernos de Arqueología Mediterránea 11.732 0,29 12.496 0,31 37.546 1,04 12.277 0,12 9.215 0,12
 
Cuadernos de arquitectura 24.184 0,60 28.408 0,71 19.898 0,55 58.851 0,58 44.944 0,57
 
Cuadernos de arquitectura y urbanismo 18.335 0,46 22.426 0,56 13.797 0,38 39.555 0,39 33.702 0,42
 
Cuadernos de inteligencia competitiva, vigilancia estratégica, científica y tecnológica (QUIC&VECT) 1.820 0,05 2.305 0,06 1.063 0,03 1.015 0,01 2.548 0,03
 
Cuadernos de la Facultad de Derecho 3.248 0,08 13.435 0,34 8.552 0,24 10.255 0,10 30.793 0,39
 
Cultura, lenguaje y representación: revista de estudios culturales de la Universitat Jaume I 9.513 0,24 8.387 0,21 5.382 0,15 7.540 0,07 14.967 0,19
 
Cypsela: revista de prehistòria i protohistòria 7.468 0,19 25.570 0,64 19.488 0,54 24.592 0,24 19.806 0,25
 
D'art 26.642 0,67 22.157 0,55 8.521 0,24 15.760 0,16 19.582 0,25
 
Datatèxtil - - - - - - - - 3.405 0,04
 
DC: revista de crítica arquitectònica 440 0,01 1.129 0,03 950 0,03 10.238 0,10 4.109 0,05
 
DCidob 10.132 0,25 9.209 0,23 3.789 0,10 34.372 0,34 8.996 0,11
 
Del Penedès 4.891 0,12 3.774 0,09 1.862 0,05 11.188 0,11 6.535 0,08
 
Dialectologia: revista electrònica 404 0,01 1.182 0,03 1.592 0,04 4.858 0,05 13.298 0,17
 
Digital Education Review - - 477 0,01 221 0,01 2.122 0,02 1.902 0,02
 
Digithum: revista digital d'humanitats 731 0,02 955 0,02 701 0,02 3.689 0,04 2.020 0,03
 
DIM: Didáctica, Innovación y Multimedia 21.769 0,54 27.970 0,70 13.874 0,38 38.611 0,38 72.100 0,91
 
divèrsia - - - - - - 458 0,00 426 0,01
 
Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona 156 0,00 91 0,00 154 0,00 2.506 0,02 665 0,01
 
Documents d'Anàlisi Geogràfica 24.200 0,60 35.597 0,89 31.407 0,87 41.660 0,41 46.578 0,59
 
Doletiana: revista de traducció, literatura i arts 212 0,01 855 0,02 395 0,01 2.251 0,02 1.413 0,02
 
Dossiers agraris 1.697 0,04 1.248 0,03 606 0,02 59.457 0,59 2.412 0,03
 
Dossiers feministes 10.458 0,26 10.531 0,26 8.362 0,23 14.067 0,14 41.105 0,52
 
Dovella 4.902 0,12 14.539 0,36 10.420 0,29 55.702 0,55 20.121 0,25
 
DP: Documents de Projectes d'Arquitectura 133 0,00 246 0,01 167 0,00 3.483 0,03 871 0,01
 
DPA: documents de projectes d'rquitectura - - - - - - 2.737 0,03 1.907 0,02
 
Drassana: revista del Museu Marítim 6.257 0,16 6.959 0,17 6.193 0,17 13.387 0,13 9.168 0,12
 
DUODA. Estudis de la diferència sexual 22.984 0,57 19.624 0,49 14.522 0,40 36.687 0,36 41.751 0,53
 
Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam 72.869 1,82 57.612 1,44 43.382 1,20 94.848 0,94 116.039 1,46
 
e-artDocuments 2.406 0,06 5.404 0,13 2.891 0,08 191 0,00 2.262 0,03
 
Ebre 38: revista internacional de la Guerra Civil, 1936-1939 16.466 0,41 20.423 0,51 11.516 0,32 13.200 0,13 11.879 0,15
 
Educació i cultura: revista mallorquina de pedagogia 22.058 0,55 18.083 0,45 11.323 0,31 15.251 0,15 26.242 0,33
 
Educació i Història: revista d'història de l'educació 1.599 0,04 2.366 0,06 3.630 0,10 32.774 0,32 15.474 0,19
 
Educació química 979 0,02 1.734 0,04 1.145 0,03 9.515 0,09 3.036 0,04
 
Educació social: revista d'intervenció sòcioeducativa 15.379 0,38 70.739 1,77 87.026 2,41 116.925 1,16 128.615 1,62
 
Educar 48.258 1,20 95.814 2,39 82.896 2,29 52.943 0,52 142.956 1,80
 
Eines per a l'esquerra nacional 4.492 0,11 8.033 0,20 2.621 0,07 12.972 0,13 7.796 0,10
 
Eivissa 10.060 0,25 8.350 0,21 4.626 0,13 23.794 0,24 12.234 0,15
 
ELCVIA: Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis 1.061 0,03 909 0,02 2.916 0,08 5.450 0,05 4.799 0,06
 
eLearn Center Research Paper Series - - 78 0,00 125 0,00 1.317 0,01 851 0,01
 
Empúries: revista de món clàssic i antiguitat tardana 15.895 0,40 35.089 0,88 28.328 0,78 68.568 0,68 46.952 0,59
 
Endins: publicació d'espeleologia 24.018 0,60 23.988 0,60 11.778 0,33 21.723 0,21 19.391 0,24
 
Enrahonar: quaderns de filosofia 28.375 0,71 42.402 1,06 52.956 1,47 43.401 0,43 92.722 1,17
 
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra 99.120 2,47 114.608 2,86 114.926 3,18 91.335 0,90 146.419 1,84
 
Enseñanza de las ciencias sociales: revista de investigación 10.336 0,26 21.811 0,54 21.957 0,61 29.463 0,29 23.513 0,30
 
Enseñanza de las Ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas 279.439 6,98 181.308 4,53 94.176 2,61 148.889 1,47 304.053 3,83
 
Entremons: UPF Journal of World History - - - - 184 0,01 1.330 0,01 855 0,01
 
Erol, L': revista cultural del Berguedà 6.363 0,16 29.839 0,74 18.156 0,50 62.376 0,62 37.913 0,48
 
Espai Despuig 629 0,02 409 0,01 209 0,01 1.617 0,02 652 0,01
 
Espai, L': revista de recerca i divulgació 360 0,01 1.446 0,04 1.206 0,03 5.049 0,05 2.415 0,03
 
Espais: revista del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 15.116 0,38 13.418 0,33 6.919 0,19 21.347 0,21 12.498 0,16
 
Estrat crític: revista d'arqueologia - - - - 1.928 0,05 9.621 0,10 9.084 0,11
 
Estudi del Moble 1.666 0,04 1.698 0,04 1.554 0,04 3.631 0,04 2.033 0,03
 
Estudi General 19.882 0,50 21.491 0,54 15.489 0,43 17.371 0,17 13.029 0,16
 
Estudios de fonética experimental 3.859 0,10 16.190 0,40 16.126 0,45 18.229 0,18 28.879 0,36
 
Estudios de lingüística del español 179 0,00 826 0,02 1.103 0,03 12.420 0,12 11.355 0,14
 
Estudis altafullencs - - 4.053 0,10 3.584 0,10 9.974 0,10 8.808 0,11
 
Estudis d'història agrària 13.379 0,33 11.073 0,28 7.193 0,20 17.590 0,17 15.595 0,20
 
Estudis de Literatura Oral Popular = Studies in Oral Folk Literature - - - - - - - - 892 0,01
 
Estudis del Baix Empordà - - - - - - - - 14.227 0,18
 
Estudis escènics: quaderns de l'Institut del Teatre - - - - 1.762 0,05 9.753 0,10 12.796 0,16
 
Estudis Romànics 6.900 0,17 15.610 0,39 20.115 0,56 53.309 0,53 48.566 0,61
 
Ex novo: revista d'història i humanitats 4.591 0,11 5.792 0,14 3.223 0,09 7.172 0,07 10.799 0,14
 
Fòrum: temes d'història i d'arqueologia tarragonines 2.469 0,06 2.617 0,07 1.562 0,04 3.842 0,04 1.964 0,02
 
FairPlay - - - - - - 1.936 0,02 2.336 0,03
 
Faventia 30.845 0,77 24.633 0,61 18.768 0,52 52.252 0,52 34.556 0,43
 
Filmhistoria online - - 2.697 0,07 4.888 0,14 17.585 0,17 13.214 0,17
 
Finestrelles - - 4.496 0,11 2.700 0,07 10.831 0,11 8.531 0,11
 
Fonts: butlletí del Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell 4.601 0,11 4.762 0,12 3.695 0,10 27.451 0,27 9.059 0,11
 
Forma: revista d'estudis comparatius. Art, literatura, pensament 1.365 0,03 1.294 0,03 1.411 0,04 4.381 0,04 3.711 0,05
 
Formats: revista de comunicació audiovisual 1.597 0,04 857 0,02 3.223 0,09 8.797 0,09 18.544 0,23
 
Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria 18.819 0,47 14.629 0,37 7.953 0,22 30.523 0,30 25.663 0,32
 
Gazeta - - 55 0,00 346 0,01 1.888 0,02 769 0,01
 
Geo Crítica: cuadernos críticos de geografía humana 329 0,01 905 0,02 569 0,02 4.024 0,04 1.928 0,02
 
Geologica Acta 5.455 0,14 12.824 0,32 9.046 0,25 15.731 0,16 13.542 0,17
 
Gimbernat: revista catalana d'història de la medicina i de la ciència 37.094 0,93 31.357 0,78 26.231 0,73 48.423 0,48 52.756 0,66
 
GRAFO working papers - - - - 31 0,00 151 0,00 56 0,00
 
Grama y cal: revista insular de filología 5.458 0,14 3.970 0,10 1.436 0,04 2.119 0,02 1.145 0,01
 
Haidé. Estudis Maragallians. Butlletí de l'Arxiu Joan Maragall - - - - 110 0,00 1.608 0,02 1.515 0,02
 
Hipertext.net 1.099 0,03 542 0,01 693 0,02 5.298 0,05 11.753 0,15
 
HMiC: Història Moderna i Contemporànea 13.542 0,34 12.716 0,32 8.364 0,23 19.044 0,19 18.548 0,23
 
Ianua. Revista Philologica Romanica 594 0,01 560 0,01 449 0,01 2.474 0,02 704 0,01
 
Ide@sostenible: espacio de reflexión y comunicación en desarrollo sostenible 160 0,00 308 0,01 188 0,01 3.132 0,03 1.084 0,01
 
Identidades: territorio, cultura, patrimonio 78 0,00 155 0,00 116 0,00 1.540 0,02 1.330 0,02
 
IDP: revista d'Internet, dret i política 951 0,02 3.244 0,08 1.613 0,04 5.297 0,05 5.739 0,07
 
Illes i imperis 6.250 0,16 5.841 0,15 6.759 0,19 18.440 0,18 17.924 0,23
 
Imago temporis: medium Aevum - - 1.721 0,04 2.876 0,08 7.314 0,07 4.437 0,06
 
In vitro veritas - - - - - - - - 821 0,01
 
InDret 66.035 1,65 130.218 3,25 72.319 2,00 72.726 0,72 83.300 1,05
 
InnovIB. Recursos i Recerca Educativa de les Illes Balears - - - - - - - - 314 0,00
 
Instrumentation viewpoint 227 0,01 316 0,01 270 0,01 6.323 0,06 2.009 0,03
 
Intangible Capital 121 0,00 419 0,01 416 0,01 5.410 0,05 2.651 0,03
 
Inter Asia Papers 535 0,01 1.606 0,04 1.709 0,05 4.003 0,04 2.477 0,03
 
Interactive educational multimedia: IEM 551 0,01 7.099 0,18 5.524 0,15 8.937 0,09 9.221 0,12
 
International Journal of Competitive Intelligence, Strategic, Scientific and Technology Watch (SCI&WATCH) 585 0,01 1.127 0,03 439 0,01 1.263 0,01 746 0,01
 
Inventari del Patrimoni Arqueològic, Arquitectònic i Artístic de la Segarra - - - - - - - - 362 0,00
 
Item: revista de biblioteconomia i documentació 38.719 0,97 34.697 0,87 17.345 0,48 33.699 0,33 25.788 0,32
 
IUSLabor 38.793 0,97 29.415 0,73 4.214 0,12 7.463 0,07 7.089 0,09
 
JOTSE: Journal of technology and science education - - - - 31 0,00 863 0,01 187 0,00
 
Journal of accessibility and design for all - - - - 7 0,00 609 0,01 199 0,00
 
Journal of Catalan Intellectual History = Revista d'història de la filosofia catalana - - - - - - - - 700 0,01
 
Journal of Conflictology - - 185 0,00 646 0,02 2.791 0,03 2.079 0,03
 
Journal of Industrial Engineering and Management 86 0,00 178 0,00 347 0,01 5.841 0,06 2.641 0,03
 
Kataluna Esperantisto, llengua internacional i drets lingüístics - - - - - - 86 0,00 258 0,00
 
Lauro: revista del Museu de Granollers 11.608 0,29 11.611 0,29 7.041 0,19 20.433 0,20 19.538 0,25
 
Lectora: revista de dones i textualitat - - 7.889 0,20 3.808 0,11 18.101 0,18 40.518 0,51
 
Links & Letters 22.885 0,57 8.842 0,22 8.259 0,23 25.726 0,25 21.409 0,27
 
Locus Amoenus 14.968 0,37 19.896 0,50 7.800 0,22 13.850 0,14 23.171 0,29
 
LSC- Llengua, societat i comunicació 3.542 0,09 4.268 0,11 1.990 0,06 5.538 0,05 3.579 0,04
 
Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística 28.631 0,71 11.370 0,28 9.265 0,26 39.311 0,39 29.068 0,37
 
Llengua i literatura 4.452 0,11 11.821 0,29 12.654 0,35 30.201 0,30 28.210 0,35
 
Lletres de filosofia i humanitats - - - - 97 0,00 1.633 0,02 613 0,01
 
Llibre de la Festa Major de Torroella de Montgrí 1.943 0,05 9.747 0,24 4.923 0,14 25.585 0,25 21.999 0,28
 
Lligams. Una lectura interdisciplinària de la història - - 73 0,00 592 0,02 2.784 0,03 786 0,01
 
Maina 13.339 0,33 10.636 0,27 9.116 0,25 8.220 0,08 9.216 0,12
 
Manuscrits. Revista d'història moderna 29.454 0,74 34.565 0,86 27.095 0,75 28.335 0,28 40.190 0,51
 
Marges, Els: revista de llengua i literatura 26.324 0,66 35.732 0,89 24.949 0,69 61.589 0,61 52.807 0,66
 
Mascançà: revista d'estudis del Pla d'Urgell - - 630 0,02 1.216 0,03 2.890 0,03 3.394 0,04
 
Materia: revista d'art 9.695 0,24 9.686 0,24 6.673 0,18 9.477 0,09 13.039 0,16
 
Materials del Baix Llobregat 1.388 0,03 5.242 0,13 3.678 0,10 15.627 0,15 8.779 0,11
 
Mathware & soft computing 175 0,00 295 0,01 824 0,02 8.671 0,09 2.947 0,04
 
Mayurqa 28.686 0,72 28.853 0,72 24.857 0,69 27.278 0,27 31.739 0,40
 
Medievalia - - - - - - - - 10.007 0,13
 
Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 6.797 0,17 15.307 0,38 9.332 0,26 15.870 0,16 20.243 0,25
 
Millars: Espai i història 12.763 0,32 10.972 0,27 9.457 0,26 14.863 0,15 44.994 0,57
 
Millars: geografia i història 2.580 0,06 1.804 0,04 1.320 0,04 3.372 0,03 1.448 0,02
 
Millars: revista del Colegio Universitario de Castellón de la Plana 2.785 0,07 5.095 0,13 2.395 0,07 3.671 0,04 1.479 0,02
 
Mirmanda: revista de cultura - - - - 1.170 0,03 3.110 0,03 1.229 0,02
 
Miscel·lània cerverina 7.155 0,18 6.676 0,17 5.066 0,14 10.261 0,10 8.268 0,10
 
Miscel·lània d'estudis santjustencs 2.625 0,07 3.053 0,08 1.953 0,05 5.701 0,06 5.241 0,07
 
Miscel·lània del Centre d'Estudis Comarcal de la Ribera d'Ebre - - 425 0,01 2.827 0,08 8.524 0,08 5.693 0,07
 
Miscel·lània litúrgica catalana 2.178 0,05 3.066 0,08 2.490 0,07 9.369 0,09 5.476 0,07
 
Miscel·lània penedesenca 25.462 0,64 24.141 0,60 13.827 0,38 20.895 0,21 26.407 0,33
 
Miscel·lània Zoològica 42.586 1,06 35.406 0,88 26.440 0,73 44.088 0,44 28.180 0,35
 
Miscellanea Aqualatensia 12.971 0,32 10.300 0,26 5.482 0,15 12.046 0,12 9.497 0,12
 
Monografies de Prehistòria i Arqueologia Castellonenques - - - - - - 1.485 0,01 635 0,01
 
Monografies del CEV - - - - - - - - 160 0,00
 
Monografies del Museu de Ciències Naturals 4.762 0,12 3.365 0,08 922 0,03 4.767 0,05 1.398 0,02
 
Mot so razo - - - - 294 0,01 3.841 0,04 1.735 0,02
 
Movimiento humano - - 40 0,00 281 0,01 3.007 0,03 2.468 0,03
 
Nemus. Revista de l'Ateneu de Natura - - - - - - 409 0,00 293 0,00
 
Notes 11.509 0,29 9.479 0,24 8.768 0,24 30.773 0,30 18.140 0,23
 
Noubiaix: revista de la FEEMCAT i la SCM - - - - 89 0,00 710 0,01 685 0,01
 
Obra digital: e-monografies en l'àmbit de la comunicació digital - - - - 82 0,00 1.464 0,01 736 0,01
 
Observar 173 0,00 2.023 0,05 1.531 0,04 2.957 0,03 5.084 0,06
 
Omnis Cellula - - - - - - - - 1.704 0,02
 
On the w@terfront - - 6.025 0,15 7.159 0,20 15.791 0,16 21.813 0,27
 
Ontology studies - - 550 0,01 1.893 0,05 3.097 0,03 6.099 0,08
 
Oráfrica: revista de oralidad africana 13.561 0,34 9.162 0,23 4.478 0,12 5.004 0,05 22.848 0,29
 
Ordit, L': l'anuari del CREM - - 777 0,02 488 0,01 2.549 0,03 975 0,01
 
Orsis: organismes i sistemes 15.999 0,40 12.176 0,30 10.454 0,29 21.414 0,21 15.536 0,20
 
Oxímora: revista internacional d'Ètica i Política - - - - - - 906 0,01 841 0,01
 
P3T. Journal of Public Policies and Territory - - - - 18 0,00 2.311 0,02 715 0,01
 
Papers de la Càtedra Unesco 86 0,00 43 0,00 90 0,00 782 0,01 155 0,00
 
Papers del Montgrí 6.029 0,15 5.425 0,14 2.772 0,08 9.308 0,09 6.164 0,08
 
Papers: Regió Metropolitana de Barcelona: Territori, estratègies, planejament 7.192 0,18 8.363 0,21 5.083 0,14 11.161 0,11 7.329 0,09
 
Papers. Revista de sociologia 86.178 2,15 150.154 3,75 91.717 2,54 101.316 1,00 253.971 3,20
 
Paradigmes: economia productiva i coneixement - - 5.558 0,14 4.245 0,12 11.824 0,12 10.816 0,14
 
Pedagogia i Treball Social: revista de ciències socials aplicades - - 115 0,00 352 0,01 1.117 0,01 631 0,01
 
Pedralbes: revista d'història moderna 46.673 1,17 49.100 1,23 36.987 1,02 61.181 0,61 48.803 0,61
 
Perifèria: revista de recerca i formació en antropologia 13.086 0,33 11.130 0,28 3.507 0,10 8.164 0,08 9.660 0,12
 
Periodística: revista acadèmica 843 0,02 1.346 0,03 1.609 0,04 10.662 0,11 3.889 0,05
 
Perspectivas Urbanas 193 0,00 261 0,01 256 0,01 2.613 0,03 950 0,01
 
Perspectives territorials 2.191 0,05 1.786 0,04 1.102 0,03 2.814 0,03 947 0,01
 
Plecs d'història local - - - - - - - - 4.266 0,05
 
Podall - - - - - - - - 612 0,01
 
Ponències 6.189 0,15 5.890 0,15 2.195 0,06 15.079 0,15 27.142 0,34
 
Publicacions de la Secció de Matemàtiques 6.731 0,17 3.961 0,10 2.387 0,07 11.586 0,11 4.447 0,06
 
Publicacions Matemàtiques 10.880 0,27 10.826 0,27 10.397 0,29 26.455 0,26 13.770 0,17
 
Pyrenae 15.152 0,38 47.210 1,18 33.028 0,91 48.239 0,48 46.595 0,59
 
Qüestiió: quaderns d'estadística i investigació operativa 17.206 0,43 16.375 0,41 4.300 0,12 15.648 0,15 6.769 0,09
 
Quadern de Prehistòria Catalana 82 0,00 310 0,01 496 0,01 2.288 0,02 650 0,01
 
Quadern de treball 653 0,02 1.384 0,03 929 0,03 5.998 0,06 2.790 0,04
 
Quaderns agraris 2.204 0,06 2.113 0,05 1.813 0,05 23.080 0,23 3.547 0,04
 
Quaderns d'arquitectura i urbanisme - - 7.645 0,19 21.477 0,59 129.396 1,28 65.183 0,82
 
Quaderns d'avaluació 5.015 0,13 3.040 0,08 660 0,02 2.498 0,02 1.051 0,01
 
Quaderns d'estudi - - 1.826 0,05 721 0,02 6.680 0,07 3.162 0,04
 
Quaderns d'història de l'enginyeria 254 0,01 306 0,01 347 0,01 5.641 0,06 1.507 0,02
 
Quaderns d'història tarraconense 6.479 0,16 5.355 0,13 3.007 0,08 6.069 0,06 4.402 0,06
 
Quaderns d'intel·ligència competitiva, vigilància estratègica, científica i tecnològica (QUIC&VECT) 137 0,00 335 0,01 238 0,01 1.178 0,01 205 0,00
 
Quaderns d'Italià 45.473 1,14 33.635 0,84 33.973 0,94 16.939 0,17 27.639 0,35
 
Quaderns de El Pregoner d'Urgell - - 3.690 0,09 1.831 0,05 4.730 0,05 5.346 0,07
 
Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia 16.491 0,41 20.774 0,52 17.624 0,49 19.274 0,19 27.768 0,35
 
Quaderns de la Fundació Dr. Antoni Esteve - - - - 2.169 0,06 7.934 0,08 18.881 0,24
 
Quaderns de la Selva 12.124 0,30 13.077 0,33 10.931 0,30 19.106 0,19 19.112 0,24
 
Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló - - - - - - 6.510 0,06 1.690 0,02
 
Quaderns de psicologia. International journal of psychology 5.216 0,13 18.739 0,47 10.844 0,30 17.686 0,17 21.100 0,27
 
Quaderns de Vilaniu 17.557 0,44 19.855 0,50 14.758 0,41 24.198 0,24 15.415 0,19
 
Quaderns del Museu Episcopal de Vic 2.951 0,07 3.409 0,09 1.391 0,04 3.958 0,04 2.128 0,03
 
Quaderns-e de l'Institut Català d'Antropologia 9.193 0,23 7.067 0,18 4.801 0,13 13.149 0,13 14.130 0,18
 
Quaderns: revista de traducció 20.233 0,51 28.368 0,71 11.986 0,33 43.830 0,43 31.033 0,39
 
Quark 14.712 0,37 10.001 0,25 5.459 0,15 15.577 0,15 10.555 0,13
 
Raïls 6.032 0,15 5.178 0,13 4.011 0,11 9.720 0,10 8.795 0,11
 
Ramon Llull Journal of Applied Ethics - - - - - - - - 553 0,01
 
Reboll: butlletí del Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà - - 1.165 0,03 1.720 0,05 14.792 0,15 2.996 0,04
 
Recerca 5.621 0,14 4.979 0,12 3.942 0,11 8.095 0,08 7.508 0,09
 
Recerca Musicològica 7.332 0,18 6.741 0,17 5.254 0,15 19.508 0,19 12.420 0,16
 
Recerca: revista de pensament i anàlisi 10.730 0,27 9.603 0,24 3.873 0,11 8.027 0,08 11.601 0,15
 
Recerques del Museu d'Alcoi 10.407 0,26 14.865 0,37 13.970 0,39 16.514 0,16 17.168 0,22
 
Recerques: història, economia, cultura 4.146 0,10 18.558 0,46 18.934 0,52 33.240 0,33 28.220 0,36
 
Recull (Associació Cultural Alt Gaià) - - 440 0,01 593 0,02 740 0,01 620 0,01
 
Recull (Associació Cultural Baixa Segarra) - - 571 0,01 1.203 0,03 4.909 0,05 1.548 0,02
 
Recull de treballs 3.682 0,09 3.280 0,08 1.902 0,05 5.927 0,06 3.596 0,05
 
Redes: revista hispana para el análisis de redes sociales 1.732 0,04 3.571 0,09 3.266 0,09 12.878 0,13 16.598 0,21
 
Reduccions 17.974 0,45 24.048 0,60 12.243 0,34 37.923 0,38 27.845 0,35
 
REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació 11.153 0,28 10.280 0,26 7.224 0,20 11.287 0,11 12.035 0,15
 
Rella, La 4.212 0,11 4.638 0,12 5.111 0,14 11.263 0,11 8.454 0,11
 
Resclosa, La 4.516 0,11 4.839 0,12 4.727 0,13 6.864 0,07 4.898 0,06
 
Revibec: Revista iberoamericana de economía ecológica 11.363 0,28 11.457 0,29 3.268 0,09 11.740 0,12 9.290 0,12
 
Revista Borja. Revista de l'Institut Internacional d'Estudis Borgians 1.772 0,04 2.669 0,07 1.951 0,05 5.405 0,05 3.625 0,05
 
Revista Catalana d'Ornitologia 875 0,02 1.100 0,03 3.866 0,11 6.168 0,06 4.080 0,05
 
Revista Catalana de Dret Ambiental - - - - - - - - 1.139 0,01
 
Revista catalana de dret públic - - - - - - 2.387 0,02 2.350 0,03
 
Revista Catalana de Dret Privat 2.153 0,05 1.867 0,05 2.443 0,07 4.245 0,04 4.157 0,05
 
Revista Catalana de Geografia 4.424 0,11 3.436 0,09 2.272 0,06 11.194 0,11 6.430 0,08
 
Revista Catalana de Micologia - - - - - - - - 4.354 0,05
 
Revista Catalana de Musicologia 376 0,01 580 0,01 644 0,02 3.926 0,04 863 0,01
 
Revista Catalana de Pedagogia 1.347 0,03 1.727 0,04 2.595 0,07 11.609 0,11 5.251 0,07
 
Revista Catalana de Seguretat Pública 25.866 0,65 43.547 1,09 31.162 0,86 35.622 0,35 46.124 0,58
 
Revista Catalana de Sociologia 1.687 0,04 2.007 0,05 2.944 0,08 55.216 0,55 8.500 0,11
 
Revista Catalana de Teologia 26.673 0,67 31.356 0,78 19.553 0,54 31.790 0,31 29.140 0,37
 
Revista CIDOB d'afers internacionals 79.299 1,98 90.030 2,25 62.944 1,74 179.712 1,78 135.441 1,70
 
Revista d'arqueologia de Ponent - - - - 4.176 0,12 15.026 0,15 12.444 0,16
 
Revista d'Ensenyament de la Psicologia: Teoria i Experiència (REPTE) 777 0,02 1.576 0,04 875 0,02 1.720 0,02 791 0,01
 
Revista d'estudis autonòmics i federals - - - - 2.473 0,07 7.356 0,07 8.744 0,11
 
Revista d'etnologia de Catalunya 29.494 0,74 30.247 0,75 22.988 0,64 52.687 0,52 35.611 0,45
 
Revista d'Innovació Docent Universitària 135 0,00 1.985 0,05 1.457 0,04 1.192 0,01 4.360 0,05
 
Revista de bioética y derecho 8.118 0,20 8.050 0,20 3.058 0,08 15.507 0,15 7.378 0,09
 
Revista de Dret Històric Català 1.420 0,04 1.389 0,03 2.869 0,08 16.908 0,17 4.924 0,06
 
Revista de educación y derecho - - - - 203 0,01 3.362 0,03 2.006 0,03
 
Revista de Estudios Globales y Arte Contemporáneo - - - - - - 86 0,00 363 0,00
 
Revista de física 966 0,02 1.737 0,04 2.017 0,06 80.919 0,80 4.629 0,06
 
Revista de geografia 43.104 1,08 39.890 1,00 28.105 0,78 26.114 0,26 83.010 1,04
 
Revista de Girona 93.384 2,33 88.932 2,22 86.080 2,38 269.860 2,67 137.096 1,73
 
Revista de Historia Industrial 41.577 1,04 58.755 1,47 48.709 1,35 57.080 0,56 157.127 1,98
 
Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona 20.297 0,51 24.465 0,61 6.784 0,19 7.927 0,08 13.871 0,17
 
Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 15.983 0,40 12.416 0,31 7.144 0,20 19.414 0,19 11.325 0,14
 
Revista de la Societat Catalana de Química 1.063 0,03 837 0,02 1.342 0,04 4.071 0,04 1.976 0,02
 
Revista de Llengua i Dret - - - - - - 2.033 0,02 1.292 0,02
 
Revista de Tecnologia 107 0,00 114 0,00 168 0,00 1.054 0,01 565 0,01
 
Revista del Centre de Lectura de Reus 12.860 0,32 27.374 0,68 23.395 0,65 123.334 1,22 37.180 0,47
 
Revista Iberoamericana de Urbanismo - - - - - - - - 333 0,00
 
Revista Internacional de Lenguas Extranjeras = International Journal of Foreign Languages - - - - - - 13 0,00 161 0,00
 
Revista internacional de métodos numéricos para cálculo y diseño en ingeniería 21.686 0,54 8.281 0,21 9.707 0,27 14.775 0,15 18.181 0,23
 
Revista Internacional de Organizaciones = International Journal of Organizations - - - - - - - - 439 0,01
 
Revista Internacional de sostenibilidad, tecnología y humanismo 115 0,00 267 0,01 286 0,01 2.629 0,03 1.118 0,01
 
Ripacurtia 3.383 0,08 2.880 0,07 2.702 0,07 3.676 0,04 2.257 0,03
 
Rubricatum: revista del Museu de Gavà 745 0,02 1.746 0,04 1.463 0,04 6.902 0,07 8.804 0,11
 
RUSC: revista de universidad y sociedad del conocimiento 13.981 0,35 8.713 0,22 6.371 0,18 18.034 0,18 39.377 0,50
 
RUTA: revista universitària de treballs acadèmics 2.259 0,06 2.212 0,06 1.570 0,04 3.316 0,03 2.926 0,04
 
Sarrià: Revista d'investigació i assaig de la Marina Baixa - - - - - - - - 440 0,01
 
Scientia gerundensis 19.589 0,49 15.241 0,38 12.604 0,35 11.896 0,12 10.389 0,13
 
Scripta Nova: Revista electrónica de geografía y ciencias sociales 12.081 0,30 18.743 0,47 12.831 0,36 57.193 0,57 20.856 0,26
 
Scriptura 25.524 0,64 25.794 0,64 21.474 0,59 18.907 0,19 43.031 0,54
 
Segell 454 0,01 516 0,01 370 0,01 4.530 0,04 1.520 0,02
 
Segle XX, revista catalana d'història - - - - - - - - 696 0,01
 
Senienc, Lo. Memòria, natura i llengua 2.934 0,07 2.466 0,06 1.233 0,03 4.128 0,04 3.361 0,04
 
Sessió Conjunta d'Entomologia 2.332 0,06 2.849 0,07 2.525 0,07 13.751 0,14 4.466 0,06
 
Sessió d'Estudis Mataronins 15.469 0,39 12.996 0,32 7.577 0,21 29.789 0,29 41.863 0,53
 
Singladures: Revista d'història i patrimoni cultural de Vilassar de Mar i el Maresme - - 3.526 0,09 1.229 0,03 2.334 0,02 4.715 0,06
 
Sintagma: revista de lingüística 3.059 0,08 4.056 0,10 2.020 0,06 6.715 0,07 5.284 0,07
 
Sonograma Magazine - - - - 958 0,03 7.588 0,08 2.194 0,03
 
SORT (Statistics and Operations Research Transactions) 1.245 0,03 949 0,02 1.299 0,04 4.930 0,05 3.017 0,04
 
Sostenible? 218 0,01 243 0,01 251 0,01 5.226 0,05 1.612 0,02
 
Sot de l'Aubó, El - - 2.469 0,06 4.378 0,12 13.817 0,14 9.812 0,12
 
Studia aurea: revista de literatura española y teoría literaria del Renacimiento y Siglo de Oro 379 0,01 1.225 0,03 369 0,01 1.912 0,02 1.597 0,02
 
Suhayl. International Journal for the History of the Exact and Natural Sciences in Islamic Civilisation 286 0,01 1.906 0,05 2.486 0,07 5.910 0,06 7.957 0,10
 
Suports: revista catalana d'educació especial i atenció a la diversitat 21.098 0,53 17.571 0,44 11.802 0,33 15.695 0,16 16.095 0,20
 
SVMMA. Revista de Cultures Medievals - - - - - - 40 0,00 224 0,00
 
Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc 234 0,01 3.363 0,08 2.746 0,08 7.374 0,07 9.238 0,12
 
Tamid 570 0,01 944 0,02 1.613 0,04 2.160 0,02 1.972 0,02
 
Taula: quaderns de pensament 21.972 0,55 20.037 0,50 11.151 0,31 15.648 0,15 44.010 0,55
 
TECA. Tecnologia i Ciència dels Aliments 604 0,02 1.297 0,03 1.165 0,03 32.401 0,32 2.651 0,03
 
Temes de disseny 10.301 0,26 10.805 0,27 11.132 0,31 28.228 0,28 51.871 0,65
 
Temps d'Educacio 23.858 0,60 35.916 0,90 26.415 0,73 41.693 0,41 53.690 0,68
 
Terme 8.454 0,21 11.367 0,28 12.271 0,34 16.668 0,16 15.632 0,20
 
Terminàlia 57 0,00 497 0,01 800 0,02 5.953 0,06 2.161 0,03
 
Territoris: revista del Departament de Ciències de la Terra 7.359 0,18 6.681 0,17 6.039 0,17 6.348 0,06 8.469 0,11
 
Textos de docència Obsei - - 1.145 0,03 551 0,02 1.010 0,01 602 0,01
 
Tiempos de América: revista de historia, cultura y territorio 13.100 0,33 8.705 0,22 5.738 0,16 10.477 0,10 16.284 0,20
 
Trípodos.com: revista digital de comunicació 10.328 0,26 17.332 0,43 14.987 0,41 18.648 0,18 25.990 0,33
 
Tradumàtica: traducció i tecnologies de la informació i la comunicació 2.371 0,06 4.361 0,11 2.874 0,08 8.346 0,08 8.131 0,10
 
Transfer: revista electrónica sobre traducción e interculturalidad 738 0,02 3.541 0,09 1.483 0,04 4.322 0,04 10.423 0,13
 
Treballs d'Arqueologia 5.464 0,14 8.768 0,22 6.743 0,19 10.288 0,10 11.886 0,15
 
Treballs de Comunicació 417 0,01 628 0,02 908 0,03 13.340 0,13 3.834 0,05
 
Treballs de Física 48 0,00 70 0,00 126 0,00 1.018 0,01 265 0,00
 
Treballs de geografia 5.463 0,14 5.358 0,13 3.278 0,09 5.147 0,05 5.025 0,06
 
Treballs de la Societat Catalana de Biologia 5.175 0,13 9.271 0,23 4.658 0,13 815.762 8,07 11.193 0,14
 
Treballs de la Societat Catalana de Geografia 10.361 0,26 13.537 0,34 13.762 0,38 224.489 2,22 37.765 0,48
 
Treballs de sociolingüística catalana 5.570 0,14 3.084 0,08 3.750 0,10 29.310 0,29 5.709 0,07
 
Treballs del Museu de Geologia de Barcelona 9.748 0,24 8.766 0,22 4.689 0,13 5.200 0,05 6.011 0,08
 
Treballs del Museu de Zoologia 1.149 0,03 895 0,02 407 0,01 631 0,01 777 0,01
 
Ull crític, L' - - 7.074 0,18 6.359 0,18 7.607 0,08 11.586 0,15
 
UOC Papers: revista sobre la societat del coneixement 871 0,02 1.716 0,04 794 0,02 5.113 0,05 2.537 0,03
 
UR: urbanismo 303 0,01 527 0,01 265 0,01 2.517 0,02 791 0,01
 
Urtx: revista cultural de l'Urgell 6.241 0,16 18.676 0,47 12.058 0,33 20.780 0,21 22.168 0,28
 
ViOli, Lo 1.275 0,03 1.127 0,03 783 0,02 4.583 0,05 2.310 0,03
 
Visions de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona - - - - 231 0,01 2.419 0,02 1.354 0,02
 
Xàbiga. Revista del museu de Xàbia - - - - - - 381 0,00 258 0,00
 


Coordinació

Patrocini