Diaris. Premsa. Periodisme. Ciències de la informació

Diaris. Premsa. Periodisme. Ciències de la informació

1130-183X | 2013-9985 Periodística: revista acadèmica

2462-4888 RUTA Comunicación

0212-0445 | 2385-3492 Erol, L': revista cultural del Berguedà

1133-0325 | 2385-3158 Butlletí del Centre d'Estudis Alcoverencs

1134-0274 | 2013-9977 Gazeta

2385-5053 | 2385-5061 Quaderns de la Fundació Dr. Antoni Esteve

1135-1039 | 2462-358X Annals del Periodisme Català (Internet)

2014-6752 Communication Papers

1135-1047 | 2565-1099 Capçalera