Qüestions generals de la lingüística i la literatura. Filologia

Qüestions generals de la lingüística i la literatura. Filologia

0211-8572 | 2013-9500 Estudis Romànics

0210-7570 | 2014-850X Faventia

0213-6643 | 2013-9519 Ítaca: quaderns catalans de cultura clàssica

1133-7397 | 2385-5029 Links & Letters

0211-0784 | 2013-9136 Treballs de sociolingüística catalana

1697-5928 LSC– Llengua, societat i comunicació

1697-6770 | 2339-9813 Beceroles: lletres de llengua i literatura

1616-413X Ianua: revista philologica romanica

0214-9141 | 2013-6455 Sintagma: revista de lingüística

0211-593X | 2386-706X Affar

0213-0971 | 2386-7132 Caligrama: revista insular de Filología

1136-0496 | 2386-7140 Grama y cal: revista insular de Filología

1139-8213 | 1697-1612 Bells: Barcelona English language and literature studies

0210-0452 | 2339-8256 Marges, Els: revista de llengua i literatura

1575-5533 | 2385-3573 Estudios de fonética experimental

1577-7596 | 2386-7116 Cabdells: revista d'investigació de l'Associació Cultural Centelles i Riusech

2013-2247 Dialectologia: revista electrònica

2013-6285 | 2014-5969 Sot de l'Aubó, El

2014-8364 | 2014-8372 Kataluna Esperantisto, llengua internacional i drets lingüístics

0210-4032 | 2385-3069 Boletín del Instituto de Estudios Helénicos

2014-4644 Anuari TRILCAT