Belles arts

Belles arts

1135-9722 | 2014-8798 Locus Amoenus

1130-1708 | 2385-4480 Quaderns de la Selva

1886-4791 | 2385-4642 Resclosa, La

1695-5951 Artnodes: revista d'art, ciència i tecnologia

1579-2641 | 2385-3387 Matèria: revista d'art

0211-0768 | 2385-3379 D'art

1133-6455 | 2014-6795 Butlletí del Museu Nacional d'Art de Catalunya

1132-9823 | 2340-4809 Millars: espai i història

0213-2443 | 2340-4817 Millars: geografia i història

2013-0384 | 2013-7400 Quaderns del Museu Episcopal de Vic

1575-5045 | 2014-9107 Aurora: papeles del Seminario María Zambrano

2013-6277 e-artDocuments

1988-5105 Observar

2014-0320 | 2014-4873 Llibre de la Festa Major de Torroella de Montgrí

0212-6168 | 2385-3131 Butlletí de la Biblioteca Museu Balaguer

1139-7365 On the w@terfront

1133-0341 | 2340-3802 Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi

0212-3819 | 2385-362X Estudis escènics: quaderns de l'Institut del Teatre

1136-7865 | 2014 -2048 Kesse: butlletí del Cercle d'Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver

1130-4073 | 2386-7353 Xàbiga. Revista del museu de Xàbia

2013-6242 Revista Iberoamericana de Urbanismo

2013-8652 Revista de Estudios Globales y Arte Contemporáneo

1139-028X | 1139-028X Datatèxtil

2385-5711 | 2385-572X Inventari del Patrimoni Arqueològic, Arquitectònic i Artístic de la Segarra

2339-7691 | 2014-1912 Acta Artis: Estudis d'Art Modern

2014-9786 | 2014-9794 Carrer dels Arbres. Revista anuari del Museu de Badalona

1579-3613 | 2462-3326 UNICUM

2386-8295 Magnificat Cultura i Literatura Medievals

2014-5667 | 2014-5675 Emblecat, revista de l’Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i societat

2385-7269 | 2385-5355 Dante e l’Arte

0213-5949 | 2053-339X Catalan Review

2462-5892 Inmaterial. Diseño, Arte y Sociedad

2462-7291 Nuevas de Indias. Anuario del CEAC