Ciència i coneixement. Investigació. Cultura. Humanitats

Ciència i coneixement. Investigació. Cultura. Humanitats

1696-7380 | 1696-8212 Coneixement i societat

1575-6343 | 2013-410X Contributions to science

1130-4235 | 2340-4787 Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura: revista de recerca humanística i científica

0211-9722 | 2013-9314 Aplec de treballs

0210-5853 | 2014-1246 Ausa

2340-3241 | 2339-9864 Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona

0214-2430 | 2385-3417 Dovella

0210-7570 | 2014-850X Faventia

1699-8154 IDP: revista d'Internet, dret i política

2014-8453 | 2014-8461 Senienc, Lo: memòria, natura i llengua

0213-9499 | 2385-4251 Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona

0213-0319 | 2013-9780 Quaderns agraris

1132-919X | 2013-8989 Revista del Centre de Lectura de Reus

1696-8530 | 2386-7280 Ripacurtia

1885-1541 UOC Papers: revista sobre la societat del coneixement

0211-6030 | 2385-3565 Estudi General

0213-6228 | 2339-9937 Annals de l'Institut d'Estudis Gironins

1135-8521 | 2385-4545 Quark

1136-3711 | 2339-9775 Ars Brevis

0010-8235 | 2255-2855 CONVIVIUM

0213-7534 | 2385-4995 Catalònia

1136-0267 | 2014-8291 Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos

0211-5557 | 2385-4472 Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia

1130-7803 | 2385-3476 Eivissa

0301-8296 | 2386-7124 Mayurqa

1988-2963 1611: revista de historia de la traducción

2013-7761 Forma: revista d'estudis comparatius. Art, literatura, pensament

0212-0445 | 2385-3492 Erol, L': revista cultural del Berguedà

1139-0158 | 1699-7468 Cercles: revista d'història cultural

1576-9372 | 2013-620X Suhayl. International Journal for the History of the Exact and Natural Sciences in Islamic Civilisation

1137-0378 | 2339-9716 Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès

1133-0325 | 2385-3158 Butlletí del Centre d'Estudis Alcoverencs

0214-8757 | 2014-0983 Apunts. Educació física i esports

1577-4015 | 2014-0983 Apunts. Educación física y deportes

1957-0201 | 2462-3156 Mirmanda: revista de cultura

1989-1938 Sonograma Magazine

2385-5053 | 2385-5061 Quaderns de la Fundació Dr. Antoni Esteve

1575-5568 | 2385-4359 Mot so razo

2013-5122 | 2013-5122 Lletres de filosofia i humanitats

1697-2694 | 2386-3803 Nemus. Revista de l'Ateneu de Natura

2014-6957 Podall

2385-4901 APSalut

2341-233X Asiadémica : revista universitaria de estudios sobre Asia Oriental

2462-3903 | 2462-3911 Llibre de Tona

2385-7005 MUSAS. Revista de Investigación en Mujer, Salud y Sociedad

2171-3731 | 2462-6457 Her&Mus. Heritage & Museography