Generalitats

Generalitats

1695-6885 | 2014-9719 Catalan Journal of Linguistics

2014-4539 | 1578-8946 Athenea digital

0211-2175 | 2340-5236 Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura

1575-2275 Digithum

1137-0238 | 1885-4656 Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona

0211-819X | 2014-8801 Educar

1577-5097 ELCVIA: electronic letters on computer vision and image analysis

0212-4521 | 2174-6486 Enseñanza de las Ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas

2385-4626 | 1579-0185 Redes: revista hispana para el análisis de redes sociales

1696-2281 | 2013-8830 SORT- Statistics and Operations Research Transactions

0213-5930 | 2385-4758 Scientia gerundensis

1699-2938 IUSLABOR

0210-7597 | 2340-5023 Acta Botanica Barcinonensia

1575-0698 | 2385-4219 Illes i imperis

0211-9536 | 2340-7948 Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam

1132-8231 | 2340-4795 Asparkía: investigació feminista

1697-7750 | 2340-4981 Cultura, lenguaje y representación: revista de estudios culturales de la Universitat Jaume I

1139-1219 | 2340-4930 Dossiers feministes

1130-6149 | 2254-4135 Recerca: revista de pensament i anàlisi

2013-2255 REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació

2014-1319 | 2013-2298 Revista d'Innovació Docent Universitària

2013-0864 (con)textos: revista d'antropologia i investigació social

2339-6954 Educació social. Revista d'intervenció socioeducativa

2254-8254 | 2385-443X Quadern de treball

2462-4888 RUTA Comunicación

1699-1826 | 2385-3638 Ex novo: revista d'història i humanitats

2462-6813 | 1988-1088 Studia aurea: revista de literatura española y teoría literaria del Renacimiento y Siglo de Oro

2254-1934 | 2385-4421 Butlletí de l'Associació Arqueològica de Girona

2385-4448 | 2385-4456 Quadern de Prehistòria Catalana

0212-6168 | 2385-3131 Butlletí de la Biblioteca Museu Balaguer

0210-5306 | 2385-3581 Estudis altafullencs

2013-9462 | 2014-4814 Mascançà: revista d'estudis del Pla d'Urgell

0214-8188 | 2386-7159 Caplletra. Revista Internacional de Filologia

2385-5053 | 2385-5061 Quaderns de la Fundació Dr. Antoni Esteve

1136-7865 | 2014 -2048 Kesse: butlletí del Cercle d'Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver

2014-5993 Grafo Working Papers

2014-9255 FairPlay, Revista de Filosofia, Ética y Derecho del Deporte

2014-7708 Oxímora: revista internacional d’Ètica i Política

2014-8429 divÈrsia

2014-1130 Mitologías hoy

2014-5748 Rubrica contemporanea

1136-5773 | 2014-8860 Anuario Lope de Vega

2339-7500 | 2014-9298 grafica

2014-7910 Brumal. Revista de Investigación sobre lo Fantástico = Research Journal on the fantastic

2014-9786 | 2014-9794 Carrer dels Arbres. Revista anuari del Museu de Badalona

2462-6732 | 2462-6740 Anuario CIDOB de la Inmigración

2341-1465 Law, Ethics and Philosophy

2339-8523 Indi@logs. Spanish Journal of India Studies

2386-8295 Magnificat Cultura i Literatura Medievals

2385-4138 Isogloss : a journal on variation of Romance and Iberian languages

2462-5035 Artes del ensayo. Revista internacional sobre el ensayo hispánico

2171-3731 | 2462-6457 Her&Mus. Heritage & Museography