Generalitats

Generalitats

0211-2175 | 2340-5236 Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura

1885-4656 Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona

1577-5097 ELCVIA: electronic letters on computer vision and image analysis

0212-4521 | 2174-6486 Enseñanza de las Ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas

2385-4626 | 1579-0185 Redes: revista hispana para el análisis de redes sociales

1696-2281 | 2013-8830 SORT- Statistics and Operations Research Transactions

0213-5930 | 2385-4758 Scientia gerundensis

1699-2938 IUSLABOR

1695-5498 Hipertext.net

0210-7597 | 2340-5023 Acta Botanica Barcinonensia

1575-0698 Illes i imperis

2014-1319 | 2013-2298 Revista d'Innovació Docent Universitària

2339-6954 Educació social. Revista d'intervenció sòcioeducativa

b44167878 Quadern de treball

1699-1826 | 2385-3638 Ex novo: revista d'història i humanitats

b44167647 Butlletí de l'Associació Arqueològica de Girona

b44168032 Quadern de Prehistòria Catalana

2013-6196 Bellaterra: journal of teaching and learning language and literature

0212-6168 Butlletí de la Biblioteca Museu Balaguer

0210-5306 | 2385-3581 Estudis altafullencs

2013-9462 | 2014-4814 Mascançà: revista d'estudis del Pla d'Urgell

2385-5053 | 2385-5061 Quaderns de la Fundació Dr. Antoni Esteve

2014-9255 FairPlay, Revista de Filosofia, Ética y Derecho del Deporte

2014-7708 Oxímora: revista internacional d’Ètica i Política

2014-8429 divÈrsia

2014-1130 Mitologías hoy

2014-5748 Rubrica contemporanea

1136-5773 | 2014-8860 Anuario Lope de Vega