Detalls de l’autor/a

Simó, Núria

 • 2002: Núm.: 26 - ARTICLES
  Temps d'Educació
  El paper de l'educació matemàtica a l'aula : un repte per al segle XXI
  Resum  PDF
 • 2011: Núm.: 40 - ESTUDIS I RECERQUES
  Temps d'Educació
  L’acollida d’alumnat immigrat en el sistema educatiu a Catalunya: reflexions i propostes a partir de l’anàlisi del cas de Vic
  Resum  PDF
 • 2015: Núm.: 48 - ESTUDIS I RECERQUES
  Temps d'Educació
  Cohesió social i educació social en dues revistes pedagògiques: ‘Temps d’Educació’ i ‘Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa’ / Cohésion sociale et éducation sociale de deux revues pédagogiques : Temps d’Educació et Educació Social. Revista
  Resum  PDF