Detalls de l’autor/a

García-Aguilar, Núria

  • 2016: Núm.: 50 - ESTUDIS I RECERQUES
    Temps d'Educació
    Competències emocionals i eleccions ocupacionals. Implicacions per a l’orientació professional dels adolescents / Compétences émotionnelles et choix d’emploi. Implications pour l’orientation professionnelle des adolescents
    Resum  PDF