Detalls de l’autor/a

Gutiérrez Sanmartín, Melchor

 • Vol. 3, Núm. 101 (2010) - Pedagogia Esportiva
  Apunts. Educació física i esports
  Objectius i manifestació de valors socials i personals en l’esport juvenil segons esportistes, pares, entrenadors i gestors
  Resum  HTML
 • 2010: Núm.: 101 - Pedagogía Deportiva
  Apunts. Educación física y deportes
  Objetivos y manifestación de valores sociales y personales en el deporte juvenil según deportistas, padres, entrenadores y gestores
  Resum  HTML
 • Vol. 4, Núm. 86 (2006) - Ciències Humanes i Socials
  Apunts. Educació física i esports
  Orientacions cap a l’esportivitat dels alumnes d’educació física
  Resum  PDF
 • Vol. 4, Núm. 86 (2006) - Ciencias Humanas y Sociales
  Apunts. Educación física y deportes
  Orientaciones hacia la deportividad de los alumnos de educación física
  Resum  PDF
 • Vol. 2, Núm. 76 (2004) - Ciències aplicades a l'activitat física i l'esport (Fòrum Cagigal)
  Apunts. Educació física i esports
  Motius de pràctica fisicoesportiva segons l’edat i el gènere en una mostra d’universitaris
  Resum  PDF
 • Vol. 2, Núm. 76 (2004) - Ciencias aplicadas a la actividad física y el deporte (Foro Cagigal)
  Apunts. Educación física y deportes
  Motivos de práctica físico-deportiva según la edad y el género en una muestra de universitarios
  Resum  PDF
 • Vol. 3, Núm. 57 (1999) - Gestió Esportiva, Lleure actiu i Turisme
  Apunts. Educació física i esports
  La gestió de les instal·lacions aquàtiques cobertes
  Resum  PDF
 • Vol. 3, Núm. 57 (1999) - Gestión Deportiva, Ocio activo y Turismo
  Apunts. Educación física y deportes
  La gestión de las instalaciones acuáticas cubiertas
  Resum  PDF
 • Vol. 1, Núm. 51 (1998) - Ciencias Humanas y Sociales
  Apunts. Educación física y deportes
  Desarrollo de valores en la educación física y el deporte
  Resum  PDF
 • Vol. 1, Núm. 51 (1998) - Ciències Humanes i Socials
  Apunts. Educació física i esports
  Desenvolupament de valors en l'educació física i l'esport
  Resum  PDF