Detalls de l’autor/a

Quintana, Josep

 • 2003: Núm.: 25 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  Cronologia de la desaparició de Myotragus Balearicus Bate 1909 a Menorca
  Resum  PDF
 • 2004: Núm.: 26 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  Descripció dels rastres i les petjades d'Hypnomis Bate, 1918 (Mammalia: Gliridae) de la Cova de sa Duna (Alaior, Menorca)
  Resum  PDF
 • 2005: Núm.: 27 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  Fossil seeds from the pliocene of Menorca and Eivissa (Balearic Islands, Western Mediterranean)
  Resum  PDF
 • 2010: Núm.: 34 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  Espeleotoponímia de motivació paleontològica i antracotoponímia de les Illes Balears
  Resum  PDF
 • Vol. 53 (2010) - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  Tomistoma cf. lusitanica (Vianna i Moraes, 1945) (Reptilia: Crocodylia) del Tortonià inferior del port de Maó (Menorca, Illes Balears)
  Resum  PDF
 • Vol. 54 (2011) - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  In memoriam Manel Vilella Tejedo (1926-2011)
  Resum  PDF
 • Núm. 36 (2014) - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  Descripció de la mandíbula, els segons molars i les incisives de Muscardinus cyclopeus. Agustí, Moyà- Solà & Pons-Moyà, 1982 (Mammalia, Rodentia, Myoxidae)
  Resum  PDF
 • Vol. 59 (2016) - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  Una nova població de Discus (Gonyodiscus) rotundatus (O. F. Müller, 1774) (Pulmonata: Discidae) a Mallorca (Illes Balears, Mediterrània occidental)
  Resum  PDF