Detalls de l’autor/a

Novella Cámara, Ana María

 • 2010: Núm.: 38 - ESTUDIS I RECERQUES
  Temps d'Educació
  Ciutat, escola i participació infantil: avaluació i innovacions del projecte ‘La participació dels infants a la ciutat’
  Resum  PDF
 • 2012: Núm.: 42 - EDUCACIÓ SUPERIOR
  Temps d'Educació
  Elements del pràcticum que afavoreixen la transferència de competències / Éléments de la formation pratique qui favorisent le transfert des compétences
  Resum  PDF
 • 2012: Núm.: 42 - NOTES DE LECTURA
  Temps d'Educació
  La cultura moral, questió de pràctiques sistematitzades / La culture morale, question des pratiques systématiques
  Resum  PDF