Resultats de la cerca


Revisa la cerca
 
Revista Número Títol
 
On the w@terfront 2017: Núm.: 59/1 Waterfronts creativos Un waterfront creatiu: el districte de la Daurade a Tolosa de Llanguedoc Resum
Natalia Juan García
 
LSC– Llengua, societat i comunicació 2017: Núm.: 15 Monogràfic: La demolingüística. Comptar llengües, usos i persones La transmissió lingüística intergeneracional: el reflex de la vitalitat d'un idioma Resum HTML
Xaquín Loredo Gutiérrez
 
Scripta Nova: revista electrónica de geografía y ciencias sociales 2012: Vol.: 16 Los planes de excelencia turística en España (1992-2006). Una apuesta por la revitalización de los destinos. Revisión de su implantación e impactos Resum HTML
Lorena Beas Secall
 
1 - 3 de 3 elements

Consells per a la cerca:

  • Els termes de la cerca no distingeixen entre majúscules i minúscules.
  • No es tenen en compte els mots gramaticals (articles, preposicions, etc.).
  • Per defecte, només es retornen els articles que contenen tots els termes de la consulta (és a dir, que s’utilitza l’operador AND de manera predeterminada).
  • Combineu les expressions que contenen més d’una paraula amb l’operador OR per a cercar qualsevol dels termes de la consulta; per exemple, educació OR recerca.
  • Utilitzeu parèntesis per a crear consultes més complexes; p. ex. arxiu ((revista OR conferència) NOT tesi).
  • Per cercar una frase o una locució exactes, escriviu-les entre cometes; p. ex. "publicació amb accés lliure".
  • Per excloure una paraula, afegiu-hi al davant un guionet (-) o NOT; p. ex. en línia -política o en línia NOT política.
  • Utilitzeu l’asterisc (*) en un terme com a comodí per cercar qualsevol seqüència de caràcters; p. ex. si introduïu moralitat soci* se cercaran tant els documents que contenen tant la paraula «social» com els que contenen la paraula «sociològica».