Resultats de la cerca


Revisa la cerca
 
Revista Número Títol
 
Revista Catalana de Psicoanàlisi Vol. 30, Núm. 2 (2013) Reflexions psicoanalítiques sobre la crisi Resum PDF
Lluís Isern
 
Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura: revista de recerca humanística i científica 2012: Núm.: 23 Crisi i internacionalització econòmica: Perspectiva jurídica i econòmica de la crisi global Globalització econòmica i comerç internacional: una revisió a la llum de la crisi Resum PDF
Celestino Suárez Burguet
 
Revista d'estudis autonòmics i federals Núm. 13 (2011) L'impacte de la crisi econòmica global en el sistema de descentralització política a Espanya Resum PDF
Carles Viver Pi-Sunyer
 
Educació social. Revista d'intervenció sòcioeducativa Núm. 50 (2012): L'educació en el lleure : cruïlla de camins Voluntariat, educació i ciutadania Resum PDF
Luis Aranguren
 
Clivatge. Revista d'estudis i testimonis sobre els conflictes i els canvis socials Núm. 3 (2014) Algunes notes i dades per a l'anàlisi de la desigualtat social en el context de l'actual crisi econòmica Resum
Teresa Bladé, María Trinidad Bretones, Nicolás Rojas Pedemonte, Eduardo Rueda
 
IDEES. Revista de temes contemporanis Núm. 34 (2012): Pacte fiscal, afirmació nacional Efectes de la crisi econòmica en la subjectivitat Resum PDF
Guillem Pailhez
 
Llibre de Tona 2012 L'evolució dels serveis socials a Tona (2008-2011) Resum PDF
Ester Sarquella, Rosa Planesas
 
Papers: revista de sociologia Vol. 102, Núm. 4 (2017): La rellevància social de la mobilitat residencial Mobilitat residencial regional, migracions i balanç territorial a la Comunitat de Madrid durant la crisi econòmica Resum
Julio del Pino Artacho
 
Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales Vol. 3 (2016): L'ocupació emergent Les anomenades polítiques passives Resum
Fausto Miguélez Lobo
 
Llibre de Tona 2013 Tres mirades sobre l'escola Resum PDF
Joan Roca, Montserrat Pascual i Pou, Montse Sutorres i Nebot
 
Papers: revista de sociologia Vol. 102, Núm. 4 (2017): La rellevància social de la mobilitat residencial Cap a un patró territorial complex de la mobilitat residencial. El cas de la Regió Metropolitana de Barcelona Resum
Antonio López-Gay
 
Papers: revista de sociologia Vol. 101, Núm. 1 (2016) Crisi de l’ocupació i polarització de les trajectòries laborals. El cas dels adults joves a Catalunya Resum
Joan Verd Pericàs, Martí López-Andreu
 
Papers: revista de sociologia Vol. 99, Núm. 2 (2014): Abril-Juny Incidència de la crisi en l'ocupació estrangera. Evidències a partir de les transicions laborals de treballadors indefinits Resum
Nerea Zugasti Mutilva
 
Llibre de Tona 2013 Mercat de treball i ocupació a Tona el 2012 Resum PDF
María José Arrebola
 
Papers: revista de sociologia Vol. 101, Núm. 3 (2016) La integració del col·lectiu immigrant a les regions espanyoles Resum
Antidio Martínez de Lizarrondo Artola, Sebastian Rinken, Gorka Moreno, Dirk Godenau
 
Revista de bioética y derecho 2017: Núm.: 41 Estressors ètics i atenció sanitària. Anàlisi d'estressors ètics en l'àmbit del CèAVOC (Comitè d’Ètica Assistencial del Vallès Oriental Central). Resum HTML
Carles Monsó Fernández
 
Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales Vol. 1 (2013): 2012: Les reformes i l'ocupació El retard de la recuperació econòmica i els seus efectes sobre la força de treball immigrant Resum
Sònia Parella Rubio
 
Anuari del Conflicte Social 2015: Anuari del Conflicte Social, 2014 17. EL MOVIMENT INDEPENDENTISTA CATALÀ, MÉS ENLLÀ DE LA IDENTITAT I ELS CÀLCULS ECONÒMICS Resum HTML
Teresa Bladé Costa
 
Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales Vol. 2 (2014): Un nou model de relacions laborals per a Europa? Determinants de la crisi en Espanya: dinàmica econòmica recent i polítiques públiques Resum
Josep Banyuls
 
Revista Catalana de Dret Públic Núm. 49 El Pla Nacional d'Empreses i Drets Humans i el marc regulador de les empreses del sector públic Resum
Encarnación Montoya Martín
 
Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales Vol. 2 (2014): Un nou model de relacions laborals per a Europa? Algunes reflexions sobre la crisi de la concertació social a Espanya i Europa Resum
Helena Ysàs Molinero
 
Intercambios, papeles de psicoanàlisis / Intercanvis, papers de psicoanàlisi Núm. 32 (2014) Malestars psíquics, transformacions socials i crisi econòmica Resum PDF
Josep Moya
 
Clivatge. Revista d'estudis i testimonis sobre els conflictes i els canvis socials Núm. 5 (2017): Espacios de exclusión social. Monográfico Els efectes de la crisi econòmica en l’urbanisme dispers de la Regió Metropolitana de Barcelona Resum
Cristina López Villanueva, Arlinda García Coll, María Trinidad Bretones, Montserrat Crespi Vallbona
 
Revista Catalana de Dret Públic Núm. 49 Adopció i rebuig de les mesures d’austeritat: actuals controvèrsies en l’àmbit del dret europeu (atenció especial al rol del Comitè Europeu de Drets Socials) Resum
Luis Jimena Quesada
 
Anuari del Conflicte Social 2016: Anuari del Conflicte Social, 2015 Crisis i conflicte a Brasil – 2015 Resum
Felipe Maia Guimarães da Silva
 
1 - 25 de 34 elements 1 2 > >> 

Consells per a la cerca:

  • Els termes de la cerca no distingeixen entre majúscules i minúscules.
  • No es tenen en compte els mots gramaticals (articles, preposicions, etc.).
  • Per defecte, només es retornen els articles que contenen tots els termes de la consulta (és a dir, que s’utilitza l’operador AND de manera predeterminada).
  • Combineu les expressions que contenen més d’una paraula amb l’operador OR per a cercar qualsevol dels termes de la consulta; per exemple, educació OR recerca.
  • Utilitzeu parèntesis per a crear consultes més complexes; p. ex. arxiu ((revista OR conferència) NOT tesi).
  • Per cercar una frase o una locució exactes, escriviu-les entre cometes; p. ex. "publicació amb accés lliure".
  • Per excloure una paraula, afegiu-hi al davant un guionet (-) o NOT; p. ex. en línia -política o en línia NOT política.
  • Utilitzeu l’asterisc (*) en un terme com a comodí per cercar qualsevol seqüència de caràcters; p. ex. si introduïu moralitat soci* se cercaran tant els documents que contenen tant la paraula «social» com els que contenen la paraula «sociològica».