Resultats de la cerca


Revisa la cerca
 
Revista Número Títol
 
Revista Catalana de Psicoanàlisi Vol. 30, Núm. 2 (2013) Reflexions psicoanalítiques sobre la crisi Resum PDF
Lluís Isern
 
Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura: revista de recerca humanística i científica 2012: Núm.: 23 Crisi i internacionalització econòmica: Perspectiva jurídica i econòmica de la crisi global Globalització econòmica i comerç internacional: una revisió a la llum de la crisi Resum PDF
Celestino Suárez Burguet
 
Revista d'estudis autonòmics i federals Núm. 13 (2011) L'impacte de la crisi econòmica global en el sistema de descentralització política a Espanya Resum PDF
Carles Viver Pi-Sunyer
 
Educació social. Revista d'intervenció socioeducativa Núm. 50 (2012): L'educació en el lleure : cruïlla de camins Voluntariat, educació i ciutadania Resum PDF
Luis Aranguren
 
Clivatge. Revista d'estudis i testimonis sobre els conflictes i els canvis socials Núm. 3 (2014) Algunes notes i dades per a l'anàlisi de la desigualtat social en el context de l'actual crisi econòmica Resum
Teresa Bladé, María Trinidad Bretones, Nicolás Rojas Pedemonte, Eduardo Rueda
 
IDEES. Revista de temes contemporanis Núm. 34 (2012): Pacte fiscal, afirmació nacional Efectes de la crisi econòmica en la subjectivitat Resum PDF
Guillem Pailhez
 
Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos Vol. 48 (2017) Figueres, l’estat de la ciutat: la crisi eixampla la bretxa econòmica i social Resum PDF
Joan Armangué Ribas
 
Revista Catalana de Dret Públic Núm. 49 Adopció i rebuig de les mesures d’austeritat: actuals controvèrsies en l’àmbit del dret europeu (atenció especial al rol del Comitè Europeu de Drets Socials) Resum
Luis Jimena Quesada
 
Anuari del Conflicte Social 2016: Anuari del Conflicte Social, 2015 Crisis i conflicte a Brasil – 2015 Resum
Felipe Maia Guimarães da Silva
 
Arxiu d'Etnografia de Catalunya Núm. 13 (2013) Notes de recerca Resum PDF
 
Documents d'Anàlisi Geogràfica Vol. 64, Núm. 1 (2018): Miscel·lani Crisi de l’habitatge, moviments socials i apoderament: una revisió sistemàtica de la literatura Resum
Eduard Sala
 
Ar@cne: revista electrónica de recursos en internet sobre geografía y ciencias sociales 2015: 2015 Una aproximació a l'emigració espanyola durant la crisi econòmica: eines d’estudi Resum
Ramón Díaz-Hernández, Josefina Domínguez-Mujica, Juan Parreño-Castellano
 
Papers: revista de sociologia Vol. 99, Núm. 1 (2014) Determinants i evolució de la motivació dels treballadors en un context de crisi econòmica. El cas d’Espanya Resum
Gabriel Pruneda
 
Documents d'Anàlisi Geogràfica Vol. 62, Núm. 1 (2016): Miscel·lani La mobilitat geogràfica de búlgars i romanesos durant la Gran Recessió a Espanya Resum
Rafael Viruela
 
Revista Catalana de Dret Públic Núm. 47, desembre de 2013 Les personificacions instrumentals locals: estat de la qüestió Resum PDF EPUB
José Luis Martínez-Alonso Camps
 
Revista Catalana de Dret Públic Núm. 51 Les relacions entre el Parlament Europeu i el Consell Europeu durant el mandat de Van Rompuy (2010-2014) Resum
Miguel Papí Boucher
 
Temps d'Educació 2016: Núm.: 51 El sentit de les humanitats i de l’humanisme. Cap un món sense músics, poetes, historiadors, filòsofs, antropòlegs...? / Le sens des sciences humaines et de l’humanisme : vers un monde sans musiciens, poètes, historiens, philosophes, anthropologues, etc. Resum PDF
Josep Sánchez Cervelló
 
Llibre de Tona 2012 Tres mirades sobre la crisi Resum PDF
Marc Capdevila, Joan Rusiñol, Rosa Planesas
 
Revista Catalana de Dret Públic Núm. 46, juny de 2013 L’impacte de la crisi sobre els drets de l’àmbit social Resum PDF
Marc Carrillo
 
Llibre de Tona 2012 L'evolució dels serveis socials a Tona (2008-2011) Resum PDF
Ester Sarquella, Rosa Planesas
 
Papers: revista de sociologia Vol. 102, Núm. 4 (2017): La rellevància social de la mobilitat residencial Mobilitat residencial regional, migracions i balanç territorial a la Comunitat de Madrid durant la crisi econòmica Resum
Julio del Pino Artacho
 
Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales Vol. 3 (2016): L'ocupació emergent Les anomenades polítiques passives Resum
Fausto Miguélez Lobo
 
Llibre de Tona 2013 Tres mirades sobre l'escola Resum PDF
Joan Roca, Montserrat Pascual i Pou, Montse Sutorres i Nebot
 
Papers: revista de sociologia Vol. 102, Núm. 4 (2017): La rellevància social de la mobilitat residencial Cap a un patró territorial complex de la mobilitat residencial. El cas de la Regió Metropolitana de Barcelona Resum
Antonio López-Gay
 
Papers: revista de sociologia Vol. 101, Núm. 1 (2016) Crisi de l’ocupació i polarització de les trajectòries laborals. El cas dels adults joves a Catalunya Resum
Joan Verd Pericàs, Martí López-Andreu
 
1 - 25 de 36 elements 1 2 > >> 

Consells per a la cerca:

  • Els termes de la cerca no distingeixen entre majúscules i minúscules.
  • No es tenen en compte els mots gramaticals (articles, preposicions, etc.).
  • Per defecte, només es retornen els articles que contenen tots els termes de la consulta (és a dir, que s’utilitza l’operador AND de manera predeterminada).
  • Combineu les expressions que contenen més d’una paraula amb l’operador OR per a cercar qualsevol dels termes de la consulta; per exemple, educació OR recerca.
  • Utilitzeu parèntesis per a crear consultes més complexes; p. ex. arxiu ((revista OR conferència) NOT tesi).
  • Per cercar una frase o una locució exactes, escriviu-les entre cometes; p. ex. "publicació amb accés lliure".
  • Per excloure una paraula, afegiu-hi al davant un guionet (-) o NOT; p. ex. en línia -política o en línia NOT política.
  • Utilitzeu l’asterisc (*) en un terme com a comodí per cercar qualsevol seqüència de caràcters; p. ex. si introduïu moralitat soci* se cercaran tant els documents que contenen tant la paraula «social» com els que contenen la paraula «sociològica».