Resultats de la cerca


Revisa la cerca
 
Revista Número Títol
 
Datatèxtil Núm. 3 (2000) L’armari femení del segle XVIII = El armario femenino del siglo XVIII Resum PDF
Mª José Vela
 
Revista de Historia Industrial 2014: Núm.: 54 Entre el Estado y el Mercado. El estilo italiano de capitalismo gerencial: IRI, 1933-1970 Resum PDF
Daniela Felisini
 
Datatèxtil Núm. 0 (1998) Les mitges al segle XVIII : controls de producció i qualitat = Las medias en el siglo XVIII : controles de producción y calidad Resum PDF
Sílvia Carbonell Basté
 
Datatèxtil Núm. 2 (1999) L'armari de l'home del segle XVIII = El armario del hombre del siglo XVIII Resum
Mª José Vela
 
Datatèxtil Núm. 4 (2000) ATELIER Association Textile Européenne de Laison, d’Innovation, d’Échange et de Recherche = ATELIER Association Textile Européenne de Laison, d’Innovation, d’Échange et de Recherche Resum PDF
Marie Thérèse Chaupin
 
Datatèxtil Núm. 18 (2008) La cultura material a través del lujo e indumentaria en la Europa del s. XVIII: críticas en torno a los nuevos usos en el vestir de la España ilustrada = Material culture, luxury and fashion in eighteenth-century Europe: criticisms of the new styles Resum
Manuel Pérez García
 
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació 2015: Núm. 35 Els estudis de Biblioteconomia i Documentació a Europa: una visió general Resum HTML
Àngel (Borrego Huerta) Borrego
 
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació 2015: Núm. 35 El canvi i la innovació en l'ensenyament de Biblioteconomia i Documentació a Europa Resum HTML
Sirje Virkus
 
Scripta Nova: revista electrónica de geografía y ciencias sociales 2013: Vol. 17 Democracia participativa e innovación social en el territorio Compartiendo las diferencias en un mismo espacio ¿Comunidad Societal o Patriotismo de la Constitución? Resum
Adriana Aubert, Olga Serradell, Marta Soler
 
Papers: revista de sociologia Vol. 99, Núm. 3 (2014): Juliol-Setembre Ambrosini, Maurizio (2013). Immigrazione irregolare e welafe invisibile: Il lavoro de cura atraverso le frontiere Resum
Luis Garzón
 
Lectora: revista de dones i textualitat 2013: Núm.: 19 Corpi geopolitici: confini italiani a sud e a est, frontiere sessuate e narrazioni transnazionali Resum
Îles Postexotiques, Les
 
Revista de Historia Industrial Vol. 25, Núm. 63 (2016) La liberalización de las telecomunicaciones en España: objetivos europeos versus intereses nacionales Resum
Calzada Joan, Antón Costas Comesaña
 
Revista de educación y derecho 2013: Núm.: 8 Financiación Universitaria Finançament de les institucions europees d'educació superior. Resum
Thomas Estermann
 
Revista de Historia Industrial 2015: Núm.: 58 Estimaciones de segunda generación del PIB de la Europa Latina: España, Francia, Italia y Portugal (1950-2013) Resum PDF
Jordi Maluquer de Motes
 
Segle XX, revista catalana d’història Núm. 2 (2009) Nació i identitat a Espanya. Algunes reflexions Resum HTML
Sebastian Balfour
 
Brumal. Revista de Investigación sobre lo Fantástico = Research Journal on the fantastic Vol. 2, Núm. 2 (2014): Teatro Fantástico (siglos XX y XXI) Patricia Allmer, Emily Brick y David Huxley (eds.) European Nightmares. Horror Cinema in Europe Since 1945. Columbia University Press/WallFlower. Nueva York, 2012. Resum
Rubén Sánchez
 
Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. 4, Núm. 1 (2013) JURISPRUDENCIA AMBIENTAL DE LA UNIÓN EUROPEA Resum PDF
Antonio Cardesa Salzmann
 
REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació 2010: Vol.: 3 Núm.: 2 Visions 2050: recurs educatiu per explorar, experimentar i simular el futur Resum PDF
María-Teresa Guevara
 
Rubrica contemporanea Vol. 3, Núm. 06 (2014): Una commemoració global : 1914, Cent anys després All Quiet? The Memory and Historiography of the First World War in Poland Resum
Maciej Górny
 
Papers: revista de sociologia Vol. 101, Núm. 4 (2016) Objectiu Europa 2020. La reducció de la pobresa i l’exclusió social a Espanya Resum
Olga García Luque, Úrsula Faura Martínez, Matilde Lafuente Lechuga
 
Papers: revista de sociologia Vol. 102, Núm. 4 (2017): La rellevància social de la mobilitat residencial La inseguretat residencial per problemes econòmics a Espanya comparada amb l’entorn europeu Resum
Juan Módenes Cabrerizo
 
Documents d'Anàlisi Geogràfica Vol. 62, Núm. 3 (2016): Noves ruralitats Migració internacional, acció i desenvolupament regional a l’Europa rural Resum
Michael Woods
 
Kesse: butlletí del Cercle d'Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver Núm. 46 (2011): Camp de Tarragona 2.0 Tinet una gran revolució ciutadana pionera a Europa Resum PDF
Cinta S. Bellmunt
 
Lectora: revista de dones i textualitat 2014: Núm.: 20 L'abisme en els confins d'Europa: La Rússia de Dostoievski Resum HTML
Carlota Surós
 
Item: revista de biblioteconomia i documentació 2013: Núm.: 57 Europa, cloudcomputing i protecció de dades de caràcter personal Resum PDF
Ramon Miralles Miralles
 
1 - 25 de 88 elements 1 2 3 4 > >> 

Consells per a la cerca:

  • Els termes de la cerca no distingeixen entre majúscules i minúscules.
  • No es tenen en compte els mots gramaticals (articles, preposicions, etc.).
  • Per defecte, només es retornen els articles que contenen tots els termes de la consulta (és a dir, que s’utilitza l’operador AND de manera predeterminada).
  • Combineu les expressions que contenen més d’una paraula amb l’operador OR per a cercar qualsevol dels termes de la consulta; per exemple, educació OR recerca.
  • Utilitzeu parèntesis per a crear consultes més complexes; p. ex. arxiu ((revista OR conferència) NOT tesi).
  • Per cercar una frase o una locució exactes, escriviu-les entre cometes; p. ex. "publicació amb accés lliure".
  • Per excloure una paraula, afegiu-hi al davant un guionet (-) o NOT; p. ex. en línia -política o en línia NOT política.
  • Utilitzeu l’asterisc (*) en un terme com a comodí per cercar qualsevol seqüència de caràcters; p. ex. si introduïu moralitat soci* se cercaran tant els documents que contenen tant la paraula «social» com els que contenen la paraula «sociològica».