Els 30 articles més consultats al 2016

Institut d'Estudis Catalans

Consultes
La Filosofía de la educación de Rousseau: el naturalismo eudamonista
Isabel Vilafranca i Manguán
6.641
 Educació i Història: revista d'història de l'educació
Toponímia recreativa : una visió diferent dels noms de lloc de Catalunya
Maria Assumpta Lleonart i Orri
4.990
 Treballs de la Societat Catalana de Geografia
¿Qué es la biodiversidad?
Gonzalo Halffter
3.774
 Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
Tècniques d'animació i estimulació per a la gent gran
Mercè Roca Carroggio
3.203
 Revista Catalana de Sociologia
Competition among plants
Jacob Weiner
2.638
 Treballs de la Societat Catalana de Biologia
The Borja Family: Historiography, Legend and Literature
Eulàlia Duran
2.517
 Catalan Historical Review
Lenguaje y violencia en La virgen de los sicarios, de Fernando Vallejo
Antonio Torres Torres
2.085
 Estudis Romànics
Les Grands problèmes de l'agglomération parisienne et les tentatives pour les résoudre. Circulation, inmigration, insécurité, logement
Paul Claval
2.020
 Treballs de la Societat Catalana de Geografia
Bearn o la sala de les nines, contra el realisme social
Vicent Simbor Roig
1.982
 Llengua i literatura
La Divisió de la cosa comuna. El nou règim legal establert en el codi civil de Catalunya i la seva aplicació judicial
Joan-Maria Raduà Hostench
1.769
 Revista Catalana de Dret Privat
Gender-based violence and the challenge of visual representation
Birgit Wolf
1.670
 Comunicació: revista de recerca i d'anàlisi
El Raro diccionario valenciano-castellano único y singular de vozes mmonossylabas de Carles Ros (1770)
Emili Casanova
1.600
 Llengua i literatura
The Francoist Repression in the Catalan Countries
Conxita Mir i Curcó
1.578
 Catalan Historical Review
La Pedagogía Social en la transición democrática española: apuntes para una historia en construcción
José Antonio Caride Gómez
1.553
 Educació i Història: revista d'història de l'educació
Método de tinción de sangre (eosina - azul de Unna fenicado)
Abelardo Gallego Canel
1.398
 Treballs de la Societat Catalana de Biologia
Narcís Monturiol (1819-1885), pioneer of submarine navigation
Carles Puig-Pla, Antoni Roca i Rosell
1.344
 Contributions to science
Estudio cristalográfico del sulfato de cobre (II) pentahidratado y del dihidrogenofosfato de amonio
Inmaculada Durán Torres, Ana Mª Martínez Martín
1.269
 Educació química
La problemàtica dels formatges de xerigot a Catalunya: brossat, mató, recuit
Dolors Ponsati, Ramon Clotet i Ballús, Josep Mestres
1.243
 Quaderns agraris
La Clasificación de las unidades fraseológicas idiomáticas
Aina Torrent, Petra Eberwein, Lucía Uría, Ulrike Becker
1.208
 Estudis Romànics
El Seny contra l'enteniment al poema 4 d'Ausiàs March
Salvador Cuenca i Almenar
1.175
 Llengua i literatura
Precedir, observar, explicar e indagar : estrategias efectivas en el aprendizaje de las ciencias
Gisela Hernández Millán, Norma Mónica López Villa
1.160
 Educació química
Economic Values and the Natural Environment
David Pearce
1.093
 Anuari de la Societat Catalana d'Economia
Aportaciones sobre el poder antigénico de los microbios virulentos y atenuados
José Vidal i Munné, C. Arroyo, C. S. Enríquez, C. Ruiz
1.088
 Treballs de la Societat Catalana de Biologia
Educación y emancipación: de la experiencia de Jacotot a la expectativa de Rancière
Xavier Laudo Castillo
979
 Educació i Història: revista d'història de l'educació
Gender and the global economy
Lourdes Benería
977
 Treballs de la Societat Catalana de Geografia
Growth of sericulture and its impact on silk textile industry in Uttar Pradesh
D. N. Bajpai, P. N. Shukla
961
 Treballs de la Societat Catalana de Geografia
Lo Svolgimento della forma metrica della poesia lirica italiana dell'ottocento
Theodor W. Elwert
958
 Estudis Romànics
El Valor del sòl a Catalunya
Jordi Peix i Massip
939
 Quaderns agraris
Storia della filosofia, storiografia e storicismo in R. G. Collingwood, L. Strauss e A. momigliano
Carlo Altini
938
 Anuari de la Societat Catalana de Filosofia
Aliments entre parents: novetats del codi civil de Catalunya i jurisprudència recent
Jordi Ribot i Igualada
881
 Revista Catalana de Dret Privat
Vida, pensament i context de Ramon Llull
Josep M. Ruiz Simon, Albert Soler Llopart
839
 Catalan Historical Review
01-01-2017
«##navigation.publisher.statistics.2017## Els 30 articles més consultats al 2015 »