Carhus Plus+: Nivell D

2014-1416 Anuari de filologia. Literatures contemporànies

2014-1408 Anuari de filologia. Estudis de lingüística

2014-1386 Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia

2014-5039 Obra digital: revista de comunicación

0212-3819 2385-362X Estudis escènics: quaderns de l'Institut del Teatre

2014-3060 Movimiento humano

2013-9063 Pedagogia i Treball Social: revista de ciències socials aplicades

2013-8857 Journal of Conflictology

2014-0304 2014-0444 Comunicació: revista de recerca i d'anàlisi

1133-0341 2340-3802 Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi

2013-150X 2013-7001 Paradigmes: economia productiva i coneixement

2013-9462 2014-4814 Mascançà: revista d'estudis del Pla d'Urgell

1130-0272 2385-3670 Finestrelles

1136-5781 2013-9470 Lectora: revista de dones i textualitat

2013-4118 2014-8151 Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc

1138-4573 2340-7751 Ull crític, L'

1886-5542 Transfer: revista electrónica sobre traducción e interculturalidad

0403-2616 2339-6105 Arraona: revista d'història

2013-1666 2013-9640 Actes d'història de la ciència i de la tècnica

1699-7549 Astrolabio: revista internacional de filosofia

2013-1755 2013-1720 Educació química

1988-723X Revista Borja. Revista de l'Institut Internacional d'Estudis Borgians

1988-1088 Studia aurea: revista de literatura española y teoría literaria del Renacimiento y Siglo de Oro

1988-5105 Observar

1134-7643 2339-9783 Assaig de teatre: revista de l'Associació d'Investigació i Experimentació Teatral

1130-4235 2340-4787 Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura: revista de recerca humanística i científica

1988-2963 1611: revista de historia de la traducción

2013-0384 2013-7400 Quaderns del Museu Episcopal de Vic

2339-6954 Educació social. Revista d'intervenció sòcioeducativa

1134-7724 2013-052X Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística

1579-2617 2014-7694 Enseñanza de las ciencias sociales: revista de investigación

1132-9823 Millars: espai i història

1133-6455 2014-6795 Butlletí del Museu Nacional d'Art de Catalunya

1886-5887 Revista de bioética y derecho

1138-2465 2014-2781 Revista Catalana de Seguretat Pública

1139-2169 2386-7310 Territoris

1135-3058 2339-9805 Barcelona quaderns d'història

1138-1310 Tiempos de América: revista de historia, cultura y territorio

1139-1219 Dossiers feministes

1132-8231 Asparkía: investigació feminista

1138-4336 2385-4782 Suports: revista catalana d'educació especial i atenció a la diversitat

1888-3621 2013-7958 Papers: Regió Metropolitana de Barcelona: Territori, estratègies, planejament

1132-9157 2385-3484 Enseñanza de las Ciencias de la Tierra

0211-2663 2339-8868 Revista de Girona

0212-6443 1886-1032 Rella, La

1136-3711 2339-9775 Ars Brevis

0212-3169 Educació i Cultura: revista mallorquina de Pedagogia

1575-0698 Illes i imperis

0213-4640 2385-3190 Cota zero: revista d'arqueologia i ciència

1578-0007 Ar@cne: revista electrónica de recursos en internet sobre geografía y ciencias sociales

1697-4506 1132-6751 DUODA: estudis de la diferència sexual

1139-9759 2385-5002 Comprendre: Revista catalana de filosofia

1695-5498 Hipertext.net

1132-6581 2014-6310 Revista d'etnologia de Catalunya

0048-7708 2385-474X Revista de geografia

0214-8846 2385-4364 Reduccions: revista de poesia

1578-1356 2385-3204 Cuadernos de Arqueología Mediterránea

1697-5928 LSC– Llengua, societat i comunicació

1697-6770 2339-9813 Beceroles: lletres de llengua i literatura

1138-3305 2340-5007 Trípodos. Facultat de Comunicació Blanquerna.

1696-2672 1885-2580 Ebre 38: revista internacional de la Guerra Civil, 1936-1939

1885-1541 UOC Papers: revista sobre la societat del coneixement

1133-2190 2014-0037 Treballs de la Societat Catalana de Geografia

1131-5687 2014-0029 Treballs de Comunicació

1578-7559 Tradumàtica: traducció i tecnologies de la informació i la comunicació

0213-6023 2385-4863 Temes de disseny

1138-5561 2013-4029 Tamid

1578-5300 2014-0010 Revista de Dret Històric Català

1136-8527 2013-5149 Revista Catalana de Sociologia

1695-5641 2013-9594 Revista Catalana de Pedagogia

1578-5297 2013-3960 Revista Catalana de Musicologia

1886-4791 2385-4642 Resclosa, La

1135-6014 2385-457X Recerca

1135-9730 2014-8828 Quaderns d'Italià

1135-934X 1885-4516 Quaderns d'història de l'enginyeria

1130-183X 2013-9985 Periodística: revista acadèmica

0213-0742 2013-4010 Miscel·lània litúrgica catalana

0214-0349 1699-521X Item: revista de biblioteconomia i documentació

0213-6643 2013-9519 Ítaca: quaderns catalans de cultura clàssica

1575-2275 Digithum: revista digital d'humanitats

1132-6107 2013-3413 DCidob

2340-3241 2339-9864 Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona

0211-9811 2013-9535 Arxiu de textos catalans antics

0211-9722 2013-9314 Aplec de treballs

1130-4375 2013-9551 Anuari de la Societat Catalana d'Economia

1130-4383 2013-9543 Anuari de la Societat Catalana de Filosofia

2014-1394 Anuari de filologia. Llengües i literatures modernes

2014-8526 2014-8534 Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal

2013-8393 2229-578X Ramon Llull Journal of Applied Ethics

1139-028X 1139-028X Datatèxtil

1130-5150 Plecs d'història local

2014-1572 2014-1564 Journal of Catalan Intellectual History = Revista d'història de la filosofia catalana

2339-7691 2014-1912 Acta Artis: Estudis d'Art Modern