Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d’usuari i una contrasenya per a Dante e l’Arte?
Vés a l’inici de la sessió

Necessiteu un nom d’usuari i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per a poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Normes de publicació

Indicacions generals

Els treballs proposats per a la part monogràfica hauran d’adequar-se a les indicacions que en aquest sentit es faran públiques en el seu moment, i no podran superar, indicativament, les 8000 paraules. La secció “articles” admet propostes, d’extensió no superior, indicativament, a les 8000 paraules, des de dues perspectives: en la primera, l’atenció es focalitza exclusivament en la presència de qualsevol modalitat artística (iconografia, música, teatre, etc.) en l’obra de Dante; en la segona, en la recepció de l’obra de Dante en les diferents modalitats artístiques (teatre, arts visuals i escèniques, música, literatura etc.), fins avui. S’admeten a valoració també notes breus i ressenyes de publicacions recents relacionades amb la temàtica de la revista, de fins a 1500 paraules.

Els investigadors interessats en publicar un treball n’hauran de trametre (cfr. supra secció trameses en línia) una còpia en format electrònic (RTF, OpenOffice / LibreOffice o Microsoft Word). L’acceptació dels articles queda supeditada al seguiment de les directrius per a la presentació d’originals, al resultat favorable de la doble avaluació per part d’especialistes de reconegut prestigi, externs al consell editorial, i a l’aprovació final del treball per part del Consell editor. Es valorarà especialment l’originalitat de l’aportació.

Normes de presentació.

Els articles hauran d’incloure un abstract i una breu llista de paraules clau, i, en cas necessari, de la seva traducció a l’anglès.

Les paraules i frases en un idioma diferent del de l’article es posaran en cursiva. Les transcripcions de fragments extensos de les fonts o obres objecte d’estudi es presentaran sangrades i separades en cos més petit. La resta de les cites literals s’integraran en el text entre cometes, seguint la jerarquia, si és necessari: “... ‘...’ ...” (“cometa doble ‘cometa simple’ cometa doble”).

Les referències es col.locaran en el cos del text i s’evitarà utilitzar notes a peu de pàgina que tinguin només funció bibliogràfica. Cal citar entre parèntesi, incloent el cognom del autor/a, l’any i la pàgina o pàgines citades, per exemple (Boudon 2004: 73).

El número máxim d’il.lustracions (fotografies, dibuixos, quadres etc.) és de 15 per article. Caldrà fer-hi referència en el cos del text seguint l’exemple: (Fig. 3) o bé (Figs. 3-4).

Totes les fonts i bibliografia utilitzades han de ser recollides en una llista única que anirà al final de l’article. Les entrades es disposaran alfabèticament, començant pel cognom del primer autor o editor o per una forma abreujada per referir-se a l’obra. Les publicacions d’un únic autor s’ordenaran cronològicament,  i si cal s’hi afegirà una lletra minúscula en el cas que coincideixin els anys de publicació. La cita a obres clàssiques es farà per l’edició utilitzada (i s’afegirà separadament en la bibliografia una referència a l’obra original que envïi a aquesta edició).

En les ressenyes cal evitar incloure notes a peu de pàgina. Les referències bibliogràfiques necessàries es faran en el mateix cos del text.

Exemples d’entrades bibliogràfiques (les entrades musicogràfiques i cinematogràfiques seguiran dins del possible el mateix model):

De Libera, A., 1991, Penser au Moyen Âge, Paris, Seuil.

Deyermond, A. 1987b, “El Libro de Buen Amor a la luz de las recientes tendencias críticas”, Ínsula, 488-489, pp. 39-40.

Handley, M.A., 2013, “Notes on Late Antique and Early Medieval Inscriptions: 76addenda to PLRE from ICI” (rev. 10 abril 2013), http://handley-inscriptions.webs.com/notesoninscriptions.htm.

Beato Emilianense: Madrid, Biblioteca Nacional, ms. Vitr. 14-1, fol. 3.

Bergmann, I. 1957, El séptimo sello, Suecia, 96'

Rachmaninov, S. 1905, Francesca da Rimini.

 

Exemples per a peu de foto:

Fig. 1. Giotto, L’adoració dels Mags, 1303, fresc. Padua, Capella Scrovegni,

Fig. 3. Jan Van Eyck, El Matrimoni Arnolfini, 1434, oli sobre fusta, Londres, National Gallery.

 

Avís de drets d’autoria

Els autors que publiquen en aquesta revista estan d’acord amb els termes següents:

  1. Els autors conserven els drets d’autoria.
  2. Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.
  3. Els autors són lliures de fer acords contractuals addicionals independents per a la distribució no exclusiva de la versió de l’obra publicada a la revista (com ara la publicació en un repositori institucional o en un llibre), sempre que se’n reconegui la publicació inicial en aquesta revista.
  4. S’encoratja els autors a publicar la seva obra en línia (en repositoris institucionals o a la seva pàgina web, per exemple) abans i durant el procés de tramesa, amb l’objectiu d’aconseguir intercanvis productius i fer que l’obra obtingui més citacions (vegeu The Effect of Open Access, en anglès).