Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El retrocés en la protecció social dels treballadors d'edat en materìa de desocupació i jubilació

Ricardo Esteban Legarreta, Carolina Gala Durán

Resum


L'article aborda els principals trets que han acompanyat a les últimes reformes en matèria de protecció per desocupació dels treballadors d'edat i de la jubilació, especialment de la jubilació anticipada. El text exposa els principals trets del sistema espanyol de protecció per desocupació, començant per una explicació del nivell contributiu de protecció, per passar a continuació a una anàlisi més detallada dels subsidis per desocupació, destacant en particular el paper representat pels subsidis de majors de 45 anys i, especialment, pel subsidi destinat a majors de 55 anys. Sobre aquest punt, se subratllen de manera especial les reformes regressives experimentades per aquest últim subsidi. A continuació, l'article traça les grans línies de la reforma de la jubilació del període 2011-2013, destacant el seu objectiu fonamental: la prolongació de la presència dels treballadors d'edat al mercat de treball. D'aquí, es passa a la descripció dels dos tipus de jubilació anticipada resultants de les reformes de 2011-2013 i de les condicions d'accés. Després d'una presentació general de la jubilació anticipada, s'aborden les característiques generals de la jubilació anticipada per reestructuració d'empresa, amb un abast més restrictiu i, a continuació s'aborden les característiques generals de la nova jubilació anticipada voluntària, amb condicions més dures i d'abast més general.

 


Text complet: PDF (Castellano)