Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La reforma del sistema de negociació col·lectiva espanyol i les seves implicacions des d'una perspectiva jurídica

Alberto Martínez

Resum


En el present article es presenten els principals canvis que, com a conseqüència de les últimes reformes legislatives, s'han produït en el marc normatiu legal regulador de la negociació col·lectiva. A través de l'anàlisi dels canvis que s'han produït en àmbits com l'estructura de la negociació col·lectiva i la concurrència de convenis, la inaplicació del conveni sectorial o la limitació de la ultraactivitat, s'exposen els efectes que es deriven per al sistema de negociació col·lectiva espanyol. D'aquesta forma, i com a conclusions s'adverteix que la reforma legal ha propiciat un debilitament de l'autonomia col·lectiva com a instrument regulador tant de les condicions de treball com del propi sistema de relacions laborals, així mateix es considera que l'afebliment de l'eficàcia vinculant del conveni pot provocar un doble procés d'individualització i segmentació de les condicions de treball.

Text complet: PDF (Castellano)