Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Ecologia industrial aplicada al sector paperer de Catalunya

Rita Puig, Antoni Rius, Elena Martí, Miquel Solé, Jordi Riba, Pere Fullana

Abstract


L’objectiu del projecte presentat aquí (que forma part del
projecte CICLE), és conèixer la situació actual d’aprofitament
i reciclatge de residus del sector paperer català i fer
propostes de millora seguint els principis de l’ecologia
industrial. Per això s’ha fet una diagnosi identificant i quantificant els diferents residus produïts per aquesta indústria
a Catalunya i el seu destí. Els residus de depuració grollera van actualment a abocador i els fangs de depuració, en una proporció elevada, tampoc no s’aprofiten.
Les principals millores proposades són, per tant: la utilització
de la tecnologia Rofire® per a l’aprofitament energètic del residu de depuració grollera, que reduiria en un 85,8 % les emissions de CO2 i que seria econòmicament viable quan el cost de l’abocador sigui d’uns 50,88 e/t de residu i la cogeneració utilitzant fangs de depuració com a combustible. Aquesta darrera opció s’hauria d’estudiar a fons per a cada empresa en particular.

Full Text: PDF