Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Uses and Gratifications of a Spanish Digital Prayer Project: Rezandovoy

Xavier Riezu

Text complet: PDF

Consultes i enviament d'articles: www.tripodos.com

ISSN paper: 1138-3305. ISSN electrònic: 2340-5007

Facultat de Comunicació Blanquerna. Universitat Ramon Llull.