Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Textual Patterns for PR on City Marketing when dealing with a German and Italian speaking area

Iris Jammernegg

Resum


Aquesta contribució pretén explorar els models textuals i les característiques lingüístiques que porten a l’èxit en l’estratègia de màrqueting subjacent a la promoció recíproca d’una ciutat i un gran esdeveniment esportiu. Els factors d’imatge rellevants de les dues realitats que s’han de transferir mútuament, un cop definides pels promotors, requereixen una realització lingüística i textualment coherent. Generalment ja es posa atenció en els aspectes lingüísticament superficials, però sovint no s’incideix prou amb la cohesió del text quan s’informa sobre un esdeveniment relatiu a la ciutat.
KEY WORDS: Mutual City and Event Marketing, Coordinated Communication, Key Image Factors to
be Mutually Transferred, Textual Cohesion, Textual
Patterns, Linguistic Features.
PARAULES CLAU: màrqueting mutu de ciutat i esdeveniment, comunicació coordinada, factors d’imatge
clau a ser mútuament transferits, cohesió del text, models textuals, característiques lingüístiques.

Text complet: PDF

Consultes i enviament d'articles: www.tripodos.com

ISSN paper: 1138-3305. ISSN electrònic: 2340-5007

Facultat de Comunicació Blanquerna. Universitat Ramon Llull.