Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Public Relations in Sporting and Leisure events as promoters of social change: a view from Portugal

João Duarte

Resum


Els esdeveniments esportius de més interès tenen un gran potencial transformador i han evolucionat des de ser
manifestacions culturals i esportives fins a convertir-se
en oportunitats reals per canviar el panorama social. L’estreta relació entre esports, turisme i salut fa que
aquest camp estigui ben situat per contemplar el paper
que juguen les relacions públiques com a promotors del
canvi social. En aquest article argumento que el camp de
les relacions públiques ha de promoure una aproximació
als esdeveniments que vagi més enllà de la mera “posada
en escena de l’esdeveniment” i que consideri estratègies
i tàctiques que pretenguin fer servir l’esdeveniment
com a trampolí per canviar el context social i les relacions
amb els principals accionistes. Això implica considerar
els indicadors principals de rendiment més enllà de la publicitat o visibilitat de l’esdeveniment i incloure altres tipus de mètriques d’avaluació. Finalment, l’article presenta una perspectiva regional d’un país especialitzat
a organitzar grans esdeveniments que s’han utilitzat per promoure canvis socials fonamentals.
KEY WORDS: Sports, Events, Events Management, Public Relations, Evaluation, Change Management,
Tourism, Health.
PARAULES CLAU: esports, esdeveniments, direcció
d'esdeveniments esportius, relacions públiques, avaluació, administració de canvis, turisme, salut.

Text complet: PDF

Consultes i enviament d'articles: www.tripodos.com

ISSN paper: 1138-3305. ISSN electrònic: 2340-5007

Facultat de Comunicació Blanquerna. Universitat Ramon Llull.