Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Public Diplomacy and qualitative jump: The Case of Chile

Jaime Abarca

Resum


Aquest document remarca la continuïtat dels esforços
econòmics per posicionar el nostre país en el món i el salt
qualitatiu que representa un pla estratègic per definir la
imatge d'un país. Amb aquest objectiu, es consideren
alguns aspectes de la diplomàcia pública xilena, de la
política exterior i dels esforços que ProChile i altres institucions han fet per tal de promoure Xile i situar-lo
internacionalment.
KEY WORDS: Public Diplomacy, Chile, Country Image, Foreign Policy, Strategic Plan - Chile.
PARAULES CLAU: diplomàcia pública, Xile, imatge del país, política exterior, pla estratègic - Xile.

Text complet: PDF

Consultes i enviament d'articles: www.tripodos.com

ISSN paper: 1138-3305. ISSN electrònic: 2340-5007

Facultat de Comunicació Blanquerna. Universitat Ramon Llull.