Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

International Public Relations: An American Perspective

Sahar Khamis, Elizabeth L. Toth

Resum


En un món cada vegada més interconnectat i interdependent, la internacionalització de les relacions públiques s’ha convertit en una realitat, a més a més d’una preocupació tant per a acadèmics com per a professionals que veuen com una crisi que es va iniciar en els mercats americans ràpidament va afectar tant nacions desenvolupades com nacions en vies de desenvolupament. En aquest article exposem la perspectiva teòrica americana de les relacions públiques, en general, i la seva aplicabilitat
internacional i transcultural, en particular. D’una banda,
ressaltem les fundacions teòriques de l’excel·lència en la
pràctica de les relacions públiques, codificades en un conjunt de principis genèrics; d’altra, proporcionem una avaluació crítica sobre l’aplicabilitat transcultural d’aquests
principis genèrics i examinem el relativisme cultural d’aquests principis. Finalment, concloem amb algunes reflexions al voltant de la recerca necessària per poder desembolicar les relacions públiques internacionals.
KEY WORDS: International Public Relations, American
Perspective, Generic Principles, Cultural Relativism,
Excellence Theory, Model of World-class Public Relations.
PARAULES CLAU: relacions públiques internationals,
perspectiva americana, principis genèrics, relativisme
cultural, teoria de l’Excel·lència, model de relacions
públiques mundials.

Text complet: PDF

Consultes i enviament d'articles: www.tripodos.com

ISSN paper: 1138-3305. ISSN electrònic: 2340-5007

Facultat de Comunicació Blanquerna. Universitat Ramon Llull.