Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Polítiques editorials

Condicions de l'accés obert

L'accés als articles a text complet inclosos a RACO és gratuït, però els actes de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació total o parcial estan subjectes a les condicions d'ús de cada revista i poden requerir el consentiment exprés i escrit dels autors i/o institucions editores.

 

Política de seccions

Index

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Monogràfic

Pròxims monogràfics

Trípodos sol·licita originals per al pròxim monogràfic en el tema següent (títol provisional):


—"La comunicació política avui: nous mitjans, velles lògiques?"

Editors: Andreu Casero-Ripollés (Universitat Jaume I de Castelló) i Elena Yeste Piquer (Universitat Ramon Llull)

Data límit per a la recepció d’articles: 10/02/2014

Resum: Durant les últimes dècades, ha prevalgut un escenari dominat per la mediatització de la política (Mazzoleni & Schutz, 1999). En aquest context, els mitjans de comunicació han exercit un paper absolutament central. S’han afirmat com l’escenari en el qual es representa socialment la política i, a més, han imposat les seves pròpies lògiques i estàndards als que els actors polítics han hagut d’adaptar (Strömbäck, 2008). No obstant això, la consolidació de les innovacions tecnològiques vinculades a la digitalització i la convergència, entre les quals destaquen la web 2.0 i els mitjans socials, ha posat en dubte la configuració i funcionament del camp de la comunicació política. La possibilitat que els actors polítics siguin autònoms a l'hora de produir i difondre els seus missatges, per una banda, i l'apoderament dels ciutadans gràcies a les plataformes digitals (Castells, 2009; Jenkins, 2006), d’altra, obre un escenari nou marcat pel qüestionament del monopoli dels mitjans i la redefinició de la mediatització de la política.

Aquest número monogràfic de Trípodos vol analitzar si els nous mitjans digitals estan alterant les velles lògiques de la comunicació política lligades a la mediatització i en quina mesura. És a dir, pretén contribuir a l'actual debat sobre la transformació de la comunicació política en l'era digital a partir d'investigacions empíriques rigoroses o aproximacions teòriques sòlidament fonamentades. Per això, seran ben rebudes tant aquelles propostes que analitzin els nous escenaris tecnològics, associats al web 2.0 i els mitjans socials, com aquells treballs que permetin conèixer amb detall les lògiques i dinàmiques vinculades a la mediatització de la política actualment.

Els articles per a monogràfics han d’arribar abans de les dates fixades per a cada tema.

Per lliurar els originals s'han de registrar a la revista (www.tripodos.com) com a autors.


Propostes de monogràfics

Trípodos accepta propostes de monogràfics. La proposta ha d’incloure un títol, un resum dels objectius i continguts temàtics, el nom i centre de treball del/s coordinador/s, així com una justificació de l’interès del monogràfic i dels possibles col·lectius interessats a participar-hi. Per norma general els monogràfics hauran d’aplegar un mínim de cinc articles i un màxim de set.

El Consell de Redacció de Trípodos avaluarà les propostes de monogràfics.

Podeu fer arribar les vostres propostes de monogràfics a: tripodos@blanquerna.url.edu.

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Fonaments

Trípodos també accepta articles i recerques d'altres temàtiques per a la secció “Fonaments”, al voltant de qualsevol disciplina relacionada amb el món de la comunicació, el pensament i les humanitats.

Per lliurar els originals s'han de registrar a la revista (www.tripodos.com) com a autors.

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Eines

La secció “Eines” dóna cabuda a ressenyes sobre llibres vinculats a les matèries de la revista.

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes
 


Consultes i enviament d'articles: www.tripodos.com

ISSN paper: 1138-3305. ISSN electrònic: 2340-5007

Facultat de Comunicació Blanquerna. Universitat Ramon Llull.