Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Equacions de Gibbs generalitzades i extensió de la termodinàmica de processos irreversibles

David Jou i Mirabent

Resum


Formulem una extensió de segon ordre de la termodinàmica de processos irreversibles per a sistemes fluids d'un sol component, basada en una equació de Gibbs generalitzada quo té en compte una dependència de l'entropia amb el flux de calor i el tensor de pressions viscoses. La utilització de teoremes de representació de funccions tensorials isòtropes ens permet de formular d'una manera unificada les equacions d'estat, el flux d'entropia i les equacions constitutives generalitzades. Aquestes darreres equacions es consideren com a equations d'evolució dels
fluxos dissipatius. A continuació, comparem aquesta formulació amb la termodinàmica irreversible c1àssica, amb la termodinàmica racional, amb la teoria cinètica dels gasos i amb diverses extensions prèvies de la
termodinàmica irreversible.

Text complet: PDF