Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Virtual Reality and Education : evaluating the Learning Experience

Maria Roussou

Resum


L’article presenta l’avaluació de dos estudis de cas diferents que fan referència a experiències educatives per adults i nens utilitzant la realitat virtual. Els estudis de cas consisteixen en aplicacions a dos continguts diferents, l’ensenyament de l’arqueologia i de les matemàtiques, desenvolupades ambdues per sistemes de realitat virtual projectada d’alta definició com CAVE®. En el primer cas que es refereix a l’ensenyament de l’arqueologia, es va dur a terme un estudi in situ amb adults i nens que van utilitzar l’entorn virtual durant una visita a un museu. En el segon cas, el de l’ensenyament de matemàtiques abstractes, l’estudi avaluatiu es va dur a terme en un context controlat de laboratori. Els mètodes avaluatius utilitzats abastaren des de qüestionaris quantificables (per abans i després de l’experiència) fins a mètodes més cualitatius d’observació directa i entrevistes semi-estructurades. S’enfasitzà tant els aspectes relacionats amb les possibilitats d’ús, com l’avaluació de l’efectivitat en termes d’aprenentatge, així com en l’eficàcia del desplegament a llarg termini de la Realitat Virtual en condicions realistes d’ús, especialment quan la tecnologia es pugui convertir en habitual i el contingut prevalgui sobre el mètode expositiu.

Text complet: PDF