Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Verificant la integritat del registre arqueològic : anàlisi de fàbriques a les unitats arqueològiques del paleolític mitjà/superior de la Cova Gran (Santa Linya, Lleida)

Miquel Roy Sunyer, Xavier Roda Gilabert, Alfonso Benito-Calvo, Jorge Martínez-Moreno, Rafael Mora Torcal

Resum


L’anàlisi de fàbriques, és a dir, l’orientació i l’angle de cabussament dels objectes, constitueix una tècnica resolutiva en l’estudi dels processos de formació de jaciments. En aquest article presentem una síntesi de les principals aproximacions realitzades al voltant d’aquesta tècnica d’anàlisi aplicada durant els últims anys en conjunts arqueològics, així com la seva aplicació en el cas dels nivells de la transició paleolític mitjà/superior de la Cova Gran. Tal metodologia s’integra en el nostre mètode d’excavació, que hem sistematitzat al llarg dels anys amb el desenvolupament de models teòrics i aplicacions tecnològiques (Mora, 1994; Martínez-Moreno et al., 2011). Aportant noves dades a estudis previs, es comparen les fàbriques sedimentàries enfront de les arqueològiques dels nivells mencionats, i afloren diferències significatives entre aquests dos tipus de fàbriques. Aquestes observacions, conjuntament amb altres atributs, denoten processos de formació diferenciats que assenyalen la incidència de l’activitat humana en els processos tafonòmics dels artefactes arqueològics, així com una escassa incidència de pertorbacions sin/postdeposicionals en aquest tram de la seqüència de la Cova Gran.

Text complet: PDF (Castellano)