Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Caracterització i procedència de les matèries primeres lítiques del sepulcre col·lectiu de Forat de Conqueta

Jezabel Pizarro, Rafael Mora, Alfonso Benito-Calvo

Resum


La caracterització de primeres matèries lítiques i la determinació de les àrees de procedència han permès avaluar les estratègies de captació i gestió dels recursos lítics que es van utilitzar al Forat de Conqueta. La caracterització dels materials ha estat realitzada a partir de caràcters macroscòpics. La primera matèria amb un índex més elevat de representativitat és el sílex, seguida de les dolerites. Els resultats obtinguts mostren dues estratègies diferents de captació que corresponen als dos moments d’us de la cavitat. D’una banda, el registre del nivell 1/2 correspondria a una estratègia de captació local i expeditiva. De l’altra, el registre del nivell 3 presenta una aportació de matèria al·lòctona superior a la local.


Text complet: PDF