Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Variabilidad de los conjuntos líticos en el Paleolítico Medio del Abric Romaní (Capellades, Barcelona)

Manuel Vaquero Rodríguez, Gema Chacón, Mª Dolores García-Antón, Bruno Gómez de Soler

Resum


L’Abric Romaní compta amb una potent seqüència del Paleolític Mitjà de qual, fins al moment, s’han excavat 13 nivells arqueològics. Aquests nivells mostren un patró d’ocupació basat en l’aparició d’espais domèstics entorn a fogars en els quals es concentren la major part de les activitats, especialment les relacionades amb el processament dels recursos lítics. Aquest patró permet caracteritzar l’Abric Romaní com un espai residencial, fet que és fonamental per entendre el registre arqueològic i el comportament tècnic. La variabilitat dels conjunts lítics s’ha tractat des d’una triple perspectiva, relacionada amb les diferents escales temporals a les quals és possible accedir a través de la metodologia arqueològica: la variabilitat que reflecteix processos de llarga duració i que s’expressa en els canvis que es produeixen al llarg de la seqüència; la variabilitat en l’interior del conjunt lític definit a partir de criteris estratigràfics; i la variabilitat accessible a través de contextos temporals d’alta resolució. Aquesta última aproximació a la variabilitat se centra en l’estudi dels diferents comportaments discernibles en un mateix nivell arqueològic. En aquest treball utilitzarem el nivell J com a exemple d’aquest tipus d’anàlisi.

Text complet: PDF