Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Diversidad y continuidad de los sistemas técnicos del Paleolítico Medio en los Pirineos sur-orientales

Joel Casanova, Rafael Mora Torcal, Jorge Martínez Moreno, Ignacio de la Torre

Resum


En aquest article es presenta una síntesi metodològica sobre la tecnologia utilitzada en l’elaboració dels productes de talla al llarg del paleolític mitjà, a la vegada que es duu a terme una anàlisi comparativa dels mètodes de talla documentats en els nivells N10 de la Roca dels Bous i en les unitats UA3, S5, S6 i S7 de l’Estret de Tragó. Aquests assentaments, ubicats en els Pre-pirineus orientals (Noguera, Lleida), presenten ocupacions musterianes amb cronologies de l’MIS5 en els nivells més antics de Tragó i de l’MIS3 amb N10 de la Roca dels Bous i els nivells recents de Tragó. En ambdós jaciments i independentment de la cronologia dels nivells estudiats, s’hi detecta una variabilitat i una coexistència de mètodes de talla agrupats en estratègies expeditives i estructurades. D’altra banda, en tots els conjunts analitzats es documenten intensos processos de reducció dels nuclis, la qual cosa no es pot relacionar amb la manca de matèries primeres. Els patrons tecnoeconòmics que es detecten en els nivells més antics de Tragó persisteixen en les ocupacions més recents d’aquest mateix jaciment, així com en el nivell N10 de la Roca dels Bous. L’estabilitat al llarg del temps d’aquests comportaments ens porta a suggerir la continuïtat de determinats elements tecnocognitius dels neandertals als Pre-Pirineus sud-orientals.

Text complet: PDF