Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Temps d'Educació

ISSN electrònic: 2014-7627

ISSN paper: 0214-7351

Temps d'Educació és una revista científica i acadèmica de pedagogia, amb periodicitat semestral, que publica treballs referits a l'educació i la formació en tots els àmbits i nivells. La revista acull estudis, informes de recerca i avaluació crítica d'experiències, com també reflexions, assaigs i notes de lectura. Els textos són originals o inèdits en llengua catalana. Fundada el 1989, sota els auspicis de la Divisió de Ciències de l'Educació, de la Universitat de Barcelona, ha estat dirigida successivament pel Dr. Jaume Trilla (1989-1992), per la Dra. Margarida Cambra (1993-1996) i pel Dr. Conrad Vilanou (des de 1997). Actualment és editada per l'Institut de Ciències de l'Educació, de la Universitat de Barcelona.

Temps d'Educació està indexada a RACO, CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientifique et Technique-CNRS), SCOPUS (Elsevier BV), OEI (Organización de Estados Iberoamericanos), DICE, SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda), CBUC (Universitats de Catalunya), RESH, MIAR i REDINET.


2015: Núm.: 49

MONOGRÀFIC: L'educació i l'aprenentatge en la societat-xarxa: de la metàfora del contenidor a la metàfora de la connexió

L'educació i l'aprenentatge en la societat-xarxa: de la metàfora del contenidor a la metàfora de la connexió (p. 7-8)
Begoña Gros Salvat
PDF
 
L'aprenentatge en xarxa: interpretacions i conseqüències pedagògiques / L’apprentissage en réseau : interprétations et conséquences pédagogiques (p. 9-21)
Begoña Gros Salvat
PDF
 
La Teoria de l’Educació i els mecanismes neuronals de l’empatia. Deliberació sobre l’escenari informal d’educació / La théorie de l’éducation et les mécanismes neuronaux de l’empathie. Délibération sur la scène informelle de l’éducation (p. 23-47)
Joaquín García Carrasco
PDF (Castellano)
 
Principis neurodidàctics per a l’aprenentatge / Jesús C. Guillen, Félix Pardo, Anna Forés, Teresa Hernández, Carme Trinidad (p. 49-67)
Jesús C. Guillen, Félix Pardo, Anna Forés i Miravalles, Teresa Hernández, Carme Trinidad
PDF
 
El ‘Personal Learning Environment’ (PLE), més enllà de les teories i enfocaments pedagògics / Le PLE bien au-delà des théories et des perspectives pédagogiques (p. 69-88)
Xavier Mas Garcia
PDF
 
Investigació, coneixement i participació en l’acadèmia 2.0: De la torre d’ivori a la galeria dels miralls / Recherche, connaissance et participation à l’académie 2.0 : de la tour d’ivoire à la galerie des miroirs (p. 89-104)
Linda Castañeda
PDF (Castellano)
 

DOSSIER: Entre l’Escola del Bosc (1914) i l’Escola del Mar (1922): Dues iniciatives pedagògiques enmig d’una Dictadura

Entre l’Escola del Bosc (1914) i l’Escola del Mar (1922): Dues iniciatives pedagògiques enmig d’una Dictadura (p. 107-109)
Isabel Vilafranca Manguán
PDF
 
L’Escola del Bosc cent anys després. Allà on Rosa Sensat va sistematitzar la seva pedagogia / L’Escola del Bosc cent ans après. Là où Rosa Sensat a systématisé sa pédagogie. (p. 111-133)
Albert Esteruelas i Teixidó, Jordi García Farrero, Isabel Vilafranca Manguán
PDF
 
Thomas Arnold, Pere Vergés i els jocs organitzats. Els escacs, un projecte educatiu a l’Escola del Mar / Thomas Arnold, Pere Vergés et les jeux organisés. Les échecs, un projet éducatif à l’Escola del Mar (p. 135-163)
Jordi Brasó
PDF
 
La nacionalització de l’educació durant la dictadura de Primo de Rivera. El cas de Vilanova i la Geltrú / La nationalisation de l’éducation pendant la dictature de Primo de Rivera. Le cas de Vilanova i la Geltrú (p. 165-184)
Alba Baiges López
PDF
 

ESTUDIS I RECERQUES

Estratègies pedagògiques i activitat física, un estudi amb adults per incentivar hàbits de vida saludable / Stratégies pédagogiques et activité physique, une étude avec des adultes pour inciter aux habitudes de vie saine (p. 187-197)
Sílvia Puigarnau, Oleguer Camerino Foguet, Raúl Hileno Hileno, Marta Castañer
PDF
 
Alfabetisme total. El gran repte de la comprensió lectora i visual / Alphabétisme total. Le grand défi de la compréhension lectrice et visuelle. (p. 199-221)
Mireia Giralt, Jordi Díaz-Gibson
PDF
 
Bones pràctiques educatives a les escoles de música valencianes / Bonnes pratiques éducatives dans les écoles de musique valenciennes (p. 223-239)
Salvador Baixauli Bosch, Remigi Morant Navasquillo
PDF
 

TESTIMONIS

‘Més desperts que ningú’: els meus Mestres de literatura espanyola a California i Harvard / ‘Plus éveillés que personne’: mes Maîtres en littérature espagnole à l’University of California et à Harvard (p. 243-257)
Martha G. Krow-Lucal
PDF (Castellano)
 

REFLEXIONS

Karl Marx. El meu apassionament ètic va donar llum a Marx / Karl Marx. Mon éthique passionnante a éclairé Marx (p. 261-277)
Octavi Fullat
PDF
 
El retorn de Malaparte: una meditació sobre el destí d’Europa en temps postmoderns / Le retour de Malaparte: une méditation sur le destin de l’Europe dans les temps postmodernes (p. 279-306)
Enric Prats Gil, Conrad Vilanou
PDF
 

NOTES DE LECTURA

Optimitzant el diàleg necessari entre ciutat, museu i educació artística (p. 309-312)
Ricard Huerta
PDF
 
Les beceroles pedagògiques de l’ensenyament en català (p. 313-314)
Enric Prats Gil
PDF
 
Quan fer classe esdevé art: la pedagogia com estètica (p. 315-319)
Conrad Vilanou
PDF