Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2012

Consultes
La relació família-IES: un estudi des de la perspectiva dels pares i de les mares
Mercè Pañellas Valls, Montserrat Alguacil de Nicolás
399
La intervenció psicomotriu: un marc privilegiat per a la formació moral al parvulari
Sílvia Giménez i Corrons
368
Maria Teresa Codina i Mir. Una aproximació biobibliogràfica
Rafael Bisquerra Alzina
326
Trajectòries de la psicomotricitat: la vivència corporal com a accés a la pròpia identitat i a la representació mental
Antonio Sánchez Asín
316
Sectors i àmbits d'intervenció de l'educació social. Aproximació conceptual
Miquel Gómez
296
El conte popular català com a eina de transmissió dels valors educatius
Núria Rajadell Puiggròs
285
L'acollida d'alumnat immigrat en el sistema educatiu a Catalunya: reflexions i propostes a partir de l'anàlisi del cas de Vic
Núria Simó
265
Assessorar o dirigir. El paper de l'assessor col·laboratiu en una formació permanent centrada en el professorat i en el context
Francesc Imbernón
256
Inserció laboral i empleabilitat en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior: el ca s de la facultat de pedagogia de la Universitat de Barcelona
Javier Ventura Blanco, Francesc Martínez Olmo
212
Prespectives de l'adquisició d'una segona llengua: implicacions per a l'educació bilingüe
Catherine E. Snow
202
Infància en situació de risc social. Presentació
Carme Panchón Iglesias
200
Pedagogies de la liquiditat
Xavier Laudo Castillo
200
Inclusió i segregació a l'escola: pràctiques inclusives i excloents amb l'alumnat vulnerable
Ignasi Puigdellívol, Liga Krastina
187
La introducció dels jocs populars i tradicionals en l'educació escolar dels infants
Jaume Bantulà Janot
182
Cent anys de pedagogia llibertària: el deixant de Francesc Ferrer i Guàrdia
Albert Esteruelas i Teixidó
177
Interacció, influència educativa i formes d'organització de l'activitat conjunta
César Coll, Enric Bolea, Rosa Colomina Álvarez, Inés de Gispert, Rosa M. Mayordomo, Javier Onrubia Goñi, M. José Rochera, M. Teresa Segués
174
La regulació de la vida escolar: el diàleg a les assemblees
M. Cinta Portillo i Vidiella
160
Sentir-se mestre: les emocions d'ensenyar i el canvi educatiu
Andy Hargreaves
156
Educació per la pau fora de l'àmbit escolar
Alfons Banda
149
Pedagogia líquida per a una educació sòlida: a propòsit de Bauman
Enric Prats Gil
140
De l'antropologia a l'educació. Una lectura des de Margaret Mead
Eulàlia Collelldemont Pujadas, Anna M. Gómez Foix
130
L'aprenentatge de l'anglès a través de l'educació física: el programa �??Mou-te i aprèn'
Josep Coral i Mateu
129
Una proposta de treball educatiu en centres oberts des de l'aproximació al disseny curricular en educació social
Violeta Núñez
128
Inspecció educativa i avaluació de centres i programes. Una proposta des de la LOGSE
Miquel Sbert Garau, Miquel Vives i Madrigal
127
Teories explicatives de les dificultats d'ajustament psicosocial dels nins adoptats
Patrícia Ferrà
125
Els llibres de text de primària: motor de canvi o fre a la innovació?
Joan E. Cantarero
122
L'"aire de familia" de la pedagogia social
Jaume Trilla i Bernet
121
Anàlisi de dades en la investigació etnogràfica
Xavier Gil, Eduardo García, Gregorio Rodríguez
121
Els llibres de text de matemàtiques en llengua catalana durant el període 1899-1938
Josep M. Núñez i Espallargas, Jordi Servat Susagne
121
Llegir la ideologia: la realitat i el desig
Daniel Cassany, Sergi Cortiñas Rovira, María del Carmen Hernández Valcárcel, Joan Sala i Banyuls
115

«Els 30 articles més consultats al 2013 Els 30 articles més consultats al 2011 »