Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2010

Consultes
La intervenció psicomotriu: un marc privilegiat per a la formació moral al parvulari
Sílvia Giménez i Corrons
786
Breu ressenya històrica de l'atenció als alumnes amb necessitats educatives especials a Espanya
Asunción Moya Maya
473
El conte popular català com a eina de transmissió dels valors educatius
Núria Rajadell Puiggròs
452
La introducció dels jocs populars i tradicionals en l'educació escolar dels infants
Jaume Bantulà
452
Models teòrics explicatius de l'aprenentatge motor
Albert Batalla Flores, Luis Miguel Ruiz Pérez, Miguel Ángel Torralba i Jordan
416
Infància en situació de risc social. Presentació
Carme Panchón Iglesias
333
Pedagogia política i política educativa
Ángel C. Moreu
293
La infància en situació de risc. Cap a una nova Llei d'Infància
Carlos Villagrasa Alcaide, Cinta Vizcarro i Masià, Isaac Ravetllat Ballesté
262
Les xarxes i el desenvolupament professional dels docents
Begoña Gros Salvat
233
Assessorar o dirigir. El paper de l'assessor col·laboratiu en una formació permanent centrada en el professorat i en el context
Francesc Imbernon
211
Miquel Martí i Pol entre la "Clares Paraules" d'una mare
Eva Baltasar
195
Educar en una cultura de l'espectacle
Joan Ferrés
194
Mirar els veïns: actualitat (i necessitat) de la pedagogia comparada
Enric Prats Gil
188
Els paradigmes científics en la investigació educativa i el model de camp psicològic
Josep Solà Santesmases
187
Sistema d'observació per a l'optimització de la comunicació paraverbal del docent (SOCOP)
Marta Castañer Balcells
186
La infància i la seva protecció
Carme Panchón Iglesias, Sandra Costa Camara, Esther Gil Pasamontes
178
Autobiografia, identitat i educació
Isabel Vilafranca i Manguán
171
La inclusió de l'alumnat nouvingut mitjançant la pràctica d'activitats físicoesportives extraescolars
Miguel Ángel Torralba i Jordan, Francesc Buscà Donet, Jorge Eusebio Casas Escudero
169
La didàctica de l'educació visual i plàstica, entre el discurs visual i el discurs estètic. La perversió del model
Sílvia Burset Burillo
164
Trajectòries de la psicomotricitat: la vivència corporal com a accés a la pròpia identitat i a la representació mental
Antonio Sánchez Asín
158
L'ignorant professional
Eulàlia Carrillo
154
La formació permanent del professorat d'educació infantil: elements de reflexió
Otília Defis i Peix, Ferran A. Candela, Francesc Martínez Olmo, Sílvia Morón, Maria Vinuesa
150
El taylorisme, una pedagogia de la vida obrera
Francesc Calvo Ortega
149
El professorat d'Educació Física a l'escola multicultural. Percepcions del context i necessitats de formació
Marta Capllonch Bujosa, Teresa Godall, Teresa Lleixà Arribas
140
Les tasques motrius significatives (TMS): òptims procediments d'ensenyament i d'aprenentatge
Francesc Buscà Donet, Oleguer Camerino i Foguet, Marta Castañer Balcells
137
L'estat dels recursos residencials per a la infància i l'adolescència a Barcelona: l'opinió dels professionals i les professionals
Anna Busquets Ubach, Luis Limpo González, Arántzazu Soria Martínez
135
L'"aire de familia" de la pedagogia social
Jaume Trilla i Bernet
129
Libros de Paulo Freire
Ramon Flecha
125
L'ergonomia als centres docents de Catalunya: estat de la qüestió i propostes de millora
Bárbara Arellano, Francesc Balaguer, Elena Embuena, Mercè Noguera, Esteve-Ignasi Gay
125
Famílies que volen adoptar. Definició dels processos de preparació-educativa a través d'una investigació cooperativa
Pere Amorós i Martí
122

«Els 30 articles més consultats al 2011 Els 30 articles més consultats al 2009 »