Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2009

Consultes
La introducció dels jocs populars i tradicionals en l'educació escolar dels infants
Jaume Bantulà
238
La intervenció psicomotriu: un marc privilegiat per a la formació moral al parvulari
Sílvia Giménez i Corrons
209
La infància i la seva protecció
Carme Panchón Iglesias, Sandra Costa Camara, Esther Gil Pasamontes
115
La infància en situació de risc. Cap a una nova Llei d'Infància
Carlos Villagrasa Alcaide, Cinta Vizcarro i Masià, Isaac Ravetllat Ballesté
101
Models teòrics explicatius de l'aprenentatge motor
Albert Batalla Flores, Luis Miguel Ruiz Pérez, Miguel Ángel Torralba i Jordan
101
Dret a l'educació i neocolonialisme
Jacint Creus
93
De l'antropologia a l'educació. Una lectura des de Margaret Mead
Eulàlia Collelldemont Pujadas, Anna M. Gómez Foix
79
La inclusió de l'alumnat nouvingut mitjançant la pràctica d'activitats físicoesportives extraescolars
Miguel Ángel Torralba i Jordan, Francesc Buscà Donet, Jorge Eusebio Casas Escudero
70
La mediació en problemes de convivència familiar
Anna Ferrari Rebull, Carme Panchón Iglesias
61
La didàctica de l'educació visual i plàstica, entre el discurs visual i el discurs estètic. La perversió del model
Sílvia Burset Burillo
60
Les tasques motrius significatives (TMS): òptims procediments d'ensenyament i d'aprenentatge
Francesc Buscà Donet, Oleguer Camerino i Foguet, Marta Castañer Balcells
58
Cos i salut en persones immigrades
M. Cruz Molina Garuz, Crescencia Pastor Vicente
57
Com recompensa el mercat laboral europeu les competències dels joves graduats universitaris?
José Ginés Mora, Adela García-Aracil, Luis E. Vila
55
Educació política: democràcia i ciutadania
Ángel C. Moreu
54
Miquel Martí i Pol entre la "Clares Paraules" d'una mare
Eva Baltasar
54
El museu, espai de trobada entre l'educació i la cultura
Teresa González i Verdaguer
53
Les paraulkes de l'art. Llenguatge, argumentació i espectadors actius. Elements per a una educació de la mirada
Ernest Alcoba Gómez
52
El professorat d'Educació Física a l'escola multicultural. Percepcions del context i necessitats de formació
Marta Capllonch Bujosa, Teresa Godall, Teresa Lleixà Arribas
50
Pedagogia líquida per a una educació sòlida: a propòsit de Bauman
Enric Prats Gil
48
Pedagogia del cos simbòlic. El cos com a valor emergent entre els joves
Jordi Planella Ribera
46
Memòria i biografia d'una ciutat: un retrat de Barcelona, la Marsiana (els anys quaranta i cinquanta)
Cèlia Romea Castro
44
L'ergonomia als centres docents de Catalunya: estat de la qüestió i propostes de millora
Bárbara Arellano, Francesc Balaguer, Elena Embuena, Mercè Noguera, Esteve-Ignasi Gay
44
Ciutadania global i educació per a la ciutadania
Enric Prats Gil
42
Creativitat musical a secundària. Un estudi del pensament del professorat sobre activitats de composició i improvisació a l'educació secundària anglesa
Oscar Odena
38
Comunicació visual i aprenentatge artístic. Presentació
Teresa Duran
38
Fonts bibliogràfiques per a l'estudi de l'educació física i l'esport a Catalunya (1856-1975)
Maria Lluïsa Berasategui
37
Aplicació d'estratègies didàctiques de comprensió lectora en textos electrònics narratius
Marc Fuertes i Alpiste
36
Bases hermenèutiques de l'educació: vers una lectura pedagògica de H. G. Gadamer
Anna Maria Pagès Santacana
36
Sobre la correcció de textos escrits al batxillerat
Joan Busquets Gasulla
36
Breu ressenya històrica de l'atenció als alumnes amb necessitats educatives especials a Espanya
Asunción Moya Maya
35

«Els 30 articles més consultats al 2010