Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2012: Núm.: 42

Núm.: 42

MONOGRAFIA. Música i poesia, punts de trobada

Música i poesia, punts de trobada PDF
Glòria Bordons, Albert Casals 7-9
Poesia, música i escola: triangle sonor PDF
Glòria Bordons, Albert Casals 11-30
Poesia i música: intertextualitats / Poésie et musique : intertextualités PDF
Júlia Ferrer i Garcia, Tània Parra i Esteve 31-50
Poesia, sonoritat i electrònica / Poésie, sonorité et électronique PDF
Lis Costa, Eduard Escoffet 51-70
Poesia, ritme i entonació / Poésie, rythme et intonation PDF
Dolors Font Rotchés, Francina Torras 71-92
De la poesia a la composició musical col·lectiva: una experiència a l’escola de música / De la poésie à la composition musicale collective : une expérience à l’école de musique PDF
Laia Viladot 93-110
‘Corrandescola’: del cant a la improvisació poètica / ‘Corrandescola’: Du chant à l’improvisation poétique PDF
Albert Casals 111-130

ESTUDIS I RECERQUES

Entre foscors i clarors. La ‘mirada’ com a ‘exercici filosòfic’ a la Caverna de Plató / Entre ombres et lumière. Le « regard » en tant qu’"exercise philosophique" dans la caverne de Platon PDF
Antoni Bosch-Veciana 130-162
Herbart i el seu text a propòsit del ‘tacte pedagògic’ (II). La introducció preliminar del terme ‘tacte’ a la pedagogia / Herbart et son texte à propos du ‘tact pédagogique’ (ii). L’introduction préliminaire du terme tact dans la pédagogie PDF
Anna Monserrat i Vallvè, de 163-186
El cant coral a Catalunya durant l’edat mitjana: les influències franceses / Le chant choral en Catalogne pendant le Moyen Âge : les influences françaises PDF
Josep Gustems Carnicer, EStel Marin Cos 187-198

EDUCACIÓ SUPERIOR

Avaluació de la qualitat docent i promoció del professorat. Legislació universitària espanyola: modificació de la Llei Orgànica d'Universitats. Professorat contractat permanent / Évaluation de la qualité de l’enseignement et promotion des professeurs... PDF
Josep Carreras Barnés, 201-232
Elements del pràcticum que afavoreixen la transferència de competències / Éléments de la formation pratique qui favorisent le transfert des compétences PDF
Ana Novella Cámara, Núria Pérez-Escoda, Montserrat Freixa Niella 233-250
El rol de l’estudiant, del professor i del mestre en la formació pràctica de l’alumnat dels graus en Educació Infantil i en Educació Primària / Le rôle de l’étudiant, du professeur et du maître dans la formation pratique des élèves des classes d’Enseignem PDF
Mercè Pañellas Valls, Maria Carme Boqué Torremorell, Montserrat Alguacil de Nicolás, Cèlia Rosich Pla 251-266

REFLEXIONS I ASSAIGS

La pràctica professional i la seva vinculació amb la creació i gestió del coneixement col·lectiu / La pratique professionnelle et son lien avec la création et la gestion de la connaissance collective PDF
Joaquín Gairín Sallán, David Rodríguez-Gómez 269-286
La crisi en l’experiència educativa / La crise de l’expérience éducative PDF
Anna Gómez i Mundó 287-298
El projecte de convivència de centre. Una manera de treballar l’autonomia i la responsabilitat de l’alumnat / Le projet de coexistence du centre. Une façon de travailler l'autonomie et la responsabilisation des élèves PDF
Glòria Vericat 299-315

NOTES DE LECTURA

La cultura moral, questió de pràctiques sistematitzades / La culture morale, question des pratiques systématiques PDF
Ana Novella Cámara 317-319
Lletres, ciutat i educació / Lettres, cité et éducation PDF
Francesc Hernàndez i Dobón 321-324