Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2015: Núm.: 49

Núm.: 49

MONOGRÀFIC: L'educació i l'aprenentatge en la societat-xarxa: de la metàfora del contenidor a la metàfora de la connexió

L'educació i l'aprenentatge en la societat-xarxa: de la metàfora del contenidor a la metàfora de la connexió (p. 7-8)
Begoña Gros Salvat
PDF
 
L'aprenentatge en xarxa: interpretacions i conseqüències pedagògiques / L’apprentissage en réseau : interprétations et conséquences pédagogiques (p. 9-21)
Begoña Gros Salvat
PDF
 
La Teoria de l’Educació i els mecanismes neuronals de l’empatia. Deliberació sobre l’escenari informal d’educació / La théorie de l’éducation et les mécanismes neuronaux de l’empathie. Délibération sur la scène informelle de l’éducation (p. 23-47)
Joaquín García Carrasco
PDF (Castellano)
 
Principis neurodidàctics per a l’aprenentatge / Jesús C. Guillen, Félix Pardo, Anna Forés, Teresa Hernández, Carme Trinidad (p. 49-67)
Jesús C. Guillen, Félix Pardo, Anna Forés i Miravalles, Teresa Hernández, Carme Trinidad
PDF
 
El ‘Personal Learning Environment’ (PLE), més enllà de les teories i enfocaments pedagògics / Le PLE bien au-delà des théories et des perspectives pédagogiques (p. 69-88)
Xavier Mas Garcia
PDF
 
Investigació, coneixement i participació en l’acadèmia 2.0: De la torre d’ivori a la galeria dels miralls / Recherche, connaissance et participation à l’académie 2.0 : de la tour d’ivoire à la galerie des miroirs (p. 89-104)
Linda Castañeda
PDF (Castellano)
 

DOSSIER: Entre l’Escola del Bosc (1914) i l’Escola del Mar (1922): Dues iniciatives pedagògiques enmig d’una Dictadura

Entre l’Escola del Bosc (1914) i l’Escola del Mar (1922): Dues iniciatives pedagògiques enmig d’una Dictadura (p. 107-109)
Isabel Vilafranca Manguán
PDF
 
L’Escola del Bosc cent anys després. Allà on Rosa Sensat va sistematitzar la seva pedagogia / L’Escola del Bosc cent ans après. Là où Rosa Sensat a systématisé sa pédagogie. (p. 111-133)
Albert Esteruelas i Teixidó, Jordi García Farrero, Isabel Vilafranca Manguán
PDF
 
Thomas Arnold, Pere Vergés i els jocs organitzats. Els escacs, un projecte educatiu a l’Escola del Mar / Thomas Arnold, Pere Vergés et les jeux organisés. Les échecs, un projet éducatif à l’Escola del Mar (p. 135-163)
Jordi Brasó
PDF
 
La nacionalització de l’educació durant la dictadura de Primo de Rivera. El cas de Vilanova i la Geltrú / La nationalisation de l’éducation pendant la dictature de Primo de Rivera. Le cas de Vilanova i la Geltrú (p. 165-184)
Alba Baiges López
PDF
 

ESTUDIS I RECERQUES

Estratègies pedagògiques i activitat física, un estudi amb adults per incentivar hàbits de vida saludable / Stratégies pédagogiques et activité physique, une étude avec des adultes pour inciter aux habitudes de vie saine (p. 187-197)
Sílvia Puigarnau, Oleguer Camerino Foguet, Raúl Hileno Hileno, Marta Castañer
PDF
 
Alfabetisme total. El gran repte de la comprensió lectora i visual / Alphabétisme total. Le grand défi de la compréhension lectrice et visuelle. (p. 199-221)
Mireia Giralt, Jordi Díaz-Gibson
PDF
 
Bones pràctiques educatives a les escoles de música valencianes / Bonnes pratiques éducatives dans les écoles de musique valenciennes (p. 223-239)
Salvador Baixauli Bosch, Remigi Morant Navasquillo
PDF
 

TESTIMONIS

‘Més desperts que ningú’: els meus Mestres de literatura espanyola a California i Harvard / ‘Plus éveillés que personne’: mes Maîtres en littérature espagnole à l’University of California et à Harvard (p. 243-257)
Martha G. Krow-Lucal
PDF (Castellano)
 

REFLEXIONS

Karl Marx. El meu apassionament ètic va donar llum a Marx / Karl Marx. Mon éthique passionnante a éclairé Marx (p. 261-277)
Octavi Fullat
PDF
 
El retorn de Malaparte: una meditació sobre el destí d’Europa en temps postmoderns / Le retour de Malaparte: une méditation sur le destin de l’Europe dans les temps postmodernes (p. 279-306)
Enric Prats Gil, Conrad Vilanou
PDF
 

NOTES DE LECTURA

Optimitzant el diàleg necessari entre ciutat, museu i educació artística (p. 309-312)
Ricard Huerta
PDF
 
Les beceroles pedagògiques de l’ensenyament en català (p. 313-314)
Enric Prats Gil
PDF
 
Quan fer classe esdevé art: la pedagogia com estètica (p. 315-319)
Conrad Vilanou
PDF