Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2015: Núm.: 50

Núm.: 50

MONOGRAFIA: "Temps d'Educació", cinquanta números (1989-2016)

Presentació (p. 7-9)
Conrad Vilanou, Enric Prats Gil, Lara Longares
PDF
 
Notícia de «Temps d’Educació»: entre la crònica i el compromís de futur / Nouvelles de « Temps de l’éducation » : entre la chronique et l’engagement pour l’avenir (p. 11-29)
Conrad Vilanou, Enric Prats Gil, Lara Longares
PDF
 
Un nou temps per a l'educació / Une nouvelle époque pour l'éducation (p. 31-40)
Gonzalo Jover
PDF (Castellano)
 
L'acció i la reflexió pedagògiques. Entre la permanència i el canvi / L’action et la réflexion pédagogiques. Entre la permanence et le changement (p. 41-49)
Antoni Tort
PDF
 
La poesia, fanal de l'educació / La poésie, fanal de l’enseignement (p. 51-61)
Glòria Bordons
PDF
 

DOSSIER: Música, societat i educació al segle XXI

Presentació del dossier (p. 65-67)
Josep Gustems Carnicer
PDF
 
El procés emocional d'escoltar i produir música / Le processus émotionnel de l'écoute et la production musicale (p. 69-85)
Salvador Oriola Requena, Josep Gustems Carnicer
PDF
 
Música i desenvolupament cognitiu: una revisió / Musique et développement cognitif: une révision (p. 87-98)
Josep Gustems Carnicer, Diego Calderón, Caterina Calderón Garrido
PDF
 
La música com a eina cohesió social / La musique comme outil de cohésion sociale (p. 99-112)
Olga González Mediel, Núria Sempere, Georgina Rovira
PDF
 
Fonaments i pràctica de la musicoteràpia / Principes et pratique de la musicothérapie (p. 113-129)
Pau Gimeno
PDF
 
La construcció de la identitat personal i social per mitjà de la música / La construction de l'identité personnelle et sociale à travers de la musique (p. 131-144)
M. Antònia Pujol i Subirà
PDF
 
La interdisciplinarietat: constatació i repte / L’interdisciplinarité: constatation et défi (p. 145-152)
Xosé Aviñoa
PDF
 

ESTUDIS I RECERQUES

Projecte Enxaneta. Suport escolar per a l'èxit escolar de tot l'alumnat / Projet Enxaneta. Soutien scolaire pour le succès scolaire de tous les élèves (p. 155-170)
Jordi (Collet i Sabé) Collet, Verónica Jiménez, Mila Naranjo
PDF
 
Competències emocionals i eleccions ocupacionals. Implicacions per a l’orientació professional dels adolescents / Compétences émotionnelles et choix d’emploi. Implications pour l’orientation professionnelle des adolescents (p. 171-188)
Núria Pérez-Escoda, Núria García-Aguilar
PDF
 
Una lectura pedagògica de la intervenció professional amb dones en contextos de prostitució / Une lecture pédagogique de l’intervention professionnelle avec des femmes dans des contextes de prostitution : une relation basée sur la reconnaissance (p. 189-204)
Ana Ayuste, Mónica Gijón Casares, Montserrat Payà Sánchez, Laura Rubio i Serrano
PDF
 

TESTIMONIS PEDAGÒGICS

Mirada complaent als 175 anys de l’institut Ramon Muntaner de Figueres / Regard complaisant aux 175 ans du Lycée Ramon Muntaner de Figueras (p. 207-226)
Carles Bastons i Vivanco
PDF
 

REFLEXIONS I ASSAIGS

Rabindranath Tagore, poeta i pedagog que creu en l’esperança / Rabindranath Tagore, poète et pédagogue qui croit en l’espoir (p. 229-256)
Joan Mallart i Navarra
PDF
 
Educació i monstruositat: proposta per una pedagogia de la diferència / Éducation et monstruosité : proposition pour une pédagogie de la différence (p. 257-275)
Martí Curiel
PDF (Castellano)
 
La crisi de l’educació com a crisi filosòfica / La crise de l’enseignement comme crise philosophique (p. 277-290)
Francesc Morató
PDF
 

NOTES DE LECTURA

Des de Brasil, reivindicant la història de l’educació artística (p. 293-396)
Ricard Huerta
PDF
 
Veus biografiades evidencien auscultacions educatives (p. 297-300)
Ricard Huerta
PDF
 
L’aprenentatge servei i la missió cívica de la universitat (p. 301-303)
Laura Rubio i Serrano
PDF
 
Un nou recurs per la didàctica del patrimoni urbà (p. 305-306)
Josep Gustems Carnicer, Diego Calderón
PDF
 
Fausto Coppi, una icona dels temps moderns en l’Europa de postguerra (p. 307-315)
Conrad Vilanou
PDF