Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La pedagogia 'povera': una pedagogia del reciclatge / La pédagogie ‘povera’ : une pédagogie du recyclage

Albert Esteruelas i Teixidó, Xavier Laudo Castillo

Resum


En aquest article presentem una nova forma d’entendre la pedagogia inspirada en l’art povera (1967): la pedagogia povera. És una pedagogia del reciclatge, líquida, de les veritats en plural, de l’experiència no planificada, antidogmàtica, marginal i mutant. Amb un peu a la postmodernitat, es centra en l’idea d’emancipació defugint, però, els enfocaments de les pedagogies oficials, materialistes o positivistes... i s’allunya especialment dels «emancipadorismes dogmàtics» que situen la llibertat i la igualtat com a «punt d’arribada». _____________________________________________________________ Dans cet article, nous présentons une nouvelle manière de comprendre la pédagogie inspirée de l’art povera (1967) : la pédagogie povera. C’est une pédagogie du recyclage, liquide, des vérités au pluriel, de l’expérience non planifiée, antidogmatique, marginale et mutante. Avec un pied dans la postmodernité, elle est centrée sur l’idée d’émancipation en fuyant, par conséquent, les approches des pédagogies officielles, matérialistes ou positivistes... et elle s’éloigne tout particulièrement des «émancipationnismes» dogmatiques qui placent la liberté et l’égalité comme «point d’arrivée».

Text complet: PDF