Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Temps d'Educació

ISSN electrònic: 2014-7627

ISSN paper: 0214-7351

Temps d'Educació és una revista científica i acadèmica de pedagogia, amb periodicitat semestral, que publica treballs referits a l'educació i la formació en tots els àmbits i nivells. La revista acull estudis, informes de recerca i avaluació crítica d'experiències, com també reflexions, assaigs i notes de lectura. Els textos són originals o inèdits en llengua catalana. Fundada el 1989, sota els auspicis de la Divisió de Ciències de l'Educació, de la Universitat de Barcelona, ha estat dirigida successivament pel Dr. Jaume Trilla (1989-1992), per la Dra. Margarida Cambra (1993-1996) i pel Dr. Conrad Vilanou (des de 1997). Actualment és editada per l'Institut de Ciències de l'Educació, de la Universitat de Barcelona.

Temps d'Educació està indexada a RACO, CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientifique et Technique-CNRS), SCOPUS (Elsevier BV), OEI (Organización de Estados Iberoamericanos), DICE, SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda), CBUC (Universitats de Catalunya), RESH, MIAR i REDINET.


2016: Núm.: 51

MONOGRAFÍA: L'ENSENYAMENT DE LES HUMANITATS: PERSPECTIVES DE FUTUR

L’ensenyament de les humanitats: perspectives de futur? (p. 7-13)
Josep Monserrat i Molas
PDF
 
Sobre les humanitats i la universitat / Les sciences humaines et l’université (p. 15-20)
Joan J. Busqueta i Riu
PDF
 
El sentit de les humanitats i de l’humanisme. Cap un món sense músics, poetes, historiadors, filòsofs, antropòlegs...? / Le sens des sciences humaines et de l’humanisme : vers un monde sans musiciens, poètes, historiens, philosophes, anthropologues, etc. (p. 21-24)
Josep Sánchez Cervelló
PDF
 
Reflexions acadèmiques sobre el present i el futur de les humanitats en la docència i la recerca universitàries. Els reptes no exempts de dificultats d’un plantejament de conjunt / Réflexions académiques sur le présent et l’avenir des sciences humaines da (p. 25-34)
Gaspar Coll i Rosell
PDF
 
L’ensenyament de les humanitats a la universitat / L’ensenyament de les humanitats a la universitat (p. 35-46)
Emilio Suárez de la Torre, Hélène Rufat, Pol Capdevila, Alberto Nodar
PDF
 
Les Humanitats, motor de desenvolupament / Les sciences humaines, un moteur de développement (p. 47-65)
Teresa Vallès Botey,
PDF
 
Les humanitats en la societat del coneixement i a la universitat / Les sciences humaines dans la société de la connaissance et à l’université (p. 67-82)
Joan Campàs, Joan Fuster Sobrepere
PDF
 
El repte de l’ensenyament de les humanitats a la universitat: connectar amb la societat / Le défi de l’enseignement des sciences humaines à l’université : la con-nexion avec la société (p. 83-90)
Josep Gordi i Serrat, Meius Ferrés
PDF
 

DOSSIER: EL CREUER TRANSATLÀNTIC UNIVERSITARI DE 1934

Viatjar per aprendre: el creuer transatlàntic universitari de 1934 (p. 93)
Anna Díaz-Plaja, Marcelino Jiménez León
PDF (Castellano)
 
Dos diaris inèdits dels creuers organitzats per la Universitat Autònoma de Barcelona el 1934 i 1935 / Deux carnets de voyage inédits sur les croisières organisées par l’Universitat Autònoma de Barcelona en 1934 et 1935 (p. 95-106)
Marcelino Jiménez León
PDF (Castellano)
 
Les dones s’embarquen cap al futur: les creueristes de 1934 / Des femmes qui s’embarquent vers l’avenir : les croisiéristes de 1934 (p. 107-122)
Ana Díaz Plaja
PDF (Castellano)
 
Creueristes l’any 1934: un altre descobriment d’Amèrica / Les croisiéristes en 1934 : une autre découverte de l’Amérique (p. 123-135)
Mª del Mar Merino Escobar
PDF (Castellano)
 

ESTUDIS I RECERQUES

El català com a L2: l’aprofitament de les TIC per a l’aprenentatge lingüístic en un context castellanitzat / Le catalan comme L2 : la mise à profit des TIC pour l’apprentissage linguistique dans un contexte castillanisé (p. 139-153)
Eduard Baile López, Hèctor Càmara Sampere
PDF
 
Avaluació continuada a través de la plataforma Moodle / Évaluation continue à travers la plateforme Moodle (p. 155-170)
Mercè Costa Clos, Josep M. Duran, Marta Espasa, Alejandro Esteller, Jordi Jofre Monseny, Daniel Montolio, Pilar Sorribas, Javier Vázquez
PDF
 
Adhesió a la dieta mediterrània en els estudiants de Ciències de la Salut del Campus de Bellvitge / Adhésion à la diète méditerranéenne chez les étudiants de Sciences de la Santé du campus de Bellvitge (p. 171-185)
Vanesa Berlanga Silvente, Octavi Salarich Sabé, Ibai Gorriti Romero, Aida Comas Calonge, Neus Borrego Martí, Enrique Lázaro Fontanet
PDF
 

TESTIMONIS PEDAGÒGICS

Claude Lévi-Strauss. El discurs gèlid / Claude Lévi-Strauss (1908-2009). Le discours gelé (p. 189-219)
Octavi Fullat,
PDF
 

REFLEXIONS I ASSAIGS

Una introducció a l’àlgebra al segle XVI: «La regla de la cosa» de Juan Pérez de Moya / Une introduction à l’algèbre au XVIe siècle : « La règle de la chose » de Juan Pérez de Moya (p. 223-247)
Josep M. Núñez i Espallargas, Jordi Servat Susagne
PDF (Castellano)
 
Vida i emocions: treballant amb diaris personals narratius a educació secundària / Vie et émotions : l’analyse de journaux intimes dans l’enseignement secondaire (p. 249-264)
Valeska Cabrera Cuadros, Laura Fuentes Quesada
PDF
 
Reflexions ètiques i pedagògiques sobre el ‘Juga Verd Play’ / Réflexions éthiques et pédagogiques sur le programme « Juga Verd Play » (p. 265-282)
Mauro Valenciano Oller
PDF
 

NOTES DE LECTURA

Desarmant la guerra, una mirada pedagògica: Quan esdevé un segle de la Gran Guerra (1914-1918) / (p. 285-289)
Ferran Sánchez Margalef
PDF
 
La universitat en la conformació del caràcter dels futurs mestres: necessitats i reptes (p. 291-293)
Ana Portela Fontán
PDF
 
Adolescents i retraïment social (p. 295-296)
José Luis Rodríguez Illera
PDF
 
Educar per a la vida, educar per a la mort (p. 297-298)
Josep Gustems Carnicer, Diego Calderón
PDF
 
Un exemple d’intervenció educativa amb gent gran (p. 299-300)
Cristina Vidal-Martí
PDF
 
La rendició no entra en els nostres plans (p. 301-304)
Enric Prats Gil
PDF