Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Temps d'Educació

ISSN electrònic: 2014-7627

ISSN paper: 0214-7351

Temps d'Educació és una revista científica i acadèmica de pedagogia, amb periodicitat semestral, que publica treballs referits a l'educació i la formació en tots els àmbits i nivells. La revista acull estudis, informes de recerca i avaluació crítica d'experiències, com també reflexions, assaigs i notes de lectura. Els textos són originals o inèdits en llengua catalana. Fundada el 1989, sota els auspicis de la Divisió de Ciències de l'Educació, de la Universitat de Barcelona, ha estat dirigida successivament pel Dr. Jaume Trilla (1989-1992), per la Dra. Margarida Cambra (1993-1996) i pel Dr. Conrad Vilanou (des de 1997). Actualment és editada per l'Institut de Ciències de l'Educació, de la Universitat de Barcelona.

Temps d'Educació està indexada a RACO, CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientifique et Technique-CNRS), SCOPUS (Elsevier BV), OEI (Organización de Estados Iberoamericanos), DICE, SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda), CBUC (Universitats de Catalunya), RESH, MIAR i REDINET.


2015: Núm.: 50

MONOGRAFIA: "Temps d'Educació", cinquanta números (1989-2016)

Presentació (p. 7-9)
Conrad Vilanou, Enric Prats Gil, Lara Longares
PDF
 
Notícia de «Temps d’Educació»: entre la crònica i el compromís de futur / Nouvelles de « Temps de l’éducation » : entre la chronique et l’engagement pour l’avenir (p. 11-29)
Conrad Vilanou, Enric Prats Gil, Lara Longares
PDF
 
Un nou temps per a l'educació / Une nouvelle époque pour l'éducation (p. 31-40)
Gonzalo Jover
PDF (Castellano)
 
L'acció i la reflexió pedagògiques. Entre la permanència i el canvi / L’action et la réflexion pédagogiques. Entre la permanence et le changement (p. 41-49)
Antoni Tort
PDF
 
La poesia, fanal de l'educació / La poésie, fanal de l’enseignement (p. 51-61)
Glòria Bordons
PDF
 

DOSSIER: Música, societat i educació al segle XXI

Presentació del dossier (p. 65-67)
Josep Gustems Carnicer
PDF
 
El procés emocional d'escoltar i produir música / Le processus émotionnel de l'écoute et la production musicale (p. 69-85)
Salvador Oriola Requena, Josep Gustems Carnicer
PDF
 
Música i desenvolupament cognitiu: una revisió / Musique et développement cognitif: une révision (p. 87-98)
Josep Gustems Carnicer, Diego Calderón, Caterina Calderón Garrido
PDF
 
La música com a eina cohesió social / La musique comme outil de cohésion sociale (p. 99-112)
Olga González Mediel, Núria Sempere, Georgina Rovira
PDF
 
Fonaments i pràctica de la musicoteràpia / Principes et pratique de la musicothérapie (p. 113-129)
Pau Gimeno
PDF
 
La construcció de la identitat personal i social per mitjà de la música / La construction de l'identité personnelle et sociale à travers de la musique (p. 131-144)
M. Antònia Pujol i Subirà
PDF
 
La interdisciplinarietat: constatació i repte / L’interdisciplinarité: constatation et défi (p. 145-152)
Xosé Aviñoa
PDF
 

ESTUDIS I RECERQUES

Projecte Enxaneta. Suport escolar per a l'èxit escolar de tot l'alumnat / Projet Enxaneta. Soutien scolaire pour le succès scolaire de tous les élèves (p. 155-170)
Jordi (Collet i Sabé) Collet, Verónica Jiménez, Mila Naranjo
PDF
 
Competències emocionals i eleccions ocupacionals. Implicacions per a l’orientació professional dels adolescents / Compétences émotionnelles et choix d’emploi. Implications pour l’orientation professionnelle des adolescents (p. 171-188)
Núria Pérez-Escoda, Núria García-Aguilar
PDF
 
Una lectura pedagògica de la intervenció professional amb dones en contextos de prostitució / Une lecture pédagogique de l’intervention professionnelle avec des femmes dans des contextes de prostitution : une relation basée sur la reconnaissance (p. 189-204)
Ana Ayuste, Mónica Gijón Casares, Montserrat Payà Sánchez, Laura Rubio i Serrano
PDF
 

TESTIMONIS PEDAGÒGICS

Mirada complaent als 175 anys de l’institut Ramon Muntaner de Figueres / Regard complaisant aux 175 ans du Lycée Ramon Muntaner de Figueras (p. 207-226)
Carles Bastons i Vivanco
PDF
 

REFLEXIONS I ASSAIGS

Rabindranath Tagore, poeta i pedagog que creu en l’esperança / Rabindranath Tagore, poète et pédagogue qui croit en l’espoir (p. 229-256)
Joan Mallart i Navarra
PDF
 
Educació i monstruositat: proposta per una pedagogia de la diferència / Éducation et monstruosité : proposition pour une pédagogie de la différence (p. 257-275)
Martí Curiel
PDF (Castellano)
 
La crisi de l’educació com a crisi filosòfica / La crise de l’enseignement comme crise philosophique (p. 277-290)
Francesc Morató
PDF
 

NOTES DE LECTURA

Des de Brasil, reivindicant la història de l’educació artística (p. 293-396)
Ricard Huerta
PDF
 
Veus biografiades evidencien auscultacions educatives (p. 297-300)
Ricard Huerta
PDF
 
L’aprenentatge servei i la missió cívica de la universitat (p. 301-303)
Laura Rubio i Serrano
PDF
 
Un nou recurs per la didàctica del patrimoni urbà (p. 305-306)
Josep Gustems Carnicer, Diego Calderón
PDF
 
Fausto Coppi, una icona dels temps moderns en l’Europa de postguerra (p. 307-315)
Conrad Vilanou
PDF