Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2010

Consultes
Diglòssia a Catalunya Nord
D. Bernardó, B. Rieu
963
La presència de la llengua amaziga (o berber)
Carles Castellanos, Hassan Akioud, Abdelghani El Molghy
228
Educació i sociolingüística
L. V. Aracil
124
El Col·legi Japonès de Barcelona. Les ideologies lingüístiques d'una comunitat
M Fukuda
103
Sessió sobre la noció de normlització lingüística (27-IX-1989)
Francesc Vallverdú
98
Les funcions discursives de l'alternança de codis als patis de les escoles de Catalunya
M. Galindo
88
Algunes dades sobre els gitanos de Catalunya i la seva llengua
Jean Paul Escudero
85
L'ús del català dins la literatura científica
Gerard Vassalls
75
Comunicacions institucionalitzades i comunicacions individualitzades: la complexitat de l'ús social de les llengües
Albert Bastardas i Boada
75
Quebec, Catalunya i Euskadi: una tipologia de planificació sociolingüística
Albert Bastardas i Boada
74
Persistència i canvi en el comportament lingüístic: la planificació sociolingüística
Albert Bastardas i Boada
72
Criteris per a una normalització lingüística democràtica a Catalunya
Gentil Puig i Moreno
70
Breu aportació sobre l'ús del català en les relacions interpersonals
Albert Bastardas i Boada
69
Diglòssia, normalització i ensenyament de la llengua vernacla dins la societat nord-catalana
Gentil Puig i Moreno
66
L'ús del català en la música pop-rock (1987-1994)
Xavier Saladrigas
56
Ramon, N.: Immigració i acolliment lingüístic a les Illes Balears
55
La llengua catalana al sistema educatiu valencià
Vicent Pitarch
55
Hi ha o no hi ha diglòssia a Catalunya? Anàlisi d'un problema conceptual
Francesc Vallverdú
55
Opinions i actituds envers el català dels estrangers d'origen europeu residents al Pla de Mallorca
J. Miralles, A. Iturraspe
54
Al voltant de la substitució i el canvi lingüístics. Els casos d'Elx i Alacant durant la segona meitat del segle XIX
Brauli Montoya
53
Tendències recents de la política lingüística a Andorra: ensenyament i usos lingüístics
Maria Marquet
52
Sobre els signes fònics usats en les relacions home-bèstia
J. Bernadó, F. Prat
52
Tres casos amb (més o menys) èxit: l'hebreu modern, el francès al Quebec i el català a Espanya
J. A. Fishmann
50
El català, el castellà i l'anglès: tres llengües en joc. Les ideologies lingüístiques dels estudiants de la Universitat de Barcelona
C. de Rosselló, Emili Boix Fuster
50
Un cas singular de conflicte lingüístic: la situació actual del País Valencià
Vicent Pitarch
49
Una panoràmica bibliogràfica de la sociolingüística i la pragmàtica catalanes recents
Emili Boix Fuster, L. Payrató
49
Una experiència històrica: l'ensenyament català al País Valencià
Vicent Pitarch
48
Els usos lingüístics interpersonals no familiars a Catalunya. Estat de la qüestió a començament del segle XXI
F. Xavier Vila i Moreno
46
L'ús instrumental del català pels immigrants del tercer món
Carlota Solé
46
Estudi sociolingüístic de certs aspectes de la llengua catalana
J. Zang Mier
46

«Els 30 articles més consultats al 2011 Els 30 articles més consultats al 2009 »