Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2009

Consultes
Educació i sociolingüística
L. V. Aracil
155
Criteris per a una normalització lingüística democràtica a Catalunya
Gentil Puig i Moreno
114
Comunicacions institucionalitzades i comunicacions individualitzades: la complexitat de l'ús social de les llengües
Albert Bastardas i Boada
97
Les funcions discursives de l'alternança de codis als patis de les escoles de Catalunya
M. Galindo
94
L'ús del català en la música pop-rock (1987-1994)
Xavier Saladrigas
92
Per què els estats tenen polítiques lingüístiques: construcció d'estats i construcció de nacions
Kenneth McRoberts
90
Llengua i nacionalisme: dos comentaris
A. Badia i Margarit
87
Persistència i canvi en el comportament lingüístic: la planificació sociolingüística
Albert Bastardas i Boada
86
Breu aportació sobre l'ús del català en les relacions interpersonals
Albert Bastardas i Boada
79
Tres casos amb (més o menys) èxit: l'hebreu modern, el francès al Quebec i el català a Espanya
J. A. Fishmann
78
El Col·legi Japonès de Barcelona. Les ideologies lingüístiques d'una comunitat
M Fukuda
76
Les llengües, les identitats i els joves d'Andorra
Emili Boix Fuster, Jaume Farràs
64
Sessió sobre la noció de normlització lingüística (27-IX-1989)
Francesc Vallverdú
63
Algunes dades sobre els gitanos de Catalunya i la seva llengua
Jean Paul Escudero
63
Les judeollengües: el plurilingüisme dels jueus (Martine Berthelot)
Martine Berthelot
59
La llengua catalana al sistema educatiu valencià
Vicent Pitarch
59
La presència de la llengua amaziga (o berber)
Carles Castellanos, Hassan Akioud, Abdelghani El Molghy
59
Els usos lingüístis en la retolació a Barcelona l'any 1997
Joan Maria Romaní, Joan Solé i Camardons
56
Un cas singular de conflicte lingüístic: la situació actual del País Valencià
Vicent Pitarch
54
Comparació dels usos i les representacions de les llengües a les Illes Balears, Catalunya, el País Valencià i Andorra
Ernest Querol
53
Quebec, Catalunya i Euskadi: una tipologia de planificació sociolingüística
Albert Bastardas i Boada
52
Al voltant de la substitució i el canvi lingüístics. Els casos d'Elx i Alacant durant la segona meitat del segle XIX
Brauli Montoya
52
Una aproximació sociolingüística del berber al nord d'Àfrica i a Catalunya
Omar Ouakrim
51
El català, el castellà i l'anglès: tres llengües en joc. Les ideologies lingüístiques dels estudiants de la Universitat de Barcelona
C. de Rosselló, Emili Boix Fuster
50
La sociolingüística als Països Catalans
M. Grossmann
50
Sessió sobre el canvi del comportament lingüístic dels catalanoparlants (12-II-1988)
Albert Bastardas i Boada
48
Estudi sociolingüístic de certs aspectes de la llengua catalana
J. Zang Mier
47
Ramon, N.: Immigració i acolliment lingüístic a les Illes Balears
45
Aportacions a la teoria de la interdependència lingüística: anàlisi de tres models d'escolarització plurilingüe a la Vall d'Aran
Jordi Suïls Subirà, Àngel Huguet Canalís
41
Aspectes lingüístics i culturals dels gitanos de Gràcia i el Raval
Elisenda Saladrigues
40

«Els 30 articles més consultats al 2010 Els 30 articles més consultats al 2008 »