Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2011: 21 : La sociolingüística catalana. Balanç i reptes de futur

21 : La sociolingüística catalana. Balanç i reptes de futur

Articles

Llindar (p. 11-14)
Emili Boix Fuster
PDF
 
Memòria d'activitats del 2008 (p. 279-281)
PDF
 
Memòria d'activitats del 2009 (p. 283-291)
PDF
 
Memòria d'activitats del 2010 (p. 293-301)
PDF
 

Secció miscel·lània

Homenatge al nostre mestre Robert Lafont. La seva contribució a la sociolingüística (p. 223-249)
Gentil Puig i Moreno
PDF
 

Secció monogràfica

Introducció (p. 17-18)
Miquel Àngel Pradilla Cardona
PDF
 
Economia de la llengua (p. 19-27)
Amado Alarcón Alarcón
PDF
 
Pragmàtica i anàlisi del discurs (p. 29-41)
Núria Alturo
PDF
 
L'antropologia lingüística : etnografia i conceptes (p. 43-53)
Joan A. (Joan Albert) Argenter
PDF
 
La contribució (escassa i poc reconeguda) de la ciència política a l'estudi de la relació entre llengua i societat (p. 55-63)
Albert Branchadell
PDF
 
Ecologia lingüística (p. 65-72)
Pere Comellas Casanova
PDF
 
El procés de normalització del català en els mitjans de comunicació: notes sobre l'evolució de la recerca, 1980-2010 (p. 73-82)
Josep Gifreu i Pinsach
PDF
 
De la normalització a la sostenibilitat: els límits de la planificació de l'estatus (p. 83-94)
Isidor Marí i Mayans
PDF
 
La transmissió lingüística del català: estat de la qüestió i avaluació analítica (p. 95-103)
Brauli Montoya Abat, Antoni Mas i Miralles
PDF
 
Hi ha una història social de la llengua catalana? (p. 105-114)
Miquel Nicolás i Amorós
PDF
 
El dret lingüístic en l'àmbit català (p. 115-124)
Eva Pons Parera
PDF
 
L'univers calidoscòpic de la sociolingüística de la variació en l'àmbit de la llengua catalana (p. 125-140)
Miquel Àngel Pradilla Cardona
PDF
 
Per una sociolingüística prospectiva: de la profecia a la prospectiva (p. 141-154)
Ernest Querol i Puig
PDF
 
La intervenció en les competències, els usos, les ideologies: d'"El català, cosa de tots" a "El català, llengua comuna" (p. 155-167)
Elvira Riera Gil
PDF
 
Psicologia social (p. 169-181)
Miquel Strubell i Trueta
PDF
 
La demolingüística en els territoris de llengua catalana (p. 183-192)
Joaquim Torres i Pla
PDF
 
Història del col·lectiu GCS/ASOLC/SOCS (p. 193-204)
Francesc Vallverdú i Canes
PDF
 
La recerca sociolingüística educativa escolar als països de llengua catalana: elements per a un balanç (p. 205-219)
F. Xavier Vila i Moreno
PDF
 

Ressenyes

Pradilla, Miquel Àngel (2008). La tribu valenciana: Reflexions sobre la desestructuració de la comunitat lingüística. Barcelona: Onada. 150 p. (p. 253-269)
Josep J. Conill Ripollès
PDF
 
Massip, Àngels (coord.) (2008). Llengua i identitat. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. 150 p. (p. 271-273)
Llorenç Comajoan Colomé
PDF
 
Arnan, Neus; Bosch, Jordi; Palau, Carles; Sagarra, Marina (coord.); Vila, David (coord.) (2009). De la consciència a la conducta: L'experiència de Tallers per la Llengua. Barcelona: 7dquatre. Suay, Ferran; Sanginés, Gemma (2010). Sortir de (p. 275-278)
Emili Boix Fuster
PDF