Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La transmisión intergeneracional desde la socialización lingüística: el caso vasco

Paula Kasares

Resum


Aquest treball pretén contribuir al desenvolupament teoricometodològic de l'estudi de la transmissió intergeneracional de les llengües minoritzades. La proposta es basa en el paradigma de la socialització lingüística. L'autora, a partir d'una revisió crítica de les recerques sobre la continuïtat de la llengua basca, ha aplicat aquest model teòric a l'estudi de la història recent del basc a Navarra i les condicions en què actualment les nenes i els nens navarresos esdevenen bascoparlants. La investigació evidencia que el paradigma de la socialització lingüística és vàlid per a l'estudi de la continuïtat generacional de la llengua. Els conceptes utilitzats tradicionalment per abordar aquesta qüestió, transmissió i reproducció, comprenen tota una visió o manera d'entendre el fenomen i invisibilitzen aspectes fonamentals en el procés en què els nens esdevenen parlants.

Text complet: Text complet