Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Dones marroquines i aprenentatge de català. Anàlisi sociològica des d'una perspectiva de gènere

Paquita Sanvicén i Torné

Resum


Aquest article recull elements que mostren que el gènere és un element que condiciona l'adquisició
de competència comunicativa en català i, per tant, la inclusió social i ciutadana de les
dones que han arribat a Catalunya procedents de l'anomenada immigració extracomunitària.
L'article exposa les primeres conclusions d'una experiència de recerca acció feta a Lleida amb
dones marroquines arribades a la ciutat fa més de deu anys. L'enfocament constata que operen
en condicions de més desigualtat, ja que afegeixen al fet de ser dona i immigrant l'atribut de ser
musulmanes i, amb això, hi sumen els elements característics i la càrrega d'estereotips socials
que porten adscrits. Unes desigualtats que actuen com a condicionants per a decidir o no
aprendre català i que també marquen les oportunitats de poder utilitzar-lo. A partir dels relats
i de l'observació participant en un grup de formació inclòs en la recerca iniciada el 2012 i que
encara continua, l'article constata que a l'argumentari dels motius per a aprendre català cal
afegir-hi, com una oportunitat, l'objectiu d'apoderament. S'hi plantegen, també, propostes
per a millorar l'ensenyament del català. La distribució poblacional de les dones immigrants és
territorialment heterogènia i ho és la seua complexitat, per això cal analitzar cada realitat concreta
i planificar l'enfocament i el contingut d'acord amb els trets i les necessitats dels grups. La
reflexió feta sobre l'experiència evidencia que aquesta adequació és imprescindible per a arribar
a la gran quantitat de dones marroquines que encara no tenen autonomia comunicativa en
llengua catalana.

Text complet: Text complet