Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Apunts sobre fenòmens de contacte de llengües en la població japonesa a Catalunya

Makiko Fukuda

Resum


La present recerca explora la presència del català i del castellà en les parles dels japonesos residents
a Catalunya. A partir de les dades recollides mitjançant entrevistes i observacions dels
participants, s'ha comprovat que és força habitual que el contacte lingüístic dins aquesta població
es produeixi en un sol mot, predominantment en castellà. En canvi, el català hi té molta
menys presència, i el seu ús està limitat a determinats mots, sobretot relacionats amb elements
distintius de la cultura catalana. Aquest fenomen es produeix pels factors següents: en primer lloc,
el castellà s'interposa al català en la relació entre els japonesos i la societat catalana; en segon
lloc, fonològicament parlant, el català conté alguns sons difícils de pronunciar per als japonesos;
i, en tercer lloc, l'ús del català és poc habitual entre la població japonesa, els components de la
qual s'abstenen en l'ús d'aquesta llengua per respectar l'homogeneïtat de comportament.

Text complet: Text complet