Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Twitter com a eina per a la recerca sociolingüística: llums i ombres

Alexandre Nobajas i Ganau

Resum


La recent popularització de les xarxes socials ha provocat que una part important de la població
comparteixi una quantitat ingent d'informació a través d'Internet. Bona part d'aquesta
informació és textual i fàcilment accessible, per la qual cosa pot ser emprada per a l'estudi i
l'anàlisi sociolingüístics d'una manera ràpida, fàcil i massiva. Tot i aquesta oportunitat per a la
recerca, les dades obtingudes mitjançant aquesta metodologia tenen una sèrie de característiques
que poden limitar i fins i tot esbiaixar els resultats obtinguts, i per això cal tenir-les en
compte abans d'arribar a conclusions definitives. Per una banda, en aquest article s'exploren
les oportunitats que les dades obtingudes a través d'una de les xarxes socials més populars,
Twitter, proporcionen als investigadors de l'àmbit de la sociolingüística. Per l'altra, però,
també s'expliquen quins són els riscos i les limitacions que cal tenir en compte a l'hora de realitzar
investigacions sociolingüístiques utilitzant aquesta nova font de dades. Tot plegat hauria
d'informar els investigadors que considerin emprar aquesta font d'informació de les llums i les
ombres que es trobaran a l'hora d'utilitzar-la.

Text complet: Text complet